Pescadora

Complertes gairebé totes les actuacions previstes en el Programa de dones del món rural i marítim de Catalunya 2016-2020

query_builder   26 gener 2021 10:22

event_note Nota de premsa

Complertes gairebé totes les actuacions previstes en el Programa de dones del món rural i marítim de Catalunya 2016-2020

  • El Departament d’Agricultura, dins el marc del fons PROAVA del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda,  ha encarregat una avaluació dels resultats d’aquest Programa que va néixer amb la volunat d’impulsar millores per a les dones que viuen i treballen en els entorns rurals i marítims de Catalunya

  • Destaquen els resultats i canvis impulsats per algunes de les actuacions analitzades (programa de mentoria, impuls de l’associacionisme, recursos específics en l’àmbit pesquer i marítim, etc.), i s’identifiquen oportunitats de millora per a algunes altres
PESCADORA
El Programa de dones del món rural i marítim de Catalunya va néixer amb la volunat d'impulsar millores per a les dones que viuen i treballen en els entorns rurals i marítims de Catalunya

El grau d’execució del Programa de dones del món rural i marítim de Catalunya 2016-2020 ha estat pràcticament total. Així ho indica el treball d’avaluació encarregat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, amb el suport del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda , amb l’objectiu de generar aprenentatges sobre el disseny i la implementació del Programa i identificar propostes de millora per al futur Programa.

El Programa de dones del món rural i marítim de Catalunya neix de la voluntat política i tècnica d’incorporar la transversalitat de gènere i l’empoderament de les dones en les polítiques del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. En el marc de la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes, neix la segona edició del Programa, que abasta el període 2016-2020, amb la finalitat impulsar millores per a les dones que viuen i treballen en els entorns rurals i marítims de Catalunya.

Es tracta d’un Programa orientat a assolir la igualtat entre dones i homes en el món rural i marítim a través de l’empoderament de les dones en tots els seus vessants. Estableix 5 objectius estratègics, cadascun dels quals engloba una sèrie d’objectius específics concretats a partir d’un procés participatiu amb agents del sector.

Cadascun dels objectius específics ha desplegat una sèrie d’actuacions que s’han definit i aprovat anualment atenent la disponibilitat pressupostària i les prioritats de cada unitat executora. Les actuacions compten amb un sistema d’indicadors utilitzats en el seguiment anual del Programa.

Els resultats

L’analisi dels components i els reptes que s’han donat en el desplegament del Programa indica que el seu disseny ha estat coherent en termes generals i que la seva estructura es va veure condicionada per les eines de planificació del moment en què es va realitzar. Per aquesta raó, hi ha algunes oportunitats de millora en la concreció del/s col·lectiu/s diana i les seves necessitats, l’alineació dels objectius, la concreció dels resultats i la disposició dels indicadors.

D’aquesta valoració també es desprén que s’ha comptat amb la major part dels recursos previstos per al desplegament de les actuacions, si bé alguna actuació no ha pogut ser completada. El grau d’execució ha estat pràcticament total.

Destaquen els resultats i canvis impulsats per algunes de les actuacions analitzades (programa de mentoria, impuls de l’associacionisme, recursos específics en l’àmbit pesquer i marítim, etc.) i s’identifiquen oportunitats de millora per a algunes altres.

L’avaluació també destaca que els mecanismes de governança han estat estratègics en el desplegament del programa. Aquests mecanismes són el Grup de Treball de Transversalitat de Gènere (GTTG), la Xarxa de dinamitzadores i el Consell Assessor de Dones del Món Rural i Marítim. El rol del Gabinet Tècnic en aquest procés ha estat clau en la coordinació de les actuacions, l’impuls del procés de desplegament i la identificació de noves actuacions.

Reptes de futur

Amb vistes a l’elaboració del pròxim Programa 2021-2025, el treball d’avaluació planteja algunes recomanacions, com ara fer ús de la Teoria del Canvi per al seu disseny, ampliar els recursos destinats al Programa i a la Unitat d’Igualtat de Gènere per millorar l’assoliment dels resultats esperats, i desplegar un sistema de seguiment orientat tant a l’assoliment dels resultats esperats com al grau d’implementació.

A més, també assenyala que seria recomanable identificar les necessitats de suport financer de les iniciatives de les dones en el món rural i dotar-se d’una estratègia de finançament que abordi la diversitat de necessitats.

Finalment, seria també important donar continuïtat a les actuacions d’empoderament de les dones d’especial rellevància i amb resultats satisfactoris, acabar de formalitzar l’estructura (xarxa de dinamitzadores, GTTG) i desplegar una estratègia de dinamització dels òrgans de governança que asseguri una participació activa i un funcionament eficaç.

L’avaluació del Programa ha estat cofinançada pel Departament d’Agricultura i el fons de promoció per a l’avaluació (PROAVA), un fons de recursos pressupostaris dotat per la Direcció General de Pressupostos del Departament de la Vice-presidència i d’Economia i Hisenda destinat a promoure l’avaluació de polítiques públiques mitjançant el cofinançament d’iniciatives rellevants d’avaluació proposades per part dels departaments i entitats del sector públic de la Generalitat.

Podreu consultar l’informe complet en el següent enllaç: http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/Avaluacio-PDMRM-2016-2020-gener21

També ens podeu seguir a través de facebook.com/agricultura.cat i twitter.com/agriculturacat.

 

1  

Imatges

El Programa de dones del món rural i marítim de Catalunya va néixer amb la volunat d'impulsar millores per a les dones que viuen i treballen en els entorns rurals i marítims de Catalunya

El Programa de dones del món rural i marítim de Catalunya va néixer amb la volunat d'impulsar millores per a les dones que viuen i treballen en els entorns rurals i marítims de Catalunya 622