Penedès

Classificat un àmbit de sòl urbanitzable industrial per ampliar les actuals instal·lacions logístiques de l'empresa ALDI, a Masquefa

query_builder   6 agost 2020 18:14

event_note Nota de premsa

Classificat un àmbit de sòl urbanitzable industrial per ampliar les actuals instal·lacions logístiques de l'empresa ALDI, a Masquefa

  • Les instal·lacions estan situades prop del nucli de Sant Llorenç d’Hortons

 

  • La Comissió territorial d’urbanisme del Penedès també ha modificat un Pla Especial d'Ordenació de la pista de proves i del laboratori oficial de l'automòbil de Catalunya (IDIADA), a Banyeres del Penedès, i ha ajustat els paràmetres reguladors d’un sector de sòl urbanitzable a Sitges

La Comissió territorial d’urbanisme del Penedès, presidida pel secretari de l’Agenda Urbana i Territori, Agustí Serra, ha aprovat la modificació puntual del Pla general d’ordenació anomenat “el Clot del Xarel·lo 2”, de Masquefa (Anoia) per ampliar les actuals instal·lacions logístiques de l’empresa ALDI. L’òrgan també ha modificat un Pla Especial d'Ordenació de la pista de proves i del laboratori oficial de l'automòbil de Catalunya (IDIADA), a Banyeres del Penedès, i ha ajustat els paràmetres reguladors d’un sector de sòl urbanitzable a Sitges.

Penedès

Nou sector urbanitzable a Masquefa

 

Els terrenys objecte de modificació a Masquefa ocupen una superfície de 117.792 m² i es troben situats al sud del terme municipal, entre el polígon industrial “El Clotdel Xarel·lo” i la zona industrial situada als entorns de la carretera BV-2249 al municipi de Sant Llorenç d’Hortons. Estan ocupats en part per conreus de secà i en una altra part estan erms. L’aprovació fa possible ampliar les instal·lacions del centre logístic, definint un nou sector de sòl urbanitzable per al desenvolupament industrial de 115.000 m2 de superfície.

Ampliació de les activitats a l’IDIADA

 

La modificació puntual del Pla Especial d’Ordenació de la Pista de Proves i del Laboratori Oficial de l’Automòbil de Catalunya, que comprèn terrenys dels municipis d’Albinyana, Banyeres del Penedès, la Bisbal del Penedès i Santa Oliva, respon a l’ampliació de les activitats que preveu l’IDIADA, que precisa de nous edificis de laboratoris, zones de serveis, i zones d’aparcament.

 

D’aquesta manera, se situaran dos nous edificis en el Sistema de laboratoris i tallers l'automòbil al final de l'eix principal d'accés al conjunt. El primer,  en una part de reserva viària entre el laboratori de motors i la torre de control i, el segon, al davant,, en l'àmbit del subsistema de Protecció conjunt de l'Albornar, en la part qualificada pel planejament vigent com àrea d'aparcament. Ambdós edificis ocuparan una superfície en planta de 1.500m². També augmentarà l'àmbit de la torre de control en 1.625,50m², per poder ubicar el programa de suport que genera el desenvolupament de l'activitat, i s’ampliarà una parcel·la, situada al sud del vial d'accés a tallers, fins a 6.660,00m², que canviarà la seva qualificació per destinar-la a usos de caràcter logístic, descàrrega de camions de vehicles i recepció / emmagatzematge de materials. La disminució d'espai lliure que suposarà l’ampliació es compensarà incrementant l’espai lliure en un altre subsistema.

 

Finalment, es flexibilitza la ubicació de les edificacions a cada pista i es defineix un sostre màxim per a Tallers de vehicles amb oficina associada, magatzems, i sales de controladors de 8.094m² i d’un aparcament en alçada en l'actual aparcament de personal i visites de l'interior del complex en el sistema de Laboratoris i tallers.

 

Nous usos per a un sector, a Sitges

 

La modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit del Pla parcial urbanístic denominat “La Granja II”, de Sitges, ha estat promoguda i tramesa per l’Ajuntament per ajustar els paràmetres reguladors del sector de sòl urbanitzable

i definir l’ordenació detallada amb el nivell i documentació propis d’un pla parcial urbanístic.

 

Els terrenys inclosos a l’àmbit presenten una topografia força plana i estan ocupats en la seva major part per vegetació arbustiva, una pineda i alguns arbres de diverses espècies situats predominantment en la franja de sòl confrontant amb el passeig i amb la via del tren. Hi ha tres edificacions aïllades destinades a habitatge, un edifici en ruïnes, una activitat comercial de venda al detall de plantes i productes de jardineria i un minigolf. El sector està conformat per 24 parcel·les de 14 propietaris diferents.

 

Ara se n’amplien els usos, introduint l’ús comercial i l’apart-hotel a les noves zones d’aprofitament privat de caràcter no residencial, mantenint el sostre total del sector, però distribuint-lo de forma diferent. S’incrementa la densitat bruta de 29 habitatges per hectàrea a 31 hab/ha, augmentant els habitatges de protecció pública de 65 a 75.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 188