Aquestes aules, que tenen un funcionament similar a les escoles bressol, donaran atenció a nens i nenes des del seu naixement fins als 5 anys
 
El projecte pilot es desenvoluparà al municipi de Sant Feliu de Llobregat
Signatura del conveni
La consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté, el president en funcions de la Diputació de Barcelona, Salvador Esteve, i la directora general de Nexe Fundació, Sonia Corpas, han signat aquest dilluns un conveni de col·laboració per desenvolupar el projecte Aules d’atenció especialitzada Nexe.
 
Es tracta d’un projecte pilot per impulsar aules d’atenció especialitzada per a nens i nenes des del naixement fins als 5 anys amb pluridiscapacitat severa. El funcionament i la dinàmica d’aquestes aules serà molt similar a les aules d’escola bressol, tot posant a l’abast de cada infant i la seva família els recursos humans, materials i terapèutics per afavorir el desenvolupament de les seves capacitats i el seu creixement. El primer projecte pilot es desenvoluparà al municipi de Sant Feliu de Llobregat.
 
El Departament de Benestar Social i Família i la Diputació de Barcelona col·laboren en el disseny, la implantació i l’avaluació de les Aules d’atenció especialitzada Nexe i faciliten la coordinació amb els consells comarcals i els ajuntaments. D’altra banda, Benestar Social i Família coordinarà les accions necessàries amb la xarxa dels centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) per a la detecció i atenció dels infants que requereixin els serveis que es creïn en aquest projecte. 
 
La iniciativa també compta amb el suport econòmic de l’Obra social “la Caixa” i la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i el Consell Comarcal del Baix Llobregat.
 
La consellera Neus Munté ha destacat l’esperit de col·laboració per posar en marxa una iniciativa d’aquestes característiques. “Per tirar endavant un projecte, sobretot un projecte en l’àmbit social, es necessiten moltes complicitats, molta col·laboració i molt esforç”, ha dit Munté. La consellera ha ressaltat que en els temps actuals la col·laboració público-privada “és una fórmula idònia per innovar i tirar endavant iniciatives com aquesta que aposten per l’atenció individual i especialitzada”.
Les aules d’atenció especialitzada
Aquest projecte vol apropar la tasca que Nexe Fundació fa al seu centre de Barcelona a altres zones. Està adreçat a nens i nenes amb pluridiscapacitat de 0 a 5 anys i funciona d’una manera molt similar a les escoles bressol, però oferint una atenció especialitzada i adaptada a les necessitats de l’infant i la seva família.
 
La dinàmica del dia a dia a l’aula consisteix en la realització d’intervencions educatives i terapèutiques individuals i grupals que integren les necessitats educatives, psicològiques, socials i de salut de forma continuada i que potencien les possibilitats de desenvolupament de cada nen/a. Paral·lelament també es treballa amb les famílies i es fomenta la normalització i la inclusió dels infants i les famílies en un entorn escolar.  Cada aula podrà acollir fins a un màxim de 8 nens i nenes.

2  

Imatges

Foto de la signatura del conveni

Foto de la signatura del conveni 2598

Foto de la visita al centre de Nexe Fundació

Foto de la visita al centre de Nexe Fundació 2653