FP

El Govern aprova els Estatuts de l'Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya (FPCAT)

query_builder   2 febrer 2021 14:48

event_note Nota de premsa

El Govern aprova els Estatuts de l'Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya (FPCAT)

  • El text compta amb el suport de les organitzacions patronals i sindicals més representatives (CCOO, UGT, Foment i PIMEC) fruit del diàleg permanent en el marc de la Comissió Rectora del Sistema FPCAT

 

  • L’Agència FPCAT integra la Formació Professional Inicial (del sistema educatiu) i la Formació Professional per l’Ocupació (ocupacional i contínua)

 

El Govern ha aprovat el Decret dels Estatuts de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, l’Agència FPCAT, per tal que aquest organisme entri en funcionament. Aquests estatuts, que compten amb el suport de les organitzacions patronals i sindicals més representatives (CCOO, UGT, Foment i PIMEC), és fruit del diàleg permanent en el marc de la Comissió Rectora del Sistema FPCAT.

 

L’Agència FPCAT és bàsica per a la gestió eficaç de la FP a Catalunya ja que integra la Formació Professional Inicial (del sistema educatiu) i la Formació Professional per l’Ocupació (ocupacional i continua). Aquest model de gestió s’ha preparat i experimentat durant la darrera legislatura i la seva consolidació esdevindrà un eix clau com a eina de competitivitat per a l’economia de les empreses i de la societat, en un moment crucial en què calen organismes àgils i transversals.

 

Aquest nou organisme, que suposarà un canvi qualitatiu en les polítiques de formació i qualificació professionals, haurà de fer front a les necessitats que reclama el mercat de treball amb l’objectiu de millorar l’actual estructura de qualificació professional. Un dels primers encàrrecs serà desplegar el II Pla d’Avaluació i acreditació de competències a partir del nou servei regular i estable i que ha d’acreditar aproximadament vint-mil persones l’any. Per altra banda, es millorà considerablement els instruments de prospecció de necessitats per atendre les mancances formatives de la ciutadania i ajustar la recerca de perfils professionals de les empreses. La nova estructura permetrà avaluar en la seva integritat el Sistema FPCAT de manera que sigui possible una actuació global sobre centres de formació, punts d’informació i orientació, empreses que acullen aprenents en formació dual, etc.

 

En els darrers tres anys, el Govern de la Generalitat, conjuntament amb els diferents actors implicats, ha posat les bases que permeten donar resposta a aquests reptes. Primer es va constituir la Comissió Rectora del Sistema; posteriorment va aprovar l’Estratègia Catalana de Formació i Qualificació Professionals (2020-2030) i avui es culmina el procés per posar en marxa l’arquitectura institucional del Sistema de Formació i Qualificació Professionals, amb la creació de l’Agència FPCAT.

 

L’Agència FPCAT es crea com a organisme autònom de caràcter administratiu amb personalitat jurídica pròpia, que té les competències que estableix la Llei 10/2015, de formació i qualificació professionals. Es constitueix com a l’òrgan de direcció i coordinació dels serveis bàsics del sistema de formació i qualificació professionals i de gestió dels serveis que li són propis.

 

La nova Agència restarà adscrita al Departament de la Presidència i comptarà amb la participació dels departaments d’Educació, Treball, Afers Socials i Famílies i Empresa i Coneixement. Els estatuts desenvolupen les funcions i l’estructura de l'Agència i completen el règim jurídic i de funcionament. L’Agencia assumeix les competències i funcions de l’Institut Català de Qualificacions Professionals. Pel que fa al Consell Català de la Formació Professional passa a denominar-se Consell de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya.

 

La creació de l’Agència FPCAT permetrà avançar cap a la integració estratègica de la formació professional i millorar la formació professional al llarg de la vida. Aquesta entitat vertebra la integració de la formació professional que porten a terme els dos subsistemes, el de la formació professional inicial i el de la formació professional per a l’ocupació, i planteja tot un model sectorial i territorial de planificació de la formació professional. La integració estratègica està relacionada amb sis eixos principals:

 

1 - Xarxa del Sistema de formació i qualificació professionals

2 - Centres de formació professional integrada

3 - Informació, orientació i assessorament

4 - Prospecció i planificació

5 - Models d’aprenentatge i pràctiques

6 - Avaluació i acreditació de competències professionals