Les trucades al telèfon d'emergències 112 de Catalunya l'any 2020 van disminuir un 2,8% respecte el 2019

query_builder   11 febrer 2021 12:46

event_note Nota de premsa

Les trucades al telèfon d'emergències 112 de Catalunya l'any 2020 van disminuir un 2,8% respecte el 2019

  • Nota: La font per citar com origen d’aquesta informació és CAT112 o Telèfon d’emergències 112 de Catalunya
  • L’any 2020 va ser un any excepcional per la pandèmia, i el març va ser el mes amb el volum de trucades més elevat
  • L’any 2020 es van rebre un total de 237.635 trucades relacionades amb la COVID-19
  • Totes les dades i gràfics de les trucades rebudes al 112 l’any 2020 i anys anteriors es poden consultar al web https://112.gencat.cat/ca/el-112/el-112-en-xifres/ 


El Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya CAT112, que depèn del Departament d’Interior, va atendre l’any passat 2.997.971 de trucades. Del total de trucades rebudes l’any 2020, 1.889.827 van ser trucades operatives, que vol dir que van ser generades per una emergència i van activar algun tipus de recurs operatiu. La xifra total de trucades del 2020 suposa un lleuger descens del 2,8% respecte l’any anterior mentre que les trucades operatives van augmentar un 1,5% respecte del 2019. (L’any 2019, el total de trucades va ser de 3.083.047 i les trucades operatives van ser 1.862.199).

Del total de trucades operatives l’any 2020, el mes que es van atendre més trucades va ser el mes de març (223.304) coincidint amb l’inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya. Després del març, el següent mes amb més volumetria va ser l’agost (189.997) i el juliol (189.722).  

Pel que fa a les tipologies de trucades operatives rebudes al 112, el gruix van ser les d’assistència sanitària i les de seguretat. Un 35,94% van ser per assistència sanitària, derivades al SEM (679.280 l’any 2020 i 555.258 el 2019) i que van representar un augment del 22,3% respecte l’any anterior. D’altra banda, el 34,09% van ser per motius de seguretat –derivades a Mossos d’Esquadra i Policies Locals- (644.333 el 2020 davant les 698.920 del 2019), i que van representar un lleuger descens del 7,8% respecte el 2019.

En un volum menor, hi ha les trucades per temes de trànsit que van suposar el 9,95% (187.998 el 2020 i 259.869 el 2019) i que representa una reducció del 27,7% respecte l’any 2019. Les trucades per temes de civisme van augmentar un 53% amb un total de 174.055 trucades el 2020 i 113.692 l’any 2019.

Les trucades derivades als bombers per incendis van suposar el 3,59% del total (67.861 el 2020 i 93.583 el 2019), que representa un descens del 27,5% de les trucades per aquesta tipologia respecte l’any 2019.


Rebudes 237.635 trucades relacionades amb la COVID

L’any 2020 es van rebre al telèfon d’emergències 112 un total de 237.635 trucades relacionades amb la Covid-19, les quals van generar 217.350 incidents. El mes de març es va rebre el gruix de les trucades per Covid (94.152), seguit amb molta diferència pel mes d’abril (27.941 trucades), el maig (22.161) i l’octubre (21.571). La resta de mesos les trucades van ser inferiors a 20.000, sent el juny el mes amb menys trucades (6.880).

En el global de l’any es pot veure que la pandèmia (evolució des de mitjans de març 2020) ha comportat canvis en la distribució precedent de la tipologia de trucades d’urgència al 112, i en les magnituds de cada tipus. Les trucades per motius de seguretat van disminuir (-7,8%), les d’assistència sanitària van augmentar (+22,7%), les de trànsit van disminuir (-27,7%) i les de civisme van augmentar (53,1%).

El confinament domiciliari, comarcal i municipal va afectar la mobilitat en general (menys oportunitats d’incidents de trànsit) i l’activitat social (menys gent a l’espai públic, menys oportunitats d’incidents per delictes), però en canvi l’increment d’hores d’estada als domicilis de bona part de la ciutadania va provocar més queixes per incidents en les relacions intra comunitàries, o per comportaments incívics a l’espai públic. D’altra banda, les trucades al 112 per urgències de salut es van incrementar notablement, fruit de la pandèmia i altres incidències associades.

