cme

Publicada una nova guia per al respecte a la diversitat de creences en l'àmbit dels serveis policials

query_builder   30 desembre 2020 09:51

event_note Nota de premsa

Publicada una nova guia per al respecte a la diversitat de creences en l'àmbit dels serveis policials

. Es tracta d’un recull amb recomanacions i normes d’actuació en relació amb la llibertat religiosa

. El text l'han elaborat  els Mossos d'Esquadra i la Direcció General d’Afers Religiosos

. La Direcció General de la Policia distribuirà 500 exemplars de la guia a les comissaries del Mossos d’Esquadra

. La guia també es pot consultar en línia a través de l'enllaç: http://justicia.gencat.cat/ca/detalls/Article/Guia-serveis-policials-00001

Amb la voluntat d’oferir un millor servei a la ciutadania, des de la Direcció General de la Policia s’elaboren materials de sensibilització i directrius tècniques per orientar la feina dels professionals de la seguretat pública en l’adequació del servei a les necessitats del gran ventall sociocultural que conforma la realitat del nostre país.

Perseguint aquest propòsit el 2006 es va publicar la  Guia per al coneixement de la diversitat religiosa adreçada als serveis policials de Catalunya, elaborada pel Departament d’Interior en col·laboració amb el Centre UNESCO de Catalunya i el Centre d'Estudis de les Tradicions Religioses.

Els canvis sociodemogràfics i culturals que ha anat experimentat la societat durant les darreres dècades exigeix una revisió de l’atenció a la demanda ciutadana i de l’adequació de les pràctiques policials a la mateixa. És per aquest motiu que es publica una nova guia que no és només  una actualització de l’anterior sinó que suposa una renovació  del compromís de la DGP amb la societat a la qual serveix.

La nova guia per al respecte a la diversitat de creences en l’àmbit dels serveis policials ha estat una iniciativa de la Direcció General d’Afers Religiosos i el cos dels Mossos d’Esquadra amb l’objectiu de reunir tota la normativa, principis d’actuació i recomanacions en relació a l’exercici de la llibertat religiosa que cal respectar en el marc dels drets fonamentals i amb el respecte al conjunt de la normativa vigent.


Utilitat

La guia té un caràcter eminentment pràctic i s’estructura en quatre parts: el marc jurídic, els principis d’actuació, les recomanacions i les bones pràctiques. Finalment, la guia es completa amb uns annexos que recullen les referències legals, informació sobre les confessions religioses establertes a Catalunya i altres recursos per contextualitzar i aprofundir sobre la llibertat de consciència i la diversitat religiosa.


Necessitat

La guia respon a la necessitat d’oferir criteris i pautes d’actuació als membres dels cossos policials per la realització d’un servei púbic de qualitat, respectuós amb les llibertats ciutadanes i adaptat a una societat canviant des del punt de vista religiós. La creixent diversitat de pràctiques i creences religioses requereix un coneixement precís de la normativa i de la realitat social per no incórrer en cap discriminació.


Respecte a les creences

El text parteix de la llibertat de creences com a dret fonamental, recollit a totes les declaracions i convencions de drets humans. En conseqüència, només es pot limitar de forma justificada quan hi ha en risc algun dret fonamental. La guia estableix com a principi general d’actuació el respecte a la pràctica de les religions i les creences de la ciutadania però sempre prenent en consideració les limitacions que prescrigui la llei per protegir la seguretat, l’ordre, la salut o la moral públiques o els drets i llibertats fonamentals dels altres.

 

Pràctiques religioses

Entre les pràctiques que cal respectar, s’esmenten les relatives a la indumentària i els signes religiosos, així com al tracte personal. En les intervencions que busquen l’establiment de ponts amb les comunitats, donar-se a conèixer o recollir informació, és especialment rellevant fixar-se en les convencions respecte de cobrir-se o descobrir-se el cap, descalçar-se, les formes de salutació i els tractaments protocol·laris.


També contempla diverses situacions com les actuacions en espais de culte, l’organització interna dels cossos policials i els processos de detenció. Els ciutadans privats de llibertat conserven plenament el dret de llibertat religiosa, motiu pel qual es recomana no impedir la pregària o l’accés a llibres o objectes sagrats, sempre que no hi hagi motius de força major que ho desaconsellin.

 

Bones pràctiques policials

La guia recull una relació de bones pràctiques a nivell mundial, d’entre les que destaquen iniciatives de la pròpia Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra, de l’Australia New Zealand Policing Advisory Agency, de la Universitat de Cambridge o d’altres associacions que s'interessen o es preocupen per aquesta qüestió. Els casos exposats com a eines per a la reflexió i la formació se centren en la necessitat que els cossos policials estiguin integrats per personal dels diversos col·lectius presents a la societat i de les mesures dirigides a prevenir l’autoexclusió.

 

Distribució

Aquesta guia està disponible en paper i en línia. Se n’han distribuït 500 exemplars impresos a les comissaries dels Mossos d’Esquadra i també està a disposició de la ciutadania des del web d’Afers Religiosos:

http://justicia.gencat.cat/ca/detalls/Article/Guia-serveis-policials-00001


També podeu accedir directament al document en pdf a través d’aquest altre enllaç:

http://justicia.gencat.cat/web/.content/afers-religiosos/06_publicacions/respecte_pluralitat/guia_policia/Guia_serveis_policials.pdf

 

Col·lecció

La Guia per al respecte a la diversitat de creences en l’àmbit dels serveis policials és el sisè volum de la col·lecció Guies sobre la diversitat religiosa. Aquesta sèrie de publicacions està destinada als professionals de diversos àmbits i, fins ara, s’havien editat les referents als àmbits educatiu, sanitari, penitenciari, dels cementiris i de la via pública.


Àrea de Comunicació
Barcelona, 30 de desembre de 2020