El Departament de Cultura convoca el concurs per a la direcció d'Arts Santa Mònica

query_builder   4 novembre 2020 10:55

event_note Nota de premsa

El Departament de Cultura convoca el concurs per a la direcció d'Arts Santa Mònica

  • El termini per a la presentació de candidatures és el 16 de novembre de 2020
  • La persona designada ocuparà el càrrec durant un període de quatre anys, prorrogables com a màxim per quatre anys més

El Departament de Cultura ha fet públiques avui les bases que han de regir el concurs per a la designació de la nova direcció d’Arts Santa Mònica durant els propers quatre anys. El concurs, obert fins al 16 de novembre, estableix les funcions que la persona designada per al càrrec haurà d’assumir en aquest període, prorrogable quatre anys més, d’acord amb la definició d’un model i unes línies estratègiques que han de convertir l’Arts Santa Mònica en un centre de referència per a les arts contemporànies.

D’acord amb les bases de la convocatòria, en la nova etapa que s’endegarà amb la designació d’un nou director/a, Arts Santa Mònica ha d‘esdevenir un espai pluridisciplinar adreçat a les pràctiques artístiques contemporànies que aposti per la qualitat, la innovació, el risc i la reflexió. El centre ha d’afavorir la generació i la promoció d’oportunitats de col·laboració entre tots els actors del sector artístic –creadors/es, professionals especialistes en qüestions teòriques, equipaments, empreses, mercats, plataformes de difusió i públics de diferents escales i sectors–, creant un entorn favorable a la creativitat i al diàleg permanent entre la creació artística i altres disciplines, així com a la col·laboració entre institucions, entitats i empreses públiques i privades de Catalunya i internacionals. Així, el Departament de Cultura contempla Arts Santa Mònica com un equipament cultural obert a la ciutadania que, a través d’una programació de qualitat, diversa i innovadora, tingui alhora un paper central com a plataforma de producció, projecció i difusió de la creació contemporània que es desenvolupa a tot el territori de Catalunya.

Entre les funcions de la nova direcció hi ha la planificació, la organització i la supervisió de les estratègies que han de garantir que Arts Santa Mònica compleixi amb aquestes funcions, així com l’elaboració i execució d’una proposta programàtica i d’un projecte de gestió artística per als propers quatre anys. A més, qui ocupi el càrrec també serà responsable d’impulsar acords de cooperació i col·laboració amb altres equipaments, haurà de vetllar per l’establiment de sinèrgies amb tots els actors del sector artístic i es farà càrrec de la proposta d’execució del pressupost del centre i del control d’aquest pressupost.

El concurs està obert a candidatures de qualsevol estat membre de la Unió Europa, i pot presentar-s’hi qualsevol ciutadà que acrediti la formació i els coneixements suficients com per garantir que Arts Santa Mònica pugui esdevenir un referent en el seu àmbit, així com una trajectòria i una experiència significatives en direcció o programació d'equipaments culturals similars.

Les bases de la convocatòria estableixen dues fase per a la selecció del nou directora/a d’Arts Santa Mònica. En una primera fase, les persones interessades hauran de presentar el seu currículum i la documentació acreditativa dels seus mèrits, així com una explicació personal sobre l’interès i la motivació per al lloc de treball. En la segona fase, els/les aspirants preseleccionats/des tindran un termini de vint dies naturals per presentar un informe/memòria que perfili les línies generals del projecte de l’Arts Santa Mònica per als propers quatre anys, d’acord amb les línies estratègiques i els objectius operatius definits pel Departament de Cultura, així com una anàlisi de l’escena i el context en el qual s’ha d’incardinar l’activitat del centre.

La documentació presentada pels candidats/tes que hagin superat la primera fase serà analitzada per una comissió de valoració integrada per nou persones, cinc experts independents del sector, de reconegut prestigi, i quatre representants del Departament de Cultura.

El termini de presentació de candidatures per a la direcció d’Arts Santa Mònica finalitza el proper 16 de novembre de 2020. Un cop acabat el concurs, la incorporació del nou director o directora serà immediata.

 

Consulta les bases del concurs:
https://recursoshumans.icec.extranet.gencat.cat/selectionportal/homepage.aspx

  

Per a més informació:


Mònica Garcia Mariñoso
Institut Català de les Empreses Culturals
93 554 78 62 | mogarciam@gencat.cat                                     

  

Laura Rafegas Rosell
Institut Català de les Empreses Culturals  
93 552 91 53 | lrafegas@gencat.cat