aixeta

S'incrementa en un 13% les famílies que s'acullen a la tarifa social del cànon de l'aigua

query_builder   21 gener 2021 10:14

event_note Nota de premsa

S'incrementa en un 13% les famílies que s'acullen a la tarifa social del cànon de l'aigua

 

  • A finals de 2020 hi ha prop de 60.000 famílies que s’acullen a aquesta bonificació, davant dels més de 52.500 beneficiats que hi havia a finals de 2019

 

  • La tarifa social del cànon de l’aigua aplica una reducció del 100% de la part corresponent del cànon (el que suposa entre un 10 i un 30% del total del rebut) a les famílies més desfavorides

 

  • Pel que fa a l’altra bonificació existent relativa al cànon, que és l’ampliació per trams, hi ha més de 387.800 famílies que s’hi acullen
El cànon de l'aigua suposa entre un 10 i un 30% del total de la factura.
El cànon de l'aigua suposa entre un 10 i un 30% del total de la factura.

Les famílies que s’acullen al cànon social de l’aigua a Catalunya són 59.879 a Catalunya, un 13% més que l’any passat, quan hi havia 52.540 famílies que s’acollien a aquesta bonificació, segons dades de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

La tarifa social de l’aigua aplica una bonificació del 100% del cànon de l’aigua (el que suposa entre un 10 i un 30% de la factura) als col·lectius més vulnerables i en cas que el consum d’aigua no superi el primer tram del cànon. En cas que el consum sigui superior, la bonificació serà del 50%. Aquesta bonificació ajuda a garantir la cobertura de les necessitats bàsiques d’aigua i a establir un valor del cànon adaptat a les situacions de vulnerabilitat de la població menys afavorida. Pots consultar en aquest enllaç qui es pot acollir a aquesta bonificació.

A continuació es mostra l’evolució de la tarifa social del cànon de l’aigua entre 2019 i 2020 i per àrees territorials:

 

 

TARIFA SOCIAL 2020

TARIFA SOCIAL 2019

BARCELONA

52.052

46.131

GIRONA

2.270

1.845

LLEIDA

1.430

1.282

TARRAGONA

4.127

3.282

TOTAL

59.879

52.540


La segona de les bonificacions vigents del cànon de l’aigua és l’ampliació per trams i que s’aplica en unitats de convivència de 4 membres o més. Aquesta consisteix en afegir al primer tram 3m³ mensuals per persona als límits de consum d'aigua establerts pel 1er tram, 2m³ mensuals per persona pel 2n tram i 1 m³ per persona al mes en el cas del 3er tram.

També reben un tractament especial els habitatges on conviuen persones amb un grau de discapacitat superior al 75%, que als efectes de l’ampliació computaran com a dues persones. Si al afegir-les a la resta de membres sumen 4 o més persones també poden sol·licitar l’ampliació. Actualment s’acullen 387.866 famílies a l’ampliació per trams, una xifra lleugerament inferior a la de 2019, degut a revisions censals de sol·licituds antigues durant aquest 2020 on s’ha tancat l’expedient. Per àrees, s’observa un increment a Lleida i Girona i un descens a Barcelona i Tarragona.

 

 

AMPLIACIONS TRAM 2020

AMPLIACIONS TRAM 2019

BARCELONA

320.594

341.255

GIRONA

27.619

27.431

LLEIDA

11.763

11.691

TARRAGONA

27.890

27.983

TOTAL

387.866

408.360

 

1  

Imatges

Foto

Foto 1728

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 245