L'Informe Mensual d'Execució recull les dades de tancament provisional del 2020

La despesa no financera de la Generalitat creix fins als 32.151 M€ l'any 2020, un 18,8% per sobre del 2019

query_builder   26 febrer 2021 14:27

event_note Nota de premsa

La despesa no financera de la Generalitat creix fins als 32.151 M€ l'any 2020, un 18,8% per sobre del 2019

  • Augmenta la despesa de tots els departaments, especialment la del Departament de Salut, que registra una pujada del 27,2% (2.861 M€)
  • Els ingressos s’incrementen un 15,7% de mitjana (4.106 M€), la major part provinents del fons Covid estatal (3.166 M€)
  • L’impacte de la pandèmia sobre els pressupostos ha estat de 4.761 M€, 3.638 M€ per l’augment de la despesa i 1.123 M€ pels menors ingressos
  • Gairebé una quarta part de la despesa causada per la Covid-19 (24,2%) s’ha destinat a ajuts directes per als col·lectius i sectors econòmics afectats

La Generalitat de Catalunya ha tancat provisionalment l’exercici 2020 amb una despesa no financera executada de 32.151 M€, un 18,8% (5.079 M€) més que el 2019 i un 14,4% (4.059 M€) per sobre de l’import consignat inicialment en els pressupostos del 2020. Aquest increment respon en gran mesura a l’impacte de la Covid-19 sobre les finances del Sector Públic Administratiu de la Generalitat (SPA), àmbit que comprèn tots els departaments, el CatSalut i l’Institut Català de la Salut.

En conjunt, l’afectació de la Covid-19 sobre els pressupostos del 2020 s’estima en 4.761,4 M€. D’aquests, 3.638,2 M€ responen a una major despesa per tal de cobrir les necessitats urgents causades per la pandèmia, mentre que 1.123,2 M€ reflecteixen el descens dels ingressos com a conseqüència de l’impacte de la crisi sanitària sobre l’activitat econòmica i la mobilitat dels ciutadans.

 

RESUM IMPACTE COVID-19 EN ELS PGC 2020

Despesa sanitària

2.028,8 M€

Despesa sociosanitària (residències)

112,6 M€

Despesa en altres àmbits

616,6 M€

Ajuts directes

880,2 M€

    Total impacte en despeses

3.638,2 M€

Caiguda de la recaptació de tributs propis i cedits

621,2 M€

Reducció d’ingressos entitats i cànons

502 M€

    Total impacte en ingressos

1.123,2 M€

Impacte total

4.761,4 M€

 

La Generalitat ha fet front a aquest impacte excepcional a través de diversos instruments, entre els quals destaquen els 3.165,6 M€ que corresponen a Catalunya del fons Covid-19 estatal (que han permès cobrir el 66,5% de l’afectació total),  els recursos propis dels departaments i del fons de contingència i, en tercer lloc, el finançament addicional provinent del dèficit.

 

880 M€ l’any 2020 en ajuts i subvencions directes

El 24,2% de la despesa causada per la Covid-19 (880,2 M€) l’any 2020 s’ha destinat a activar ajuts directes per als sectors i col·lectius més afectats. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies concentra el gruix de l’import dels ajuts convocats (599,6 M€), seguit d’Empresa i Coneixement (95,6 M€), Territori i Sostenibilitat (65,5 M€), Cultura (47,7 M€) i Presidència (45,4 M€). Pel que fa a les convocatòries concretes, per volum destaquen 284 M€ en ajuts per a les persones treballadores autònomes, 133,3 M€ per donar suport al comerç, la restauració i centres d’estètica i 55,7 M€ en l’àmbit educatiu.

