mildiu

El Govern compensarà amb 1,5 milions les pèrdues econòmiques de les explotacions vitícoles com a conseqüència de l'afectació de la plaga de míldiu

query_builder   17 novembre 2020 15:19

event_note Nota de premsa

El Govern compensarà amb 1,5 milions les pèrdues econòmiques de les explotacions vitícoles com a conseqüència de l'afectació de la plaga de míldiu

  • Es tracta d’un ajut directe a aquells viticultors afectats amb un mínim d’un 35% de pèrdues de producció en la collita del 2020

 

  • La quantia màxima de l’ajut per a cada beneficiari serà d’un màxim de 20.000 euros

 

El Govern ha aprovat una partida d’1,5 milions d’euros per ampliar la dotació dels ajuts destinats a compensar les pèrdues econòmiques de les explotacions vitícoles durant la campanya 2020-2021 com a conseqüència de l’afectació de la plaga de míldiu. Aquest ajut es va publicar amb una dotació inicial de 4 milions d’euros i serà ampliat amb noves dotacions pressupostàries provinents dels Fons de Contingència de la Generalitat de Catalunya i de les transferències internes de les partides de les diferents direccions generals del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, fins a cobrir les necessitats previstes per aquesta convocatòria.

 

L’ajut té caràcter de subvenció per compensar les pèrdues econòmiques de les explotacions vitícoles durant la campanya 2020-2021 que hagin experimentant un decreixement del rendiment mitjà de la declaració de collita del 2020 d’un mínim del 35% respecte a la de la campanya anterior, com a conseqüència de la proliferació del míldiu de la vinya, a causa de les condicions meteorològiques. 

 

Aquests ajuts van destinats als titulars d’explotacions vitícoles que siguin lliuradores de collita que constin en el Registre Vitivinícola de Catalunya (RVC) i que en el moment de presentar la sol·licitud siguin persones físiques que compleixin amb la condició d’Agricultor/a Professional o persones jurídiques que tinguin la condició d’Explotació Agrària Prioritària (EAP). També es poden beneficiar d’aquest ajut les persones que hagin percebut una subvenció a la primera instal·lació de persones joves agricultores de les convocatòries 2018 i 2019 o que hagin presentat una sol·licitud d’ajut per a la convocatòria 2020. Per a aquests darrers beneficiaris, el requisit d’Agricultor/a Professional esdevindrà un compromís a complir en el termini màxim de dos anys des de la data d’establiment efectiu.

 

Les persones sol·licitants i perceptores han de tenir una explotació inscrita en el Registre Vitivinícola de Catalunya (RVC), haver presentat la DUN de l’any 2019 i de l’any 2020; haver lliurat collita durant les campanyes 2019-2020 i 2020-2021; disposar de les corresponents declaracions de collita i  haver patit  una reducció mínima d’un 35% en el rendiment mitjà de la declaració de collita de la campanya vigent respecte a la de la campanya 2019-2020 com a conseqüència de l’afectació de la plaga de míldiu.

 

En els casos de joves que s’han incorporat l’any 2020 o noves explotacions, només s’exigirà la collita de la campanya 2020-2021, i la reducció mínima del 35% es calcularà tenint en compte el rendiment mitjà de la mateixa explotació durant l’any anterior i, en cas que no sigui possible, es farà una comparació amb el rendiment mitjà total de la verema 2019-2020 a tot Catalunya.