Finca la Garriga Gran del Pla de Santa Maria (Alt Camp).

L'INCASÒL comercialitza terrenys del Pla de Santa Maria per a destinar-los al sector de l'energia fotovoltaica

query_builder   16 febrer 2021 13:06

event_note Nota de premsa

L'INCASÒL comercialitza terrenys del Pla de Santa Maria per a destinar-los al sector de l'energia fotovoltaica

  • Es convoca el concurs per llogar 170 hectàrees de sòl de la finca la Garriga Gran per instal·lar-hi un parc fotovoltaic
  • Es tracta de la primera actuació inclosa en el nou programa de l’INCASÒL per comercialitzar terrenys pròxims a sectors industrials per a parcs fotovoltaics i generar sinèrgies amb les empreses que s’hi instal·lin
Finca la Garriga Gran del Pla de Santa Maria (Alt Camp).
Finca la Garriga Gran del Pla de Santa Maria (Alt Camp).

L’Institut Català del Sòl, INCASÒL, obre la convocatòria per llogar 170 hectàrees de sòl no urbanitzable de la finca la Garriga Gran del Pla de Santa Maria (Alt Camp) per destinar-les a la instal·lació d’un parc fotovoltaic.

Es tracta de la primera actuació inclosa en el nou programa de l’INCASÒL per comercialitzar terrenys pròxims a sectors industrials per tal d’associar el balanç de generació fotovoltaica amb el consum de les activitats econòmiques que s’hi desenvolupin.

Amb aquesta nova línia de treball que ara s’inicia, l’INCASÒL vol impulsar l’activitat econòmica tot facilitant la creació de sinèrgies i, fins i tot, una gestió energètica integrada amb les empreses que s’implantin en aquests sectors. Així mateix mostra el compromís de l’INCASÒL de desplegar la generació d’electricitat distribuïda a partir de fonts renovables en línia amb les estratègies de transformació del model energètic fixades en el Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya i amb les del marc d’actuació en matèria de Clima i Energia de la Unió Europea per a l’any 2030.

Primer concurs, al Pla de Santa Maria

L’INCASÒL comercialitza en règim de lloguer 169,89 hectàrees de sòl no urbanitzable de la finca coneguda com la Garriga Gran, al terme municipal del Pla de Santa Maria. Aquest parc fotovoltaic està vinculat al PDU d’activitat econòmica de l’Alt Camp i la voluntat és que s’hi instal·li un parc respectuós amb el territori.

En aquest sentit, es valorarà especialment la integració paisatgística del parc fotovoltaic en el territori seguint els criteris següents:

  1. a) El respecte a la matriu biofísica del territori, tenint en compte el criteri de proporcionalitat amb l'entorn, el model parcel·lari preexistent i els Hàbitats d’Interès Comunitari existents a l’àmbit.
  1. b) L'adaptació al terreny on s'ubiquin, el manteniment dels traçats dels camins existents i la no modificació del seu recorregut, la configuració dels marges i altres elements existents com l'arbrat d'interès, torrents, etc. encara que això suposi que l'àmbit de la planta hagi de ser discontinu.
  1. c) La preservació i protecció del patrimoni existent com poden ser cabanes de pedra existents, murs de pedra seca, aljubs, pous, recs i similars.
  1. d) La consideració de les zones inundables.
  1. e) La minimització dels moviments de terres de manera que les plaques se situïn prioritàriament sense cimentació contínua i sobre el terreny natural.

Alhora, com a elements de valoració de les ofertes que es presentin en el concurs, es puntuarà, a banda de l’oferta econòmica, el fet que es mantingui dins del possible l’explotació agrícola i ramadera simultàniament a l’explotació del parc i que els licitadors estiguin constituïts com a comunitat energètica  d’energies renovables.

Hi poden concursar aquelles empreses que compleixin els requisits de capacitat que estableix la normativa bàsica del sector elèctric. La durada del lloguer serà de 35 anys amb un període de carència de 13 mesos i una fiança de 2.000 euros. Hi haurà la possibilitat de prorrogar el contracte d’arrendament amb renovació i/o reajustament de la potenciació de la instal·lació o amb mesures addicionals d’integració al territori i de democratització/socialització de la instal·lació per a períodes addicionals de 5 anys si hi hagués acord entre les dues parts.

Les empreses interessades poden presentar les seves ofertes a la seu de l’INCASÒL fins al 5 de març i poden consultar les bases del concurs en aquest enllaç.

1  

Imatges

IMATGE

IMATGE 3743

1  

Fitxers adjunts

NOTA DE PREMSA

NOTA DE PREMSA
PDF | 325