El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) va publicar dimecres, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) l’Ordre per la qual es modifica l’Ordre anterior, de 3 de desembre de 2014, per la qual s'aprova les bases reguladores dels ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal i es convoca els corresponents al període 2014-2015, per a obrir una nova línia d’ajuts per a la prevenció i lluita contra la mosca de l’olivera.
 
Aquesta modificació de la convocatòria dels ajuts en matèria de sanitat vegetal respon al fet que un cop publicada l’Ordre anterior es va comprovar que les sol·licituds presentades per les Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV) per a les actuacions d’assessorament tècnic no cobrien la totalitat del crèdit disponible en la convocatòria, motiu pel qual es va decidir aprofitar el sobrant auxiliant les actuacions de prevenció i lluita contra la mosca de l’olivera.
 
Aquesta decisió respon a la petició de la gran majoria del sector productor d’oli d’oliva de les comarques més afectades per la plaga de la mosca de l’olivera davant del fet que enguany el Departament ja havia anunciat la seva voluntat de no donar continuïtat als tractaments fitosanitaris aeris contra aquesta plaga, per tal de ser conseqüents amb el que preveu la Directiva comunitària de l’ús sostenible dels plaguicides. A més, la plaga de la mosca de l’olivera s’ha fet en els darrers anys cada vegada més present en totes les comarques olivareres de Catalunya, amb una incidència especial durant la campanya 2013-2014.
 
D’altra banda, cal tenir present que el nou Programa de Desenvolupament Rural (PDR) per al període 2014-2020 contempla una ajuda agroambiental, en el marc del Contracte Global d’Explotació (CGE), basada en la implantació de sistemes alternatius a la lluita química, la qual, però, serà incompatible amb la que s’aprova ara.
 
El DAAM ja havia anunciat, en el marc de la Taula sectorial agrària de l’oli d’oliva celebrada el passat mes de març, la voluntat de crear una línia d’ajuts que contemplés els sistemes alternatius a la lluita química contra la mosca de l’olivera.
 
Així doncs, aquesta nova convocatòria pretén auxiliar les actuacions amb sistemes alternatius a la lluita química contra la plaga de la mosca de l’olivera tenint molt en compte els principis de la gestió integrada de plagues (GIP) que impulsa l’abans esmentada Directiva d’ús sostenible dels plaguicides.
 
Les entitats perceptores de l’ajut són les ADV, entitats que des dels seus inicis han estat una eina molt important en la prevenció i lluita contra les plagues, malalties i males herbes habituals a Catalunya, i en el cas particular de la mosca de l’olivera han suposat també un suport molt rellevant en la lluita i control d’aquesta, especialment si es té en compte que la gestió de la prevenció i lluita contra aquesta plaga, en molts casos, no es pot limitar a la dimensió d’una explotació individual i necessita d’un plantejament col·lectiu i d’una visió conjunta en el territori.
 
Els ajuts per a aquesta convocatòria estan dotats amb un import de 200.000 euros, essent el termini de presentació de les sol·licituds de 15 dies hàbils des de l’endemà de la publicació al DOGC.
 
L’objectiu és arribar a subvencionar fins el 50 % dels sistemes de captura massiva i trampes d’atracció i mort, amb un màxim de 80 euros/hectàrea, i una superfície mínima de 20 hectàrees.
 
 
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agriculturacat i twitter.com/agriculturacat.