La vicepresidenta del Govern i el conseller d'Interior signen un conveni perquè el personal de la Generalitat rebi formació en seguretat viària a l'entorn laboral
La vicepresidenta del Govern i titular del Departament de Governació i Relacions Institucionals, Joana Ortega, i el conseller d’Interior, Ramon Espadaler, han signat aquest dimarts, 9 de juny, un conveni per facilitar la formació en seguretat viària a l’entorn laboral al personal de l’Administració de la Generalitat.
 
El conveni, té com a objectiu la col·laboració entre l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) i el Servei Català de Trànsit (SCT) per dur a terme un programa de formació en matèria de seguretat viària. Els cursos estaran adreçats als treballadors i treballadores de la Generalitat, tant a aquells que utilitzen el vehicle per a temes laborals com als que ho fan en els desplaçaments per anar o tornar de la feina.
 
L’acord, que s’emmarca en el Pla de Seguretat Viària 2014-2015, neix de la constatació estadística que, malgrat la reducció general dels accidents laborals des del 2010, hi ha hagut un repunt important dels accidents relacionats amb el trànsit durant la jornada laboral i, en menor mesura, dels accidents de treball in itinere.
 
En virtut del conveni, el Servei Català de Trànsit aportarà dos programes de formació adreçats als treballadors de la Generalitat, Seguretat viària in itinere, i Seguretat viària en missió. L’Escola d’Administració Pública de Catalunya col·laborarà en el redisseny del programa de formació Seguretat viària in itinere com a curs virtual d’autoformació, i revisarà el disseny pedagògic del programa Seguretat viària en missió per assegurar que s’ajusta als seus criteris pedagògics. L’Escola els incorporarà tots dos en la seva oferta formativa.
 
En una primera fase de la formació, s’oferirà el curs Seguretat viària in itinere, que  tindrà una durada d’entre 5 i 8 hores i es distribuirà en tres unitats: el problema dels accidents de trànsit en l’entorn laboral, els factors de risc del conductor in itinere i les mesures de prevenció, pautes bàsiques de seguretat viària i salut laboral. Els objectius d’aquest curs són: sensibilitzar el treballador sobre la magnitud del problema dels accidents de trànsit in itinere, conèixer els factors de risc d’accident de trànsit als quals estan sotmesos els conductors en els desplaçaments in itinere, identificar i reflexionar sobre els propis hàbits de risc en la mobilitat en anar i tornar de la feina i establir uns compromisos individuals de canvi.
 
Els alumnes que obtinguin un mínim del 65% dels punts possibles en l’avaluació rebran un certificat de participació. A més, el curs, inclourà la possibilitat d’oferir a tots els participants un curs pràctic de moto o cotxe per millorar les habilitats en la conducció.
 
A l’acte de signatura del conveni també hi han assistit la directora de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC), Montserrat de Vehí, i el director del Servei Català de Trànsit (SCT), Juanjo Isern.

1  

Imatges

La vicepresidenta del Govern i el conseller d'Interior signen un conveni perquè el personal de la Generalitat rebi formació en seguretat viària a l'entorn laboral

La vicepresidenta del Govern i el conseller d'Interior signen un conveni perquè el personal de la Generalitat rebi formació en seguretat viària a l'entorn laboral 6095