El personal de la Generalitat farà teletreball cinc dies a la setmana a tot el territori per reduir la mobilitat i contenir el brot epidèmic de la COVID

El personal de la Generalitat farà teletreball cinc dies a la setmana a tot el territori per reduir la mobilitat i contenir el brot epidèmic de la COVID

query_builder   16 octubre 2020 13:20

event_note Nota de premsa

El personal de la Generalitat farà teletreball cinc dies a la setmana a tot el territori per reduir la mobilitat i contenir el brot epidèmic de la COVID

  • Només es prestaran serveis presencials quan no es puguin fer en la modalitat de teletreball
  •  El conseller Jordi Puigneró ha convocat avui el Consell Català de la Funció Pública per informar a les administracions locals i els sindicats del decret de teletreball de la Generalitat i traslladar-los la necessitat de regular aquesta nova forma de treball

Els treballadors i treballadores de la Generalitat faran teletreball els cinc dies de la setmana, sempre que això sigui possible pel tipus de serveis que presten.  Així ho preveu la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre l’aplicació de noves mesures per al personal de la Generalitat davant el rebrot de la pandèmia de COVID-19 a Catalunya, i d’acord amb les decisions adoptades pel PROCICAT per limitar al màxim la mobilitat de les persones treballadores.

Així, el règim de prestació de serveis en la modalitat exclusiva de teletreball té caràcter prioritari i únicament es poden prestar serveis presencials quan, per la naturalesa de l’activitat, no es puguin dur a terme en la modalitat de teletreball.

Per al personal que no pugui teletreballar, els departaments habilitaran, a través dels plans de contingència fórmules de reorganització interna i flexibilitat horària per minimitzar riscos per a la salut. Es garantirà el manteniment de la distància de seguretat interpersonal mínima i s’evitarà la coincidència massiva d’empleats i usuaris durant les franges horàries en què es prevegi més afluència. Si tenen fills o filles menors de 14 anys o persones dependents a càrrec tindran preferència en l’aplicació dels sistemes de flexibilitat horària, règim de torns i fixació d’horaris especials.

Els empleats públics que tenen al seu càrrec menors de 12 anys o persones en situació de dependència que han de fer aïllament tot i no haver estat contagiats amb la COVID-19, prestaran serveis en règim de teletreball amb l’aplicació de qualsevol sistema de flexibilitat horària, règim de torns i fixació d’horaris especials. En el cas que per la naturalesa de les funcions del lloc de treball no es pugui teletreballar, s’aplicaran sistemes de flexibilitat horària, règim de torns, fixació d’horaris especials, adaptació funcional o atribució temporal de funcions. Si tot i així no resulta possible l’adequada atenció de la persona en situació de dependència o del menor a càrrec, es podrà autoritzar un permís per conciliació retribuït (aquest permís només es preveu per a famílies monoparentals o en què l’altre progenitor presti serveis presencials a jornada complerta, segons recull la instrucció 5/2020, de 24 de maig).

Els empleats públics que han estat contagiats amb la COVID-19 i els que hagin de fer aïllament domiciliari restaran en situació d’incapacitat temporal amb la consideració excepcional de situació assimilada a accident de treball, exclusivament per a la prestació econòmica d'incapacitat temporal del sistema de Seguretat Social.

Als empleats públics inclosos en els grups vulnerables davant la infecció de la COVID-19, si pel tipus de servei que presten no poden teletreballar, se’ls aplicaran mesures específiques de protecció indicades pels serveis de prevenció. Si això no és possible, s’habilitarà el teletreball mitjançant fórmules especials, com les atribucions temporals de funcions. I en última instància, si cap d’aquestes fórmules no és possible, passaran a la situació d’incapacitat temporal.

Aquestes mesures afecten al personal d’administració i tècnic i al personal laboral de l’Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms.

Consell Català de la Funció Pública  

Justament avui, el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, ha convocat el Consell Català de la Funció Pública, on estan representades l’Administració de la Generalitat, les corporacions locals i les organitzacions sindicals, per informar sobre el decret de teletreball de la Generalitat i la importància de disposar d’un marc regulador per a aquesta modalitat de treball.

Durant la reunió, el conseller ha destacat que la Generalitat és la primera administració a regular de forma permanent el teletreball. Puigneró ha recordat que la Generalitat ja estava aplicant el teletreball abans de la pandèmia, arran del trasllat de tres departaments al Districte Administratiu, i ha posat en valor la feina realitzada per poder aprovar un decret a l’estiu, pactat amb els sindicats, “que pot servir d’inspiració i guia per a la resta d’administracions per regular aquesta nova manera de treballar del segle XXI, que és el teletreball”.