Presentació acord marc CTTI

La PIME del sector TIC a Catalunya incrementa la seva presència un 150% en l'adjudicació del CTTI del nou acord marc d'aplicacions per a la Generalitat

query_builder   2 octubre 2020 11:44

event_note Nota de premsa

La PIME del sector TIC a Catalunya incrementa la seva presència un 150% en l'adjudicació del CTTI del nou acord marc d'aplicacions per a la Generalitat

presentació acord marc CTTI
El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), l’organisme adscrit al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública encarregat de la contractació centralitzada, la gestió i el subministrament de solucions, i de la governança de les TIC de tota la Generalitat de Catalunya, ha aprovat l’adjudicació de l’homologació corresponent al servei de construcció i desenvolupament d'aplicacions de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic per un valor estimat de 396,480 M€ (IVA exclòs) per un període de tres anys, amb una pròrroga de fins a un màxim de 12 mesos.

En l’adjudicació dels nous contractes, atenent al nou model de contractació impulsat des del Departament de Polítiques Digitals per afavorir la concurrència, la competitivitat en el sector i la innovació, s’ha aconseguit impulsar l’entrada d’un major nombre de proveïdors en els 7 lots licitats.  Aquest fet garanteix una major competitivitat entre les ofertes presentades. La nova homologació ha atret un total de 20 licitadors nous a l’ecosistema de proveïdors del CTTI, cosa que representa un increment del 100% en el nombre de proveïdors que actualment es dediquen a la construcció i manteniment d’aplicacions a la Generalitat de Catalunya.

S’ha aconseguit potenciar el teixit empresarial del sector TIC a Catalunya, amb un increment del 150% de la petita i mitjana empresa. Així, les pimes del sector TIC representen prop del 30% de les empreses homologades i un 40% en el cas d’UTES formades exclusivament per PIMEs.

Així mateix, l’adjudicació dels nous contractes de construcció, desenvolupament i manteniment d'aplicacions ha permès assolir també millores importants pel que fa a:

  • Innovació: L’adjudicació permetrà obtenir un retorn del 5% en innovació per tal d’accelerar la transformació digital a Catalunya. Aquest percentatge representa un increment de 2 punts percentuals respecte al retorn obtingut en els contractes de manteniment d’aplicacions ja adjudicats.
  • Qualitat: S’aconsegueix impulsar la millora de la qualitat en la construcció de solucions a través de la valoració de certificats en eines de qualitat, d’equips amb experiència específica en la gestió de la qualitat i de la implantació i ús de metodologies innovadores de desenvolupament per ajudar a incorporar nous models tecnològics.

L’acord marc és un  sistema per a la racionalització de la contractació de les administracions públiques que permet afavorir l’entrada de proveïdors en el desenvolupament de nous projectes i possibilitar l’accés directe d’empreses especialitzades.

2  

Imatges

Infografia

Infografia 48

Foto

Foto 3611