Sector que es modifica a Sallent.

La Comissió d'urbanisme de la Catalunya Central aprova projectes d'impuls de l'activitat econòmica a Sallent i Cardona

query_builder   2 octubre 2020 14:40

event_note Nota de premsa

La Comissió d'urbanisme de la Catalunya Central aprova projectes d'impuls de l'activitat econòmica a Sallent i Cardona

  • En el cas de Sallent, s’amplia la superfície d’una parcel·la al sud del sector industrial dels Plans de la Sala per possibilitat la implantació d’una empresa alimentària, i es millora la distribució de zones verdes i equipaments

 

  • A Cardona, es modifica el planejament d’un nou sector de creixement del municipi per dividir-lo en dos àmbits i agilitar el desenvolupament d’un d’ells, que inclou una superfície comercial de 975 m2 i habitatges

La Comissió territorial d’urbanisme de la Catalunya Central ha autoritzat avui dues iniciatives a Sallent i Cardona que suposaran un impuls per a l’activitat econòmica d’aquests municipis bagencs, en el primer cas amb la implantació d’una indústria alimentària i en el segon, amb la construcció d’una superfície comercial, a més d’habitatges.

 

Pel que fa a Sallent, la Comissió ha emès informe favorable a una modificació puntual del planejament urbà que afecta una zona situada al sud del sector industrial Plans de la Sala. Es tracta de 59.319,48 m2 que limiten, al sud, amb l’Eix Transversal (C-25). Tota aquest zona estava afectada pel projecte de desdoblament de la C-25 i la modificació del ramal de sortida al seu pas pel sector industrial Plans de la Sala. L’Ajuntament de Sallent va promoure en el seu moment una modificació de planejament per adaptar la zona al desdoblament de l’Eix Transversal.

Sector que es modifica a Sallent

Ara, l’Ajuntament es proposa refer de nou la planificació d’una part d’aquest sector per adaptar-lo a la realitat, millorar la disposició de zones verdes i equipaments i replantejar una de les parcel·les per facilitar la implantació d’una indústria.

 

En concret, s’han aprovat els canvis següents:

 

  • Zones verdes: Es modifica l’emplaçament de les zones verdes, reubicant-les a un lloc més idoni dins de l’àmbit, incrementant també aquests espais en 049,01 m². Això permetrà potenciar la relació amb espais lliures fora del sector, com el canal d’aigua de la Fabriqueta i el seu camí adjacent.

 

  • Equipaments: El planejament vigent preveia dues parcel·les d’equipaments al sud de l’àmbit, molt properes a la C-25, de tal manera que gran part de la superfície no era edificable atesa l’afectació que determina la Llei de carreteres. Ara s’agruparan aquestes parcel·les en una de sola, mantenint la superfície total, de 8.505,01 m². Ocuparan una part de terrenys qualificats com a infraestructures tècniques i serveis, que ja no són necessaris, i una part d’una reserva de sistema viari que ha quedat obsoleta.

 

  • Ajust de la parcel·la industrial número 8: Es manté la superfície de sòl privat, de 33.605,63 m², modificant la geometria de la parcel·la per tal de facilitar la implantació d’una important empresa d’alimentació que acabarà de consolidar l’activitat econòmica d’aquest sector industrial.

 

La Comissió d’urbanisme ha emès informe favorable de la modificació, i ha elevat l’expedient a la Comissió de Territori de Catalunya, que és l’òrgan competent per a la seva aprovació definitiva.

 

Impuls a un sector residencial amb superfície comercial

 

En el cas de Cardona, es proposa modificar l’àmbit del Pla de millora urbana Folch-Madoz, a tocar del nucli vell, per permetre la implantació d’una superfície comercial de 975 m2, així com incrementar el sostre i la densitat d’habitatges. La modificació dividirà l’àmbit en dos, per agilitar el desenvolupament del que contindrà la superfície comercial.

 

En concret, es delimitarà un primer àmbit a la zona més propera a la carretera del Miracle, d’execució immediata i de 3.149 m2, que acollirà un edifici plurifamiliar amb la superfície comercial als baixos. El segon àmbit, de 5.543 m2 de superfície, quedarà situat a la cota alta i es destinarà a habitatges unifamiliars i a habitatges amb protecció oficial, sense data immediata d’execució. L’ordenació d’aquest segon àmbit es durà a terme quan existeixi una demanda concreta.

Nova ordenació proposada a Cardona
El nou àmbit PAU es desenvoluparà primer.

El nombre total d’habitatges previstos en total s’incrementa de 32 a 54, preveient que els pisos amb protecció oficial tindran una superfície aproximada de 70 m2.

2  

Imatges

Imatge Sallent

Imatge Sallent 108

Imatge Cardona

Imatge Cardona 175

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 163