Mapa amb el preu mig de l'aigua per províncies (2020).

El preu mig de l'aigua a Catalunya durant el 2020 ha estat de 2,4 euros/m3

query_builder   24 febrer 2021 09:08

event_note Nota de premsa

El preu mig de l'aigua a Catalunya durant el 2020 ha estat de 2,4 euros/m3

  • Barcelona és la demarcació amb el preu més alt (2,6 €/m3), mentre que Girona és la que registra un preu més baix (1,7 €/m3)

 

  • A Catalunya, el servei d’abastament un 56% dels municipis gestionen el servei de manera directa, mentre que el 44% restant es fa mitjançant gestió indirecta o delegada a un operador privat

 

  • Durant el 2020 i arran de la Covid19, tant administracions com operadors han adoptat mesures per pal·liar els efectes de la pandèmia per a tota la ciutadania i per a les activitats econòmiques
Preu mig de l'aigua per províncies.
Preu mitjà de la factura de l'aigua d'ús domèstic per província.

El preu mig de l’aigua a Catalunya durant el 2020 ha estat de 2,4 €/m3, segons dades de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) publicades en l’Observatori dels Preus de l’Aigua. Per demarcacions, Barcelona és la que té un preu mig més alt (2,6 €/m3), mentre que Girona és la que el té més baix (1,7 €/m3). Tarragona i Lleida, per la seva banda, tenen un preu mig d’1,9 i 1,8 €/m3, respectivament.

Per a l’obtenció d’aquest preu s’ha considerat la taxa o tarifa  de subministrament d’aigua, el manteniment de comptadors, la taxa pel servei de clavegueram, el cànon de l’aigua i altres conceptes directament relacionats amb el cicle de l’aigua. No s’ han inclòs aquells conceptes que no tenen relació amb el servei com ara la recollida o tractament de residus sòlids.

El preu del servei del subministrament d’aigua el fixa l’administracio local competent (ajuntaments, Area Metropolitana de Barcelona  o altres entitats municipals) i és la Comissió de Preus de Catalunya (ens adscrit al Departament de Territori i Sostenibilitat) qui autoritza els increments de preus del subministrament, atenent a consideracions de política fiscal, ambiental, energètica, entre d’altres que responguin a polítiques generals del Govern.

El cànon de l’aigua, que gestiona l’ACA, és un impost amb finalitat ambiental de la Generalitat de Catalunya, i de mitjana pot suposar fins a un 30% del total de la factura, encara que depèn del consum i dels altres components de la factura.

Les tarifes considerades en l’estudi són les vigents a 1 de gener del 2020 i no recullen la reducció del 50% del cànon de l’aigua dels mesos d’abril i maig, que va aprovar el Govern per paliar els efectes econòmics de la pandèmia de la Covid19.

A Catalunya, el servei d’abastament és gestionat de manera directa per un organisme públic a un 56% dels municipis, mentre que el 44% restant la gestió és indirecta o delegada a un operador privat. 

Les dades utilitzades en l’estudi han estat proporcionades pels ajuntaments i les companyies gestores, o bé s’han obtingut a través de les ordenances fiscals publicades en els butlletins oficials de la província i dels anuncis i actes dels plens municipals o òrgans de govern local, o bé a través de les pàgines web de l’ens gestor.

2  

Imatges

Mapa. Preu de l'aigua mig per províncies.

Mapa. Preu de l'aigua mig per províncies. 55

Gràfic. Evolució del preu de l'aigua. Període 2010-2020.

Gràfic. Evolució del preu de l'aigua. Període 2010-2020. 56

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 279