·         Aquest matí s’ha reunit el Plenari de la Taula de Distribució Solidària d’Aliments on participen els departaments de Benestar Social i Família; Empresa i Ocupació i Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries
·         La creació del servei de distribució d’aliments s’inclou en la llei d’acompanyament dels pressupostos i el Govern ja treballa en la normativa que l’ha de regular
·         La cadena d'alimentació Bonpreu s’adhereix al projecte Supermercats Solidaris
Iniciativa en alimentació: Taula de Distribució Solidària d'Aliments
Iniciativa en alimentació. Imatge de la Taula de Distribució Solidària d'Aliments
El conseller de la Presidència, Francesc Homs, ha presidit aquet matí el Plenari de la Taula de Distribució Solidària d’Aliments, una plataforma creada pel Parlament de Catalunya l’any 2012 amb l’objectiu de millorar els serveis i circuits de distribució d'aliments entre la població que més ho necessita. A la taula també han assistit, per part del Govern, la consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté, el conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig; i el director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, Domènec Vilà.
 
Durant la seva intervenció en el plenari el conseller ha posat de relleu “l’exemple de coordinació, de bona organització i de treball i esforç” que suposa aquesta Taula i ha enumerat molts dels avenços assolits des de la seva creació, com el Mapa de les entitats que presten el servei de distribució d’aliments a Catalunya, el Projecte “Compartint taula”, el “projecte Supermercars solidaris”, les Guies per facilitar l’aprofitament i evitar el malbaratament d’aliments o la presentació d’esmenes al Reglament del nou Fons d’Ajuda a les persones més desfavorides 2014-2010.
 
El conseller de la Presidència ha manifestat la voluntat de continuar treballant per incorporar el Servei de distribució a la Cartera de Serveis Socials, per adequar els circuits actuals al nou reglament europeu, per potenciar les donacions dels productors agropecuaris, “amb l’objectiu de millorar l’eficàcia i l’eficiència dels serveis de distribució d’aliments  i garantir un major control, equitat i impacte dels recursos destinats”.
 
Servei de distribució d’aliments
Entre les mesures impulsades des de la darrera reunió del Plenari cal destacar la creació de la prestació garantida de servei bàsic de distribució d’aliments en el marc de la Llei 3/2015, de l’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives. La consellera Neus Munté ha explicat que “som l’únic territori de l’Estat que ha creat una prestació d’aquestes característiques i diverses comunitats autònomes estan esperant la publicació de l’ordre reguladora per decidir si prenen una iniciativa similar”.
Un cop creat el servei, el Govern ja està treballant en l’elaboració d’un primer esborrany de la normativa reguladora que permetrà incloure la prestació garantida de servei bàsic de distribució d’aliments a la Cartera de Serveis Socials i es preveu que aquesta nova ordre es posi a consideració de la Taula de Distribució Solidària d’Aliments abans de finals d’any.
 
La consellera ha recordat que la voluntat del Govern amb la creació d’aquesta prestació és La substitució del Programa d’Aliments actual, que s’emmarca dins la Política Agrària Comuna, pel Fons d’Ajuda Europea per a les Persones més Desafavorides 2014-2020 (FEAD), obliga a les administracions i a les entitats a replantejar les seves metodologies i circuits de treball. En  aquest sentit des de la Generalitat de Catalunya, i en marc de la taula de distribució Solidària d’Aliments, es varen mantenir contactes tant a nivell estatal com europeu amb la finalitat d’incorporar millores en el Reglament del nou fons europeu i en el Programa Operatiu estatal. 
 
Munté ha expressat la seva satisfacció “per la incorporació de moltes de les aportacions fetes des de Catalunya en el redactat final del Reglament Europeu que regula aquest Fons, malgrat no permetre que Catalunya tingui un programa operatiu propi”. Entre d’altres, Munté ha citat la de prioritzar els productes locals i regionals, més concreció en els programes operatius o que siguin les entitats regionals o els organismes designats els reposables de l’execució d’aquests programes. “El problema, doncs, no és el Reglament, sinó el Programa Operatiu que ha presentat l’Estat per la seva gestió”.
 
Aquest procés s’inicia amb la determinació de la cistella d’aliments –seleccionats segons criteris nutricionals, de qualitat i varietat–, la compra de la qual la realitza el Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) mitjançant un procediment de licitació pública. A partir d’aquí, els aliments es distribueixen per tot el territori a través d’empreses adjudicatàries que han de subministrar-los als centres d’emmagatzematge i distribució que les organitzacions associades de distribució (bancs d’aliments i similars) tenen en totes les demarcacions. Aquestes organitzacions, a la vegada, seran les encarregades de lliurar els aliments a les organitzacions associades de repartiment que les donaran directament als usuaris i usuàries.
 