Aquesta política de subvencions directes té continuïtat l’any 2021 amb l’autorització de nous ajuts o l’ampliació dels ja existents (91 M€ fins al moment) i amb la posada en marxa d’un nou esquema d’ajuts de caràcter trimestral. En el marc d’aquest esquema, per al primer trimestre s’han mobilitzat 618 M€, que es destinaran a ajuts per als autònoms i treballadors en ERTO, per al suport a micro i petites empreses i per a programes d’ajuts a la formació. En conjunt, des de l’inici de la pandèmia el volum total d’ajuts activats (al marge dels crèdits i avals) s’eleva a 1.589 M€.

 

Increment de la despesa a tots els àmbits

 L’any 2020 augmenta la despesa de tots els departaments de la Generalitat, amb una pujada intensa del Departament de Salut per ser l’àmbit més directament afectat per la Covid-19. D’acord amb les dades de tancament provisionals, el departament eleva la despesa executada en 2.861 M€ (27,2%, fins als 13.392 M€), dels quals 2.029 M€ deriven exclusivament de la pandèmia i 832 M€ d’altres despeses en matèria sanitària. Amb aquests recursos s’ha finançat la contractació de personal mèdic, infermers i rastrejadors, proves PCR, la compra de material de protecció i inversions en equipaments, entre altres conceptes. Al marge de les necessitats de la Covid-19, el 2020 també s’han destinat més recursos a la millora general del finançament del sistema públic de Salut i a l’increment de places de metges en l’atenció primària.

Entre els departaments amb un major creixement de la despesa el 2020 destaca el de Territori i Sostenibilitat (+33% respecte al 2019), el de Treball, Afers Socials i Famílies (un +18%), el d’Empresa i Coneixement (+23,9%) o el de Cultura (+45,9%).  Juntament amb el cost de la pandèmia, el creixement de la despesa departamental també s’explica per la implementació de les actuacions previstes en els pressupostos del 2020, com ara el desplegament de la Renda Garantida de Ciutadania, el finançament de les llars d’infants municipals, l’ampliació de les beques menjador o el nou Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), entre d’altres.

 

 La pandèmia redueix la recaptació dels tributs

Les dades de tancament provisional del 2020 indiquen que els ingressos no financers de la Generalitat van arribar als 30.281 M€ l’any 2020, el que suposa un increment d’un 15,7% (4.106,4 M) respecte al 2019. El gruix del creixement s’explica per l’ingrés del Fons Covid implementat per l’Estat, del qual s’han rebut 3.165,6 M€.

Aquest increment contrasta amb la menor recaptació dels tributs no vinculats a les bestretes del model de finançament (3.350,5 M€, un -11,6% menys que el 2019), a causa, d’una banda, de l’afectació de la crisi sanitària sobre l’activitat econòmica i la mobilitat ciutadana (amb pèrdues significatives en l’àmbit del transport públic); i, de l’altra, per les mesures tributàries adoptades pel Govern per reduir la pressió fiscal sobre els ciutadans i les empreses. Entre aquestes mesures, destaca la decisió de no cobrar l’impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles, l’ajornament del pagament de l’impost turístic o les reduccions en els canons de l’aigua i els residus. Per import, la major recaptació del 2020 correspon a l’impost sobre transmissions patrimonials (1.246 M€), l’impost sobre el patrimoni (601 M€) i l’impost sobre successions i donacions (596,5 M€).

 

El saldo negatiu augmenta fins als 1.870 M€

Malgrat el repunt global dels ingressos, la major intensitat en l’augment de la despesa ha generat un saldo pressupostari (diferència entre despeses i ingressos no financers) negatiu de 1.869,9 M€, el que suposa un deteriorament de 972,7 M€ respecte al saldo del 2019. El saldo no financer resultant de l’execució pressupostària serveix de base perquè la Intervenció General de l’Estat (IGAE) calculi el dèficit de les diferents administracions en termes de comptabilitat nacional, el qual es farà públic, previsiblement, a finals del mes de març.

El detall de l’execució pressupostària provisional del 2020 es pot consultar a l’Informe Mensual d’Execució del mes de desembre elaborat pel Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.

 

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 85