Proves

Un total de 82.101 alumnes faran, entre avui i demà, les proves d'avaluació de 4t d'ESO

query_builder   17 febrer 2021 09:17

event_note Nota de premsa

Un total de 82.101 alumnes faran, entre avui i demà, les proves d'avaluació de 4t d'ESO

  • Com a novetat, i degut a la pandèmia derivada de la COVID-19, enguany els aplicadors de les proves seran professorat del propi centre
  • Permetran determinar el grau d’assoliment de les competències bàsiques en els següents àmbits: matemàtiques, llengua catalana, castellana, estrangera, i cientificotecnològic
Foto

Un total de 82.101 alumnes de 1.093 centres educatius catalans duran a terme, entre avui i demà dijous, les proves d’avaluació de 4t d’ESO. Una avaluació que permet determinar quin és el grau d’assoliment de les competències bàsiques en acabar l’etapa d’ensenyament obligatori. Les proves tenen caràcter diagnòstic i no marquen, en cap cas, la superació o no de l’etapa

D’aquesta manera, s’avaluen les competències i coneixements bàsics que els alumnes participants han d'haver assolit al final de l'educació secundària obligatòria. El grau d’assoliment es determina en els següents àmbits: competència comunicativa lingüística -en llengua catalana, castellana i estrangera i en aranès a l'Aran; competència matemàtica i competència cientificotecnològica.

Una de les novetats de les proves d’avaluació és que a causa de la pandèmia, i per evitar trencar els grups de convivència dels centres, els aplicadors seran el professorat del propi centre –en les edicions anteriors els aplicadors eren professorat extern-. Per això, s’ha fet formació als docents amb instruccions sobre com aplicar les proves.

El curs passat va ser la primera vegada que els correctors tenien el suport d’una plataforma digital per dur a terme el procés de correcció. Enguany, es mantindrà aquesta metodologia, a través d’una aplicació informàtica que permetrà la correcció de les preguntes obertes i de les redaccions. Aquest procés agilitza la correcció de les proves, tant de la part tancada que es fa automàticament, com de les preguntes obertes que fan els correctors.

La realització de les proves es durà a terme en dos dies: avui els alumnes s’avaluaran en les competències de l’àmbit matemàtic, llengua castellana i llengua estrangera; i demà dijous en les competències de llengua catalana, l’àmbit cientificotecnològic i llengua aranesa pels alumnes de l’Aran.

L’alumnat prové de 1.093 centres educatius catalans, ja siguin públics, concertats o privats. La distribució d’alumnat en funció dels diferents serveis territorials és la següent:

 

Servei territorial

Alumnes participants a la prova

Consorci d’Educació de Barcelona

14.489

Vallès Occidental

11.329

Maresme-Vallès Oriental

10.047

Baix Llobregat

9.214

Barcelona Comarques

9.143

Girona

8.526

Tarragona

7.385

Catalunya Central

5.974

Lleida

4.297

Terres de l’Ebre

1.697

TOTAL

82.101

Contingut de les proves

En les proves de competència en llengua catalana, llengua castellana i aranès, s’avalua la comprensió lectora i l’expressió escrita. Pel que fa a la comprensió lectora, es valora l’obtenció d’informació; interpretació de la informació; reflexió i valoració; i en l’expressió escrita la redacció -adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística-.

Respecte la llengua estrangera, la prova inclou dos textos de comprensió oral, dos de comprensió escrita i una redacció. En aquesta matèria es tindran en compte, per exemple, la interpretació de la informació, l’ús del vocabulari i la correcció lingüística.

Pel que fa a la prova de competència matemàtica, avalua la capacitat de comprendre, utilitzar i relacionar nombres, informacions numèriques, dades estadístiques i els aspectes espacials de la realitat. Per això, inclou situacions i problemes relacionats amb la vida quotidiana i amb el coneixement científic i social a través d’operacions bàsiques, símbols, i formes d'expressió i de raonament matemàtic.

Quant a la prova cientificotecnològica, s’inclouen diferents activitats d’explicació de fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques, de reconeixement dels aspectes principals de la investigació científica i d’interpretació de la informació de caràcter cientificotecnològic.

Els enunciats de les diferents proves es podran consultar un cop aplicades les proves a la web del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu:  http://csda.gencat.cat/ca/arees-actuacio/avaluacions-consell/avaluacio-quart-eso/2021/

17 de febrer de 2021