Roda de premsa
L’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) va rebre el 28 de maig passat la notificació d’un possible cas de diftèria en un nen de sis anys, no vacunat, resident a Olot, a la Garrotxa. Posteriorment, els resultats del laboratori van confirmar el diagnòstic. El pacient continua hospitalitzat en estat greu rebent tractament específic per a la malaltia.
 
Des de l’ASPCAT, de manera coordinada amb el professionals assistencials, s’estan duent a terme des del primer moment, totes les actuacions preventives pertinents en tots els àmbits de relació més directa amb el pacient, tant a l’àmbit comunitari (familiar, escolar i de lleure) com en el sanitari, amb administració de medicació preventiva i amb reforç de la vacunació per mirar d’evitar l’aparició de la malaltia en les persones que han mantingut contacte estret amb el pacient.
 
Ahir, diumenge, 7 de juny, va finalitzar el període de vigilància de set dies en l’àmbit comunitari sense que s’hagi detectat cap cas relacionat.
 
Dins el marc de les actuacions preventives i de control de salut pública, també es va posar en marxa un estudi de mostres de frotis faringis per detectar possibles portadors del bacteri entre els contactes més estrets del pacient, amb la finalitat de poder-los administrar un tractament com a mesura merament preventiva de cara a evitar la circulació del bacteri entre la població general.
 
En el context d’aquest estudi, vuit de les mostres recollides han resultat positives al bacteri causant de la malaltia. Es tracta de nens correctament vacunats i, que, conseqüentment no han desenvolupat la malaltia. Però, tal com es recomana en el Procediment d’actuació davant un cas de diftèria elaborat per l’ASPCAT i d’acord amb les recomanacions internacionals, se’ls ha citat per avui mateix per administrar-los el tractament antibiòtic pertinent.
 
La taxa de cobertura vacunal infantil a Catalunya és elevada i, per tant, la possibilitat d’aparició de casos de determinades malalties, entre les que es troba la diftèria, és molt baixa. L’ASPCAT recorda la importància de complir amb el calendari vacunal en els infants per evitar que reemergeixin malalties greus que pràcticament havien desaparegut en el nostre entorn.