Logo

El Govern autoritza la signatura del nou conveni marc amb el Consell General de Cambres de Catalunya

query_builder   12 gener 2021 14:24

event_note Nota de premsa

El Govern autoritza la signatura del nou conveni marc amb el Consell General de Cambres de Catalunya

·     El document actualitza el marc de relacions entre la Generalitat i les tretze cambres catalanes, vigent des de l’any 2011

·     La finalitat és assolir la major eficiència possible en la implementació de projectes adreçats a la reactivació del teixit empresarial, especialment després de l’impacte de la Covid19

El Consell Executiu ha autoritzat avui la subscripció del nou conveni marc entre la Generalitat de Catalunya i el Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya, el document que estableix el marc de referència per als diferents instruments de col·laboració que cada departament acordi amb el Consell de Cambres. El nou text actualitza el conveni marc vigent, signat l’any 2011, i culmina la labor iniciada el novembre del 2019, quan els òrgans de seguiment previstos pel propi conveni marc van expressar la voluntat de posar al dia el model de relació entre l’administració catalana i les cambres.

El Conveni  és un mecanisme de coordinació de l’acció de govern dels  departaments de la Generalitat amb les cambres de comerç. L’actualització  del conveni marc respon a la caducitat del document del 2011 i a les necessitats de donar resposta a les noves demandes de l’economia catalana i d’adequar-lo a la nova regulació del funcionament de l’Administració. També s’hi ha incorporat millores com la possibilitat que els convenis puguin tenir caràcter pluriennal o l’ampliació dels instruments de col·laboració que es podran utilitzar en aquesta relació. La finalitat és assolir la major eficiència possible en la implementació de projectes adreçats a la reactivació del teixit empresarial, especialment després de l’impacte de la Covid19.

Les accions previstes en el conveni marc a realitzar per les cambres correspondran a les seves funcions públiques, fonamentalment en els camps de la internacionalització, la formació i la competitivitat i sostenibilitat, i estaran relacionades amb els àmbits competencials dels departaments. També es preveu la possibilitat de subscriure acords bilaterals entre una cambra i un departament de la Generalitat de Catalunya o el seu sector públic, sense la participació directa del Consell de Cambres, però aquests acords tindran caràcter excepcional i es limitaran a àmbits d’actuació que per la seva especificitat no tinguin encaix dins del conveni marc; a més, les parts signants els hauran de comunicar tant al Consell de Cambres com als òrgans de seguiment previstos en el propi conveni marc.

El conveni marc s’ha mostrat com un instrument eficaç a l’hora de canalitzar les relacions entre els departaments de la Generalitat i les cambres, i d’aprofitar de la penetració de les cambres en el teixit empresarial i també la seva representativitat. Entre 2011 i 2019 s’han signat entre 4 i 7 convenis anuals, i ha donat cobertura a més de 650.000 actuacions i serveis de les corporacions camerals a empreses i professionals.

El primer conveni marc entre la Generalitat i el Consell de Cambres, l’any 2011, definia un nou marc de relacions entre les dues institucions amb la voluntat de garantir el compliment de les funcions públiques que exerceixen les cambres de comerç, ja que l’eliminació de les quotes camerals va modificar-ne substancialment les condicions de finançament de les cambres. El principal objectiu de preservar les funcions de les cambres és aconseguir una millora de la competitivitat de l’economia catalana i per a la defensa i la promoció del comerç, la indústria i els serveis de Catalunya. A les cambres hi estan adscrites totes les empreses que exerceixen activitats comercials, industrials, de serveis o navilieres, és a dir, a unes 680.000 arreu del país.

 

Segueix-nos a les xarxes _________________________________________________________