Al centre, el dir. gral. d'Indústria, Antoni Maria Grau, acompanyat de la dir. dels SSTT del Dept. d'Empresa i Ocupació a la Cat. Central, Bàrbara Minoves, durant la presentació

 

  • El director general d’Indústria, Antoni Ma. Grau, ha explicat que l’objectiu és recuperar l’activitat industrial fins assolir, l’any 2020, el 25% del PIB.
 
  • La posada en marxa de l’estratègia industrial ha comptat amb la participació de més de 300 empreses i posa l’accent en les pimes del teixit industrial català.
 
  • L’estratègia ha prioritzat actuacions concretes d’impuls a la internacionalització, la innovació i la col·laboració empresarial adaptades a cada un dels 7 àmbits.
 
 
La Generalitat ha presentat avui a Manresa els plans d’actuació dels 7 àmbits que s’han definit per impulsar la indústria a Catalunya. L’estratègia industrial catalana continua avançant amb l’objectiu de recuperar l’activitat industrial fins assolir, l’any 2020, el 25% del PIB.
 
Els 7 plans d’actuació amb les seves actuacions respectives per al període 2015-2020 s’han donat a conèixer en un acte davant empresaris de la Catalunya Central a càrrec del director general d’Indústria, Antoni Ma. Grau. En l’organització també hi ha participat GEST!, l’Associació de Professionals Sèniors al servei del Territori, i ha comptat amb la participació del delegat del Govern a la Catalunya Central, Juli Gendrau.
 
En total han estat més de 300 les empreses catalanes que han participat activament en el disseny de les 158 actuacions concretes, algunes de les quals ja estan en marxa. L’estratègia industrial posa l’accent en les pimes que caracteritzen el teixit industrial català i ha prioritzat actuacions que s’emmarquen en l’impuls a la internacionalització, la innovació i la col·laboració empresarial per guanyar en dimensió, totes elles adaptades a les característiques de cada un dels 7 àmbits.
 
La posada en marxa de la plataforma Catalonia Food Network dins les indústries alimentàries, la creació d’una plataforma d’assaigs clínics per captar projectes de recerca de primer nivell internacional o la creació d’un consorci per a la fabricació de la moto elèctrica a Catalunya són algunes de les actuacions més destacades.    
 
L’estratègia industrial, alineada amb el RIS3 que impulsa la Unió Europea, és una aposta per fer de Catalunya un país capdavanter a Europa a partir d’una tradició i base industrial sòlides. És una iniciativa d’impuls públic i lideratge privat, focalitzada en les petites i mitjanes empreses catalanes.
 
Principals actuacions dels 7 àmbits industrials

Indústries alimentàries: aquest sector suma 2.500 empreses a Catalunya que facturen conjuntament 24.000M€. En el marc de les actuacions de les indústries agroalimentàries, es crearà enguany la plataforma Catalonia Food Network per cohesionar el sector i impulsar la promoció internacional. També potenciarà l’oferta turística vinculada a l’alimentació fent ús de les oficines de turisme de la Generalitat.
 
Indústries de la química, l’energia i els recursos: Aquest àmbit sectorial agrupa la química, l’energia, l’aigua i els materials, i suma 27.000M€ de facturació. Una de les actuacions principals és posicionar Catalunya com a pol químic del sud d’Europa tot intensificant l’atracció d’inversió estrangera. També s’impulsarà l’economia verda i circular al sector, i s’avaluarà la viabilitat d’una planta pilot de biorefineria.
Sistemes industrials: aquest àmbit agrupa les empreses que són proveïdores dels processos productius d’altres empreses manufactureres: components, sistemes i béns d’equip. Suma prop de 70.000 treballadors i 10.000M€ de facturació. Les actuacions inclouen l’impuls de la internacionalització del sector a través d’ACCIÓ i la creació del Clúster de Manufactura Avançada.
 
Indústries del disseny: comprèn els sectors de la moda i l’hàbitat, amb més de 6.500 empreses que facturen 17.800M€. S’impulsarà la creació de la plataforma BCN Style Network, que donarà a conèixer les capacitats productives de la moda catalana per impulsar la relocalització a Catalunya de sèrie curtes. Altres actuacions destacades tenen l’objectiu d’impulsar la formació professional dual perquè els perfils laborals s’adaptin a les necessitats de les empreses.
 
Indústries de la mobilitat sostenible: aquest sector suma 42.000M€ de facturació i 188.000 treballadors. Les actuacions més immediates contemplen treballar per tal de crear un consorci per a la fabricació de la moto elèctrica a Catalunya  i l’impuls del transport ferroviari dels productes del sector.
 
Indústries de la salut i ciències de la vida: àmbit que representa 80.000 treballadors i un volum de negoci de 20.000M€. Es contempla donar suport a la creació d’una plataforma de bioinformàtica per al tractament de grans volums de dades. També es posarà en marxa un segell de reconeixement de l’activitat innovadora de les pimes catalanes i s’impulsarà la creació d’una plataforma d’assaigs clínics sota la marca Barcelona Clinical Trials Platform per captar projectes de recerca de primer nivell internacional.
 
Indústries culturals i basades en l’experiència: aquest sector agrupa tota l’activitat econòmica al voltant de la cultura, la comunicació, el turisme, l’esport i la creativitat funcional. Suma el 9,6% del PIB i el 14% dels ocupats a Catalunya. Com a actuació immediata destaca la creació de la xarxa The Experience Network, que impulsarà la col·laboració entre les empreses dels quatre subsectors per posar en marxa projectes conjunts i oferir esdeveniments integrats. També es dissenyarà la targeta T-Experiències, un carnet que sumarà activitats culturals, turístiques i esportives.

Consulteu els Programes d’impuls dels 7 àmbits industrials estratègics aquí: http://accio.gencat.cat/actuacions-estrategia-industrial

2  

Fitxers adjunts

Al centre, el dir. gral. d'Indústria, Antoni Maria Grau, acompanyat de la dir. dels SSTT del Dept. d'Empresa i Ocupació a la Cat. Central, Bàrbara Minoves, durant la presentació

Al centre, el dir. gral. d'Indústria, Antoni Maria Grau, acompanyat de la dir. dels SSTT del Dept. d'Empresa i Ocupació a la Cat. Central, Bàrbara Minoves, durant la presentació
JPG | 3521

Al centre, el dir. gral. d'Indústria, Antoni Maria Grau, acompanyat de la dir. dels SSTT del Dept. d'Empresa i Ocupació a la Cat. Central, Bàrbara Minoves, durant la presentació (2)

Al centre, el dir. gral. d'Indústria, Antoni Maria Grau, acompanyat de la dir. dels SSTT del Dept. d'Empresa i Ocupació a la Cat. Central, Bàrbara Minoves, durant la presentació (2)
JPG | 3154