Guia per al respecte a la diversitat de creences en l'àmbit dels serveis policials

Publicada una nova Guia per al respecte a la diversitat de creences en l'àmbit dels serveis policials

És un recull amb recomanacions i normes d'actuació en relació amb la llibertat religiosa

query_builder   30 desembre 2020 11:22

event_note Nota de premsa

Publicada una nova Guia per al respecte a la diversitat de creences en l'àmbit dels serveis policials

És un recull amb recomanacions i normes d'actuació en relació amb la llibertat religiosa

Text elaborat per la Direcció General d’Afers Religiosos i el cos dels Mossos d’Esquadra

La Direcció General de la Policia en distribuirà 500 exemplars a les comissaries dels Mossos d’Esquadra

La guia també es pot consultar en línia a través del web d’Afers Religiosos

.
Amb la voluntat d’oferir un millor servei a la ciutadania, des de la Direcció General de la Policia s’elaboren materials de sensibilització i directrius tècniques per orientar la feina dels professionals de la seguretat pública i adequar-la al servei de les necessitats del gran ventall sociocultural que conforma la realitat del nostre país.

Amb aquest propòsit, el 2006 es va publicar la Guia per al coneixement de la diversitat religiosa adreçada als serveis policials de Catalunya, elaborada pel Departament d’Interior en col·laboració amb el Centre UNESCO de Catalunya i el Centre d'Estudis de les Tradicions Religioses.

Els canvis sociodemogràfics i culturals que ha experimentat la societat durant les darreres dècades exigeix que es revisi l’atenció a la demanda ciutadana i l’adequació de les pràctiques policials a aquesta atenció. És per aquest motiu que es publica una nova guia, que no és només una actualització de l’anterior, sinó que suposa una renovació del compromís de la DGP amb la societat a la qual serveix.

La guia

Aquesta nova Guia per al respecte a la diversitat de creences en l’àmbit dels serveis policials és una iniciativa de la Direcció General d’Afers Religiosos i el cos dels Mossos d’Esquadra, amb l’objectiu de reunir tota la normativa, els principis d’actuació i les recomanacions en relació amb l’exercici de la llibertat religiosa, que cal respectar en el marc dels drets fonamentals, i amb el respecte al conjunt de la normativa vigent.

Utilitat

La guia té un caràcter eminentment pràctic i s’estructura en quatre parts: el marc jurídic, els principis d’actuació, les recomanacions i les bones pràctiques. Finalment, es completa amb uns annexos que recullen les referències legals, la informació sobre les confessions religioses establertes a Catalunya i altres recursos per contextualitzar i aprofundir sobre la llibertat de consciència i la diversitat religiosa.

Necessitat

La guia respon a la necessitat d’oferir criteris i pautes d’actuació als membres dels cossos policials perquè puguin dur a terme un servei púbic de qualitat, respectuós amb les llibertats ciutadanes i adaptat a una societat canviant des del punt de vista religiós. La creixent diversitat de pràctiques i creences religioses requereix un coneixement precís de la normativa i de la realitat social per no incórrer en cap discriminació.

Respecte a les creences

El text parteix de la llibertat de creences com a dret fonamental, tal com recullen totes les declaracions i convencions de drets humans. En conseqüència, només es pot limitar de manera justificada quan hi ha en risc algun altre dret fonamental. La guia estableix com a principi general d’actuació el respecte a la pràctica de les religions i a les creences de la ciutadania, però sempre prenent en consideració les limitacions que prescrigui la llei per protegir la seguretat, l’ordre, la salut o la moral públiques o els drets i les llibertats fonamentals dels altres.

Pràctiques religioses

Entre les pràctiques que cal respectar, s’hi esmenten les relatives a la indumentària i als signes religiosos, així com al tracte personal. En les intervencions que busquen establir ponts amb les comunitats, donar-se a conèixer o recollir informació, és especialment rellevant fixar-se en les convencions respecte del fet de cobrir-se o descobrir-se el cap, descalçar-se, les formes de salutació i els tractaments protocol·laris.

La guia també té en compte diverses situacions, com ara les actuacions en espais de culte, l’organització interna dels cossos policials i els processos de detenció. Els ciutadans privats de llibertat conserven plenament el dret de llibertat religiosa, motiu pel qual es recomana no impedir la pregària o l’accés a llibres o objectes sagrats, sempre que no hi hagi motius de força major que ho desaconsellin.

Bones pràctiques policials

La guia recull una relació de bones pràctiques d’àmbit mundial, entre les quals destaquen les iniciatives de la mateixa Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra, les d’Australia New Zealand Policing Advisory Agency, les de la Universitat de Cambridge o les d’altres associacions que s'interessen o es preocupen per aquesta qüestió. Els casos que s’hi exposen, com a eines per a la reflexió i la formació, se centren en la necessitat que els cossos policials estiguin integrats per personal dels diversos col·lectius que són presents a la societat i en les mesures dirigides a prevenir l’autoexclusió.

Distribució

Aquesta guia està disponible en paper i en línia. Se n’han distribuït 500 exemplars impresos a les comissaries dels Mossos d’Esquadra i també és a disposició de la ciutadania a través del web d’Afers Religiosos.

Col·lecció

La Guia per al respecte a la diversitat de creences en l’àmbit dels serveis policials és el sisè volum de la col·lecció “Guies sobre la diversitat religiosa”. Aquesta sèrie de publicacions està destinada als professionals de diversos sectors i, fins ara, s’havien editat les dels àmbits educatiu, sanitari, penitenciari, dels cementiris i de la via pública.