Cal destacar també que l’any passat van augmentar més d’un 35% les trucades informatives respecte de l’anterior, sobretot aquelles vinculades a la pandèmia (315.948 trucades informatives l’any 2020 davant les 233.107 trucades el 2019). Especialment es va produir un increment de trucades de tipologia informativa coincidint amb els moments de comunicació de cada canvi de fase i de noves restriccions.

Totes les dades i gràfics de les trucades rebudes al 112 l’any 2020 i també els anys anterior es poden consultar al web https://112.gencat.cat/ca/el-112/el-112-en-xifres/

 

Trucades al telèfon d'emergències 112 durant el 2020 per demarcacions:

Les dades dels anys anteriors no coincideixen amb les que s’han publicat històricament, perquè el nou sistema d’extracció de dades que utilitza el 112, i que es troben disponibles al portal de dades obertes, pot rastrejar la localització de trucades que antigament no estaven vinculades a cap localització concreta. Els algoritmes que utilitza el nou sistema pot vincular trucades a serveis prèviament localitzats, utilitzant altres dades que sí incorporava la trucada que s’havia enregistrat sense localització, com pot ser el tipus d’incident o l’hora de la trucada, entre d’altres.

Podeu consultar totes les dades i gràfics de les trucades al 112 de tots els municipis, comarques i demarcacions des del 2014 a l’actualitat al web https://112.gencat.cat/ca/el-112/el-112-en-xifres/


Demarcació de Barcelona:

Les trucades al 112 fetes des de la demarcació de Barcelona per demanar assistència sanitària han passat a ser el primer motiu de trucada durant el 2020, per davant de la seguretat

Des de la demarcació de Barcelona, el telèfon d’emergències 112 de Catalunya va rebre 1.296.054 trucades el 2020. Respecte l’any anterior, el nombre de trucades va créixer un 1,7% (1.275.003 l’any 2019). La majoria de trucades fetes des de la demarcació de Barcelona, 474.997 trucades (36,6%), van ser per demanar assistència sanitària davant les 382.862 trucades durant el 2019; per motius de seguretat es van fer 461.023 avisos (35,5%) davant les 513.650 trucades fetes durant el 2019; 107.566 (8,3%) trucades van ser per motius de trànsit davant 155.392 trucades el 2019; per civisme es van rebre 131.310 trucades el 2020 (10,1%) i 86.515 trucades el 2019; i per incendis es van rebre 36.505 trucades (2,8%) davant les 49.143 trucades el 2019.

Demarcació de Girona:

Les trucades al 112 des de la demarcació de Girona van disminuir un 4,5% durant el 2020

Les trucades al telèfon d’emergències 112 realitzades l’any 2020 han disminuït un 4,5% en comparació amb l’any anterior (171.414 trucades el 2020 i 179.491 el 2019). La majoria d’aquestes trucades es van fer per demanar assistència sanitària, 59.766 trucades (34,9%) el 2020 i 53.685 el 2019. Per motius de seguretat es van fer 54.851 trucades (32%) el 2020 i 60.627 el 2019; per motius de trànsit es van fer 22.521 trucades (13,1%) el 2020 i 31.661 el 2019; per civisme es van ver 11.620 trucades (6,8%) el 2020 i 8.645 el 2019, i per incendis el 2020 es van fer 7.237 trucades (4,2%) i 9.676 trucades el 2019.

Demarcació de Lleida:

Les trucades al 112 durant el 2020 augmenten un 10,3% en comparació amb l’any anterior

Les trucades al telèfon d’emergències 112 realitzades l’any 2020 a les comarques de Lleida han augmentat un 10,3 % en comparació amb l’any anterior (76.267 trucades l’any 2020 i 69131 el 2019). La majoria d’aquestes trucades es van fer motius de seguretat amb 24.558 trucades (32,2%) el 2020 i 20.914 trucades el 2019; 23.409 trucades (30,7%) es van fer per demanar assistència sanitària davant les 17.441 trucades fetes pel mateix motiu el 2019; 12.614 trucades (30,7%) es van fer per incidències de trànsit davant 17.441 trucades l’any anterior; per motius de civisme es van fer 6.153 trucades al 2020 (8,1%) davant 3.860 trucades al 2020; i per incendis es van fer 4.420 trucades (5,8%) el 2020 i 8.042 trucades el 2019.

