Comunicat sobre les oposicions d'accés a l'escala bàsica de Bombers de la Generalitat

query_builder   28 octubre 2020 16:02

event_note Nota de premsa

Comunicat sobre les oposicions d'accés a l'escala bàsica de Bombers de la Generalitat

 • En la versió del comunicat feta pública ahir hi havia una referència errònia al tercer exercici de la primera prova en relació a la tercera prova que ha de tenir lloc properament (en negreta en el text la referència corregida)

En relació amb les informacions aparegudes sobre una de les proves de la convocatòria d’accés a l’escala bàsica de Bombers que s’està duent a terme, la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS) manifesta que:

 • La convocatòria, publicada al DOGC el 23/12/19, incloïa les bases que la regulen i a on s’establia el tipus de proves i si eren o no eliminatòries.
 • Les bases van ser definides per la DGPEIS amb l’acord dels sindicats amb representació al cos de Bombers de la Generalitat i no van ser impugnades en cap aspecte.
 • El Tribunal designat en la convocatòria és un òrgan tècnic que actua amb total autonomia funcional per garantir l’objectivitat d’actuació i d’acord amb les bases.
 • La primera de les proves es va celebrar el cap de setmana del 20 de setembre i es van fer els 3 exercicis obligatoris i eliminatoris contemplats a les bases:
a) Exercici de coneixements.
b) Test aptitudinal consistent en una bateria de tests psicotècnics adreçats a avaluar l’aptitud verbal, la capacitat d'atenció, l’aptitud numèrica, el raonament abstracte i la capacitat espacial. La valoració d'aquest exercici és d'apte o no apte.
c)Test d'avaluació psicològica de la personalitat. Consisteix en la realització de tests per avaluar els trets de personalitat clínica i normal de les persones participants per tal de valorar-ne el grau d’ajust al funcionament adaptatiu i, per tant, al perfil competencial del lloc de bomber/a de l’escala bàsica. La valoració d'aquest exercici és d'apte o no apte.

En relació amb aquest últim exercici cal posar de manifest que, en cap cas, l’objectiu ha estat fer diagnòstic clínic ni “per descartar patologies clíniques severes”  sinó avaluar el grau d’ajust al funcionament adaptatiu i, per tant, s’han descartat a aquelles persones que no varen complir els criteris de valoració aprovats pel Tribunal i que van ser informats als aspirants amb caràcter previ a la realització de l’exercici i que són:

 • S’ha d’obtenir una puntuació inferior a 70 punts en cadascun dels àmbits explorats.
 • S’havia de tractar de contestar a totes les frases, sense deixar-ne cap en blanc.
 • Calia que contestessin amb sinceritat ja que el test disposa de mecanismes per controlar-ho i podria distorsionar el seu resultat.

El resultat del test d’avaluació psicològica de la personalitat de les persones declarades aptes en aquest exercici, tal com s’indica a les bases, podrà ser contrastat i integrat en el marc de la tercera prova d’aquest procediment selectiu: la prova d’avaluació psicològica competencial (ha de dur-se a terme properament, posteriorment a la segona prova, la física, que tampoc ha tingut lloc encara).

Les competències professionals susceptibles d’avaluació d’aquesta tercera prova que tindrà lloc en un futur són:

 1. Adaptabilitat i flexibilitat.
 2. Acceptació i compliment de les normes i subjecció a l'estructura jeràrquica.
 3. Autocontrol i tolerància a l'estrès.
 4. Treball en equip.
 5. Autogestió i desenvolupament personal i professional.
 6. Motivació i vocació de servei públic.
 7. Capacitat analítica i presa de decisions.
 8. Capacitat de comunicació.
 9. Orientació a resultats.

Des de la DGPEIS es seguirà vetllant per garantir que tots els processos selectius compleixen totes les garanties i s’adeqüen a les bases de cada convocatòria i normativa aplicable.