MINcomtec

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. 3r trimestre del 2020

Les exportacions de productes d'alt contingut tecnològic disminueixen un 2,6% interanual al tercer trimestre del 2020

query_builder   10 desembre 2020 10:00

event_note Nota de premsa

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. 3r trimestre del 2020

Les exportacions de productes d'alt contingut tecnològic disminueixen un 2,6% interanual al tercer trimestre del 2020

Gràfic comtec2020T3

Catalunya ha exportat productes industrials per valor de 15.496,7 milions d’euros al tercer trimestre del 2020, xifra que representa una davallada del 7,4% en relació amb el mateix trimestre de l’any anterior. Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), les vendes dels productes d’alt contingut tecnològic han disminuït un 2,6%, fet que no es produïa des del segon trimestre del 2018. La resta de nivells tecnològics també mostren taxes negatives, però amb una intensitat menor que en el trimestre anterior: nivell mitjà alt (‑7,8%), mitjà baix (-19,3%) i baix (-2,4%).

Les exportacions catalanes d’alta tecnologia han assolit un valor de 2.070,2 milions d’euros al tercer trimestre del 2020, xifra que representa un descens del 2,6% interanual. Aquest descens és degut a la disminució de les vendes de productes farmacèutics (-0,8%) i dels productes informàtics, electrònics i òptics (‑8,8%). Per àrees geogràfiques, les vendes d’alta tecnologia han augmentat un 1,7% a la Unió Europea, però s’han vist contrarestades pel descens del 7,1 % de les vendes a la resta del món.

Les vendes de productes industrials de nivell mitjà alt han assolit un valor de 6.685,1 milions d’euros al tercer trimestre del 2020, xifra que representa una disminució del 7,8% interanual. Aquesta dada s’explica pel descens de les vendes de tots els grups de productes: materials i equips elèctrics, maquinària i vehicles (-6,0%), productes químics (-9,6%), i altres productes (-15,9%). Per àrees geogràfiques, les vendes destinades a la resta del món han disminuït un 15,1% i a la Unió Europea un 4,1%.

Les vendes a l’exterior de productes de nivell mitjà baix, amb un valor de 2.076,9 milions d’euros, han disminuït un 19,3%. Aquesta dada s’explica per la disminució de les vendes de tots els grups de productes: cautxú i matèries plàstiques, productes minerals no metàl·lics i metal·lúrgia (-4,4%), productes metàl·lics (-8,7%) i altres productes d’aquest nivell (-49,4%). La disminució de les vendes per àrees geogràfiques ha estat molt intensa a les destinades a la resta del món (-30,1%) i no tan intensa a les destinades a la Unió Europea (-14,5%)

Les exportacions de productes de nivell tecnològic baix ha registrat la disminució menys intensa (‑2,4%) i les vendes de productes d’aquest nivell han assolit un valor de 4.664,6 milions d’euros. Per àrees geogràfiques, les vendes a la Unió Europea han disminuït un 3,8%, mentre que les destinades a la resta del món han augmentat un 0,4%.

Les importacions de productes d’alta tecnologia disminueixen un 3,3% al tercer trimestre

Al tercer trimestre del 2020, tots els nivells tecnològics han disminuït les compres a l’estranger, però s’han recuperat respecte a les fortes davallades del trimestre anterior. Les importacions d’alta tecnologia són les que han registrat la disminució menys intensa (-3,3%), seguides de les del nivell baix (-13,0%), mitjà alt (-19,7%) i nivell mitjà baix (-32,6%). Per àrees geogràfiques, la disminució ha estat generalitzada, excepte en les compres d’alta tecnologia a la resta del món, que han augmentat un 14,1%.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 106