La Bústia Ètica és un nou canal per protegir les persones alertadores.

Es posa en marxa la Bústia ètica, que permet a qualsevol persona alertar de males pràctiques o corrupció a la Generalitat de forma anònima

El canal, dissenyat per protegir la identitat dels usuaris, recollirà avisos de mala praxi d'alts càrrecs i personal directiu, contractació pública i personal de la funció pública

query_builder   15 desembre 2020 10:08

event_note Nota de premsa

Es posa en marxa la Bústia ètica, que permet a qualsevol persona alertar de males pràctiques o corrupció a la Generalitat de forma anònima

El canal, dissenyat per protegir la identitat dels usuaris, recollirà avisos de mala praxi d'alts càrrecs i personal directiu, contractació pública i personal de la funció pública

La Bústia ètica de la Generalitat de Catalunya ja ha començat a funcionar. Es tracta d’un nou canal electrònic que permet a qualsevol ciutadà alertar de manera anònima i segura sobre males pràctiques, conductes irregulars o corrupció. En concret, la bústia recull alertes de mala praxi en tres àmbits: alts càrrecs i personal directiu, contractació pública i personal de la funció pública. La seva posada en marxa és una de les 25 actuacions previstes en l’Estratègia de lluita contra la corrupció i d’enfortiment de la integritat pública.
La Bústia Ètica és un canal que permet protegir les persones alertadores.

El conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Bernat Solé, ha destacat que el llançament de la Bústia ètica "és una de les mesures més eficaces per protegir les persones alertadores". "Un govern que vol nomenar-se plenament democràtic i basat en valors republicans ha de ser exemplar en transparència", ha assegurat Solé.

La Bústia ètica neix per reforçar el compliment dels codis ètics, les regles de conducta i contribuir a la integritat en la gestió pública a la Generalitat. El canal permetrà avisar de conductes que, per acció o omissió, siguin contràries al dret o als principis i valors ètics. La iniciativa és fruit d’un acord de col·laboració del Govern amb l’Ajuntament de Barcelona i Xnet, que han cedit la tecnologia, i s’ha creat amb la interfície Globaleaks, de programari lliure.

 

Prioritzar la protecció dels alertadors

Les persones alertadores són una peça clau en la lluita contra el frau i la corrupció en les institucions públiques, i el Govern vetlla perquè vegin protegits en tot moment els seus drets i interessos davant d’eventuals riscos i represàlies que els pugui suposar alertar d’una conducta irregular.

En aquest sentit, la Bústia ètica garanteix la confidencialitat a les persones que decideixen facilitar la seva identitat, que no serà revelada en cap moment, i també permet l’opció de trametre una alerta de manera anònima. A més, es pot accedir al canal mitjançant Tor, un navegador que reforça la privacitat i seguretat al fer passar la comunicació a través de túnels xifrats que impossibiliten el rastreig de la font d’informació.

Quan una alerta arriba a la bústia, s’assigna a un d’aquests tres òrgans segons la seva temàtica o naturalesa: el Comitè Assessor d’Ètica Pública, la Comissió d’Ètica en la Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya i la Inspecció General de Serveis de Personal. Tots ells actuen amb independència funcional i no estan sotmesos a ordres jeràrquiques que en condicionin l’actuació, especialment pel que fa al manteniment de la confidencialitat de les dades personals.

Quan una persona crea una alerta, rep un codi numèric de 16 dígits amb el qual pot accedir al canal i comunicar-se amb els òrgans gestors, veure les notificacions o aportar nova documentació. Per protegir l’usuari, l’eina no li envia proactivament comunicacions per cap mitjà, sinó que és la persona qui ha d’anar-ne fent el seguiment mitjançant el codi.

 

Com funciona la Bústia Ètica?

La persona alertadora selecciona un dels tres àmbits de la Bústia ètica: alts càrrecs i personal directiu, contractació pública o personal de la funció pública. Una vegada verificats els requisits d’admissió del cas i la seva versemblança, el missatge s’admet a tràmit. L’òrgan gestor comprovarà els fets, i durà a terme les tasques d’investigació necessàries per acreditar-ne la veracitat.

Si conclou que s’ha produït una conducta o actuació inadequada, elaborarà un informe amb les mesures de millora per evitar futures males pràctiques. També pot proposar que s’iniciïn expedients administratius, que s’adoptin mesures sancionadores o disciplinàries o, si escau, comunicar a la Fiscalia les conductes que puguin ser constitutives d’il·lícit penal. En cas contrari, l’informe recollirà el cessament de les comprovacions i l’arxiu de l’expedient (o de la documentació) per la inexistència de males pràctiques.

En tots els casos, es comunicarà a la persona que ha presentat l’alerta el resum de les actuacions dutes a terme, les conclusions sobre la vulneració de normes, regles o principis ètics i de bona pràctica i, si correspon, el resum de les recomanacions i actuacions proposades per corregir els fets.

 

Una de les mesures estrella de l’estratègia anticorrupció

La Bústia ètica és una de les 25 mesures que recull l’Estratègia de lluita contra la corrupció i d’enfortiment de la integritat pública, aprovada el passat 15 de gener, que s’implementarà durant dos anys per tal d’impulsar la integritat pública i millorar la qualitat institucional.

En matèria de protecció d’alertadors i alertadores, l’Estratègia també preveu posar en marxa un sistema integral que defineixi aquesta figura i els seus drets, garanteixi la confidencialitat i, si s’escau, l’anonimat, per evitar possibles represàlies.