• La planta farà servir l’anomenada tecnologia de membrana, que elimina totalment el mercuri, altament tòxic, del procés, i permet reduir més del 30% del consum elèctric en la producció respecte d’altres mètodes

 

  • Aquest és un exemple de com la regulació ambiental està afavorint l’eliminació de subtàncies contaminants a través de la innovació tecnològica

 

 
La ponència ambiental, del Departament de Territori i Sostenibilitat, ha atorgat l’autorització ambiental a l’empresa Bayer MaterialScience, SL per a l’activitat de producció de clor de la planta que té situada a la Canonja (Tarragonès). Aquesta autorització de canvi substancial, feta a proposta de la Direcció General de Qualitat Ambiental, s’incorpora a l’autorització que l’empresa té vigent per a l’establiment.
 
 
La tecnologia de membrana, la millor tecnologia disponible des del punt de vista ambiental
 
Hi ha tres processos industrials per a la fabricació de clor, tots relatius a l'electròlisi de la salmorra: cel·les de mercuri, processos de membrana i diafragma. El primer és el més contaminant per la gran quantitat de mercuri que emet al medi ambient. La tecnologia de diafragma no utilitza mercuri i és de més eficàcia energètica, però utilitza amiant a les instal·lacions més antigues. L'alternativa més viable és la utilització de la tecnologia de membrana, que no necessita el mercuri en el procés productiu.
 
En aquest cas, la planta de la Canonja utilitzarà la tecnologia de membrana. Aquesta planta és un reflex de com la regulació ambiental està afavorint l’eliminació de subtàncies tòxiques a través de la innovació tecnològica. Les cèl·lules electrolítiques de mercuri quedaran completament prohibides a finals del 2017, en aplicació de la Directiva europea d’Emissions Industrials, adaptada a Catalunya dins la Llei de Prevenció i Control Ambiental. Davant la possibilitat que el mercat del clor espanyol no es pugui adaptar a la nova tecnologia, quedant fora de la normativa, empreses que en depenen de forma vital estan tirant endavant noves plantes de producció de clor que duen la innovació tecnològica i ambiental al seu màxim exponent.
 
Entre els beneficis de la tecnologia de membrana destaquen la reducció de més del 30% del consum elèctric en la producció, i eliminació absoluta del mercuri, component altament tòxic.
 
 
El procés de producció de clor a la planta
 
L’objecte del projecte és integrar la fabricació de clor dins del procés de producció de MDI (metà-difenil-diisocianat). El procés consisteix a dissoldre clorur sòdic (sal comú) en un circuit de salmorra, que es filtra i es purifica, i s’envia a unes cel·les d’electròlisi de membrana. En el transcurs es desprén hidrogen, que es refreda, asseca i comprimeix, i sosa, que es concentra al 50% per evaporació, i s’emmagatzema per vendre-la. Mentre no existeixin clients que en necessitin, l’hidrogen s’aprofitarà com a combustible en les calderes i turbines de gas, o es cremarà amb oxigen procedent del mateix gasoducte que alimenta la fabricació de monòxid de carboni, disminuint el consum elèctric.
 

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 41