• La cessió té per objectiu garantir la correcta preservació, conservació, accés i difusió dels fons
  • El fons compta amb 250 metres lineals de documentació, 800.000 imatges en diferents suports i uns 6.000 mapes
Signatura fons CEC
El Centre Excursionista de Catalunya (CEC) cedeix en comodat els fons documental, bibliogràfic i cartogràfic al Departament de Cultura i a l’Institut de Cultura de Barcelona.
 
Aquesta matí, el conseller de Cultura, Ferran Mascarell; el director general de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), Jaume Miranda; el director de Patrimoni, Museus i Arxius de l’Institut de Cultura de Barcelona, Josep Lluís Alay, i el president del Centre Excursionista de Catalunya, Josep Manuel Puente han signat el contracte de cessió que establirà les bases per a la preservació, conservació, accés i difusió dels fons.
 
El conseller de Cultura, Ferran Mascarell, ha afirmat que “el fons del Centre Excursionista és molt important, expressa la força d’una estructura de societat cabdal”. I ha continuïtat: “La cooperació entre el món públic i associatiu és possible i permet que la unió de virtuts continuï amb la feina feta fins ara. Tots desitgem que el Centre recuperi el seu lloc i ho podrà fer amb la tranquil·litat que el seu patrimoni no patirà”.
 
El CEC, després d’un procés de reflexió i de debat entre els seus socis i ateses les dificultats materials que actualment no ho fan possible, considera necessària i socialment profitosa la cessió d’aquests fons al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i a l’ICGC, tot acollint-se al seu oferiment de col·laboració i de suport. Els fons es cedeix en comodat durant un període de 10 anys que es podrà prorrogar automàticament. La propietat seguirà sent del Centre Excursionista de Catalunya però les diferents institucions que l’acolliran realitzaran tasques de conservació i difusió de tot el patrimoni.
 
El fons documental del CEC són l’arxiu històric, integrat per 250 metres lineals de documentació, i l’arxiu fotogràfic, format per unes 800.000 imatges en diversos suports i d’una gran diversitat d’autors i productors. La muntanya i l’excursionisme són els temes més importants, però també l’art, l’arquitectura, l’esport, l’enginyeria, l’etnografia i la vida quotidiana. Aquest arxiu està format pel fons produït per la pròpia entitat, el fons de l’Estudi de la Masia Catalana i diferents fons personals i col·leccions que s’han anat afegint a través del temps. Tota aquesta documentació queda dipositada a l’Arxiu Nacional de Catalunya.
 
El fons bibliogràfic és el resultat de la fusió de les biblioteques de l’Associació Catalanista d’Excursions Científiques i l’Associació d’Excursions Catalana. La temàtica està directament lligada a la història i a la cultura catalanes: excursionisme, esports de muntanya, folklore, geografia, història local i medi natural. El volum aproximat de monografies i revistes, d’acord amb les dades extretes del Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya, del qual en forma part el CEC, és d’uns 25.000 volums. Compta amb un fons de reserva o antic format per 558 volums impresos des de l’any 1506 al 1800. El fons bibliogràfic es diposita a la Biblioteca de Catalunya.
 
La cartoteca del CEC presenta una important col·lecció de mapes d’un gran valor històric, geogràfic i cultural. El fons, format sobretot per donacions individuals dels socis de l’entitat, es va iniciar a finals de la dècada de 1870 dins de les entitats precursores de l’actual: l’Associació Catalanista d’Excursions Científiques i l’Associació d’Excursions Catalana. La cartoteca queda dipositada a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
 
El contracte de cessió estableix també la creació d’una comissió de seguiment que vetllarà pel correcte desenvolupament del contracte. La comissió està formada per un representant de totes les institucions participants: Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni, Centre Excursionista de Catalunya, Arxiu Nacional de Catalunya, Biblioteca de Catalunya, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i Ajuntament de Barcelona.
 
Centre Excursionista de Catalunya
El Centre Excursionista de Catalunya és una entitat fundada l’any 1891 que va donar continuïtat a l’Associació Catalana d’Excursions Científiques (ACEC), creada l’any 1876. Se la considerada com una de les gran entitats inspirades en els principis de la Renaixença, ja que es va crear amb els objectius de preservar la llengua i la cultura catalanes i de conèixer el territori i el seu patrimoni històric i artístic, a través del foment de l’excursionisme i dels esports de muntanya. Des de la seva fundació, el CEC ha tingut un caràcter vertebrador del catalanisme i del moviment cultural català, a banda de les activitats recreatives, esportives i científiques que desenvolupa a través de les seves seccions d’esports de muntanya, geologia i geografia, fotografia, cartografia, arquitectura, enginyeria, botànica, folklore, prehistòria, meteorologia i cinema amateur.
 
Com a resultat de les seves nombroses activitats desenvolupades, el CEC ha produït i aplegat uns fons documentals, bibliogràfic i cartogràfic de gran rellevància en el context del patrimoni cultural català. 

2  

Fitxers adjunts

Signatura de la cessió del fons del CEC

Signatura de la cessió del fons del CEC
JPG | 3581

Imatge de la signatura de la cessió del fons del CEC

Imatge de la signatura de la cessió del fons del CEC
JPG | 4152