• La societat Nadlan BCN compra en un únic la Torre Muñoz, que acull el Departament d’Empresa i Ocupació, i l’edifici del carrer de Sepúlveda, que acull la Secretaria d’Ocupació i Relacions Laborals, a un preu superior al de la segona subhasta, que havia quedat deserta
 
  • En total, des de 2012 la Generalitat s’ha desprès de 40 immobles, per un valor de 660 milions
 
El Govern ha aprovat la venda de l’edifici situat al número 105 del passeig de Gràcia de Barcelona, conegut com a Torre Muñoz, i que acull la seu del Departament d’Empresa i Ocupació, i del número 148-150 del carrer de Sepúlveda, que acull les oficines de la Secretaria d’Ocupació i Relacions Laborals. La societat Nadlan BCN SA, ha comprat en un únic lot els edificis per un total de 63.575.000 euros, més impostos. Aquesta quantitat supera el preu de licitació de la segona subhasta fixat el novembre passat en 63.497.129,74 euros i que va quedar deserta.
 
El comprador ja ha satisfet la garantia equivalent al 25% del preu de venda, un total de 15.893.888,75 euros. El Consell Executiu també ha autoritzat la firma d’un contracte d’arrendament per cadascuna de les finques venudes, que fixa que la Generalitat haurà de pagar un lloguer mensual de 122.063,94 euros per la Torre Muñoz i de 111.526,81 euros per la seu del carrer de Sepúlveda.
 
D’aquesta manera, la Generalitat avança en el seu pla de racionalització del patrimoni, tenint en compte l’interès d’obtenir ingressos extraordinaris per reduir dèficit públic (a través de l’import de l’operació) i endeutament (a través de la redempció dels censos dels edificis). De fet, des del 2012, l’Administració de la Generalitat ha venut 40 immobles per un import total de 660 milions a través de venda directa o subhasta pública. L’estalvi en concepte de censos i despeses de manteniment dels edificis (impostos, assegurances, reparacions...) supera els 33 milions d’euros.