En aquest sentit, la consellera ha lamentat que l’Estat no hagi atès les consideracions de millora que es van proposar des del Departament. No obstant, ha tornat a reiterar la seva disposició a col·laborar amb el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en tot allò que sigui possible i ha avançat que algunes de les propostes fetes en les darreres reunions tècniques han estat molt ben acollides tant pel Ministeri com per la resta de les comunitats autònomes. “Hi ha diverses comunitats interessades en crear una Taula de Distribució Solidària d’Aliments com la nostra, a més, ha estat acceptat per tothom la necessitat de què les persones usuàries siguin derivades a aquests serveis pels serveis socials municipals”, ha declarat la consellera. 
 
Supermercats solidaris
Per la seva banda el conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig ha anunciat que la cadena de distribució Bon preu SAU s’ha adherit al Programa  Supermercats Solidaris i que s’estan fent gestions per l’adhesió de CAT-DIS.  Supermercats Solidaris  és una iniciativa que  té la finalitat de garantir i millorar el nivell de donacions estables d’aliments dirigits a pal·liar situacions d’urgència social posant a disposició de les persones i famílies en situació de pobresa o risc d’exclusió d’aliments no comercialitzats.
El programa dóna resposta a algunes de les línies principals d’actuació de la Taula, que vetlla per a la conscienciació a les empreses per augmentar les donacions, la millora en l’aprofitament de les minves alimentàries i l’optimització dels aspectes organitzatius dels serveis de distribució directa d’aliments.
 
Retirada  del mercat de fruites i verdures
La normativa comunitària preveu que per fer front a les crisis del mercat de fruites i hortalisses de les Organitzacions productores reconegudes poden retirar del mercat part de la seva producció. Els productes retirats es poden lliurar gratuïtament a institucions sense ànim de lucre que tinguin com a finalitat atendre persones amb manca de recursos necessaris per la seva subsistència. Actualment a Catalunya hi ha autoritzades com a receptores de fruites i hortalisses procedents de retirades del mercat 653 entitats amb uns 150.710 beneficiaris. L’any 2007 hi havia 153 entitats i 25.018 beneficiaris.
 
 Altres avanços
També s’han fet avanços en la lluita contra l’estigmatització que podia suposar pels beneficiaris l’ús d’aquests serveis impulsant l’ús de mitjans de compra electrònica que permeten l’anonimat de les persones beneficiàries dels ajuts i, d’altra banda, definint uns requisits per la prestació del servei que tenen en compte la seva dignitat.  
 
Així mateix, respecte a l’acord d’impuls de mesures específiques adreçades als infants i joves en període de vacances s’ha obert la col·laboració entre els bancs d’aliments i els centres oberts i s’han incrementat les beques per a casals d’estiu, colònies i campaments. La consellera ha recordat que aquest estiu es destinarà més d’un milió d’euros al manteniment de 70 centres oberts arreu del país, a través dels quals es faran activitats diàries pels infants, incloent 2 o 3 àpats diaris. Així mateix, s’oferiran 1.200 beques en el programa de colònies “L’Estiu és teu” i es posarà a disposició de les federacions d'entitats d'educació en el lleure un import addicional de 600.000€ per a programes de beques per a infants i adolescents en situació de vulnerabilitat, per a que puguin gaudir durant l’estiu de tallers lúdics i colònies.
 
Per primera vegada s’han recollit dades de les persones beneficiaries i de tones repartides a totes les demarcacions. L’any 2012 es van distribuir a Catalunya 21,4 milions de quilos d’aliments, segons dades facilitades pels quatre bancs d’aliments i Creu Roja, i es van atendre 348.753 persones. L’any 2014 es va incrementar la xifra d’aliments distribuïts fins al 28,7 milions de quilos i es van atendre 421.325 persones. Per la consellera Munté la tasca conjunta dels membres dels diferents grups de treball de la Taula ha permès incrementar de manera substancial el volum d’aliments distribuïts i de persones i famílies ateses i s’ha mostrat convençuda que la recollida de totes aquestes dades permetrà avançar en la millora del servei de distribució d’aliments.
 
La Taula està impulsada pels departaments de Benestar Social i Família; Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i Empresa i Ocupació, a través de l’Agència Catalana del Consum. Hi formen part les entitats productores d’aliments (Unió de Pagesos i la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya), les organitzacions empresarials distribuïdores d’aliments (PIMEC i el Consell d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació de Catalunya) i les entitats del tercer sector distribuïdores d’aliments (les fundacions dels bancs d’aliments de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, Creu Roja i Càritas Catalunya). També en són membres: la Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat, la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis, l’Agència de Seguretat Alimentària i l’Agència Catalana de Residus

1  

Imatges

Foto Plenari

Foto Plenari 612