amiant

El Govern dona el tret de sortida a l'elaboració de la llei per erradicar l'amiant a Catalunya

query_builder   17 novembre 2020 15:20

event_note Nota de premsa

El Govern dona el tret de sortida a l'elaboració de la llei per erradicar l'amiant a Catalunya

  • Els objectius són salvaguardar la salut de la població davant l’exposició a l’amiant i garantir la seguretat dels treballadors 

 

  • Tot i que és un agent químic especialment perillós, utilitzat àmpliament per la indústria i la construcció, actualment no hi ha l’obligació legal de retirar aquests materials 

 

  • El Govern farà una consulta pública prèvia a la redacció del projecte per atendre les preocupacions i necessitats de la ciutadania i de tots els actors implicats  

 

El Govern ha aprovat la memòria preliminar sobre l’Avantprojecte de llei per a l’erradicació de l’amiant a Catalunya, una iniciativa que té per objectiu salvaguardar la salut de la població davant l’exposició a aquest agent químic i garantir la seguretat dels treballadors. Concretament, preveu retirar de forma segura els materials que contenen amiant i garantir que tothom tingui un coneixement adequat dels efectes que pot tenir.  

 

La memòria preliminar també recull els problemes que es volen solucionar amb la nova normativa, que passen per la presència elevada de materials amb amiant en edificis, la manca d’informació comprensible per part de la ciutadania, així com el marc jurídic actual, que actualment no obliga a retirar els materials que conten aquest agent químic si no s’ha arribat a la fi de la seva vida útil. 

 

Amiant als edificis, manca d’informació i marc jurídic 

 

L’amiant és un agent químic especialment perillós, utilitzat àmpliament per la indústria i la construcció. S’estima que a Catalunya l’amiant instal·lat suposa més de 4 milions de tones de fibrociment i entre unes 6 i 30 mil tones de projectats i calorifugats, entre altres materials. S’ha detectat amiant en vaixells, trens, maquinària, dipòsits, túnels, galeries i canonades de les xarxes de distribució d’aigües públiques i privades i, en particular, en edificis, tant públics com privats. 

 

Tot i que l’ús, producció i comercialització de materials amb amiant es va prohibir a l’Estat espanyol l’any 2001, no s’obliga legalment a retirar els materials amb amiant instal·lats si no s’ha arribat a la fi de la seva vida útil.  

 

Totes les varietats d’amiant són perilloses i, en aquest sentit, s’ha documentat els efectes greus que pot tenir sobre la salut de les persones l’exposició a fibres d’amiant. És un greu problema de salut pública tant per a la població treballadora que ha estat o està exposada a l’amiant sinó a tota la població, que pot estar exposada en altres situacions degut al gran ús que s’ha fet de materials amb amiant i la gran quantitat de materials amb amiant que hi ha instal·lats.  

 

Un altres dels problemes que vol solucionar l’Avantprojecte de llei per a l’erradicació de l’amiant és el desconeixement per part de la població d’aquest agent químic. A molts dels agents implicats els manquen coneixements especialitzats i tenen greus deficiències en l’execució de les tasques de prevenció, vigilància i aplicació, que amb freqüència estan massa fragmentades. Per la seva banda, una part significativa dels treballadors de la construcció no sempre reconeixen l’amiant en els edificis quan duen a terme tasques de rehabilitació o de demolició, amb el risc d’exposició que això implica. Per tant, és important oferir a la ciutadania informació sobre els possibles riscos per a la salut de l'amiant en base als criteris d'organismes científics oficials. 

 

Pel que fa al marc jurídic actual, l’Estat espanyol ha seguit les normatives i recomanacions europees a l’hora de regular en l’àmbit de l’amiant. És per aquest motiu que no existeix una estructura normativa, sinó diverses normes que afronten problemàtiques en diversos àmbits: en matèria de residus, de transport i abocadors, seguretat i salut laboral i de medi ambient. 

 

Consulta pública 

 

Donat l’abast de la norma proposada, el Govern considera necessari fer una consulta pública prèvia a la redacció del projecte per atendre les preocupacions i necessitats de la ciutadania i de tots els actors implicats en el moment de redactar la norma. A través del Portal de la Transparència, es recolliran les opinions i demandes dels ciutadans. La consulta anirà dirigida a col·legis i associacions representatives dels àmbits professionals implicats, facultats, escoles superiors i tècniques competents en la matèria, entitats ecologistes i associacions sindicals, entitats municipalistes i al conjunt de la ciutadania i entitats que hi estiguin interessades.