Demarcació de l’Alt Pirineu i l’Aran:

Les trucades al 112 fetes des de l’Alt Pirineu i l’Aran durant l’any 2019 augmenten un 6,7% en comparació amb l’any anterior

Des de la demarcació de l’Alt Pirineu i l’Aran es van fer un total de 14.928 trucades al telèfon d’emergències 112 l’any 2020, un 6,7% més que l’any 2019 que se’n van fer 13.985. La majoria de les trucades fetes des de l’Alt Pirineu i l’Aran van ser per demanar assistència sanitària 4.025 trucades (27%) i 4.128 trucades l’any anterior. Per motius de trànsit es van fer 3.716 trucades (24,9%) i 4.189 trucades durant el 2019; 2.708 trucades (18,1%) es van fer per temes de seguretat, davant 2.476 trucades el 201p; per motius de civisme es ban fer 1.680 trucades (11,2%) durant el 2020 i 596 l’any anterior; i per incendis es van fer 730 trucades (4,9%) durant el 2020 i 983 el 2019.

Demarcació de Tarragona per comarques:

Les trucades al 112 des de la demarcació de Tarragona per demanar assistència sanitària van representar la majoria dels avisos al telèfon d’emergències l’any passat

Des de Tarragona, l’any 2020 es van fer 196.264 trucades, dues trucades menys que l’any 2019 (196.266). Un 35% de les trucades es van fer per demanar assistència sanitària: 68.661 trucades el 2020 i 58.456 trucades el 2019. Un 32,4% dels avisos van ser per motius de seguretat: 63.596 el 2020 davant els 67.071 el 2019. Per motius de trànsit van fer-se 21.088 trucades l’any passat (el 10,74%) i 28.846 l’any 2019. El civisme va representar el 7,4% de les trucades l’any passat (14.449) mentre que van ser 10.047 l’any anterior. I per incendis es van fer el 6,6% de les trucades l’any passat (12.933 el 2020 i 15.265 el 2019).

Demarcació de Terres de l’Ebre:

Gairebé el 40% de les trucades al 112 durant el 2020 des de les Terres de l’Ebre van ser per assistència sanitària 

El telèfon d’emergències 112 de Catalunya va rebre l’any passat 30.381 trucades amb origen a la demarcació de les Terres de l’Ebre, un 1,1% més que el 2019 (30.037 trucades). La majoria de les trucades amb origen a les Terres de l’Ebre l’any passat (un 39,5%) van ser per demanar assistència sanitària: 12.018 trucades el 2020 davant les 10.347 trucades el 2019. Un 24,3% de trucades es van fer per motius de seguretat: 7.388 trucades l’any 2020 i 7.335 el 2019. Per trànsit es van fer 4.859 trucades (15,9%) l’any passat i 5.930 el 2019. Per incendis es van fer 2.032 trucades el 2020 (6,6%) i 2.901 trucades el 2019; i per civisme es van fer 1.460 trucades l’any 2020 (4,8%) mentre que van ser 1.097 el 2019.

Demarcació de la Catalunya:

Davallada de les trucades per temes de trànsit i incendis a la Catalunya Central durant el 2020

Des de la Catalunya Central es van fer un total de 98.844 trucades al telèfon d’emergències 112 l’any 2020, mentre que l’any 2019 se’n van fer 91.346. La majoria de trucades van ser per demanar assistència sanitària amb 36.268 trucades el 2020 (36,7%) i 28.658 el 2019; 29.790 trucades (30%) es van fer per motius de seguretat davant 26.608 trucades el 2019; 15.438 trucades (15,6%) es van fer per motius de trànsit davant les 19.113 trucades el 2019; per temes de civisme es van fer 6.646 trucades el 2020 (6,7%) mentre que van ser 3.527 el 2019; i per incendis es van fer 3.984 trucades (4%) el 2020 i 6.969 trucades el 2019.