Rendes

El Govern aprova una deducció de l'IRPF per a les rendes més baixes

query_builder   3 novembre 2020 15:35

event_note Nota de premsa

El Govern aprova una deducció de l'IRPF per a les rendes més baixes

  • L’objectiu de la mesura és evitar que les persones que han estat afectades per un ERTO o s’hagin quedat a l’atur es vegin penalitzades a l’hora de tributar per aquest impost

 

  • S’ajorna fins a l’1 de juny del 2021 l’increment de tarifes de l’impost sobre les estades en establiments turístics

 

El Govern ha donat llum verda a un nou Decret llei de mesures urgents en matèria fiscal amb un doble objectiu: d’una banda, donar resposta a les dificultats econòmiques del sector del turisme a Catalunya com a conseqüència dels efectes econòmics de la pandèmia; i, de l’altra, protegir els treballadors amb major precarietat laboral que aquest any s’han hagut d’acollir a un ERTO, es troben a l’atur o que han encadenat diversos contractes per l’actual situació provocada per la Covid-19. En aquest sentit, l’Executiu ha acordat un nou ajornament de la posada en marxa de l’increment de les tarifes de l’impost sobre les estades en establiments turístics, i ha aprovat una deducció autonòmica en l’IRPF per a les rendes laborals/salarials més baixes.

 

La regulació actual de l’IRPF estableix que no estan obligats a presentar la declaració els contribuents que hagin percebut rendiments íntegres del treball d’un mateix pagador per import inferior a 22.000 euros bruts anuals. En canvi, si els rendiments provenen de dos o més pagadors, la declaració s’haurà de presentar a partir de 14.000 euros bruts anuals rebuts. És el cas dels treballadors que, durant el 2020, hauran cobrat una part del sou de la seva empresa i una altra de l’Estat, en forma de prestacions contributives derivades de situacions d’ERTO Covid-19 o la prestació corresponent per haver-se quedat a l’atur. 

 

Per evitar que aquests treballadors es vegin penalitzats a l’hora de fer la declaració de la renda corresponent a l’any 2020, el Govern ha creat una deducció autonòmica de l’IRPF equivalent a la diferència entre la quota íntegra catalana i la quota íntegra estatal, sempre que aquesta diferència sigui positiva. En altres paraules, la Generalitat deixarà de cobrar el diferencial català.

 

S’estima que aquesta mesura, que neix amb la voluntat de mantenir-se en el temps, podria beneficiar unes 250.000 persones a Catalunya i que la pèrdua d’ingressos per a la Generalitat serà d’uns 16,3 milions d’euros en el pressupost del 2022. El contribuent presentarà la declaració de la renda corresponent a l’exercici 2020 durant els mesos de maig i juny del 2021 i l’Estat liquidarà el resultat d’aquest exercici a la Generalitat l’any 2022.

 

 

 

Exemple:

 

Contribuent A:

1 pagador

Contribuent B:

2 pagadors

Diferència entre B i A

 

Salari íntegre

20.000 €

20.000 €

0 €

 

Tipologia contribuent

No obté altres rendiments;

sense descendents ni ascendents a càrrec

No obté altres rendiments;

sense descendents ni ascendents a càrrec

Cap

 

Presenta declaració de l’IRPF?

No, té 1 pagador

Sí, està obligat/da perquè té 2 pagadors

El nombre de pagadors

 

Tributació IRPF sense la mesura

Retencions: 2.340 €

Retencions + resultat declaració: 2.513 €

(= Quota íntegra autonòmica de 1.343 € + quota íntegra estatal de 1.170 €)

173 €

 

Deducció

0 €

Quota íntegra autonòmica - quota íntegra estatal:

173 €

173 €

 

Tributació IRPF amb la mesura

Retencions: 2.340 €

Retencions + resultat declaració: 2.340 €

(= Quota íntegra autonòmica de 1.343 € + quota íntegra estatal de 1.170 € - deducció DL de 173 €)

0 €

 

Nota: S’han calculat les quotes íntegres autonòmica i estatal d’aquest exemple assumint que es tributa individualment i no s’apliquen reduccions de la base imposable ni se satisfan anualitats per aliments. Tampoc s’apliquen altres deduccions previstes a la normativa de l’IRPF.

 

 

Impost sobre les estades en establiments turístics

 

Pel que fa a l’impost sobre les estades en establiments turístics, s’ajorna fins a l’1 de juny del 2021 l’entrada en vigor de l’increment de les tarifes i l’aplicació del recàrrec a la ciutat de Barcelona, que havia d’entrar en vigor el passat mes de juliol d’aquest any, però que el Parlament ja havia validat posposar fins a l’1 de gener del 2021. La situació sanitària fa difícil preveure que els establiments turístics funcionin amb normalitat el mes de gener, per la qual cosa el Govern ha decidit aprovar un nou ajornament dels esmentats increments. L’impacte en la recaptació d’aquesta mesura suposa una pèrdua addicional de 2,9 milions d’euros amb relació a la situació vigent.

 

El Decret llei de mesures urgents en l’àmbit de l’impost sobre les estades en establiments turístics i de l’impost sobre la renda de les persones físiques s’estructura en dos capítols, un per cada mesura, i entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.