dones i treball

La crisi sanitària va afectar més l'ocupació de les dones que la dels homes a Catalunya l'any 2020

query_builder   5 març 2021 10:03

event_note Nota de premsa

La crisi sanitària va afectar més l'ocupació de les dones que la dels homes a Catalunya l'any 2020

 • L’informe “Dones i treball” elaborat per l’Observatori del Treball i Model Productiu assenyala que l’any passat l’ocupació femenina es va reduir un 4,1% i la dels homes un 3,9%
 • La taxa d’atur femenina va crèixer 4 punts respecte de 2019 (fins al 15%), i continua per sobre de la masculina (12,9%)
 • Treball, Afers Socials i Famílies impulsa accions per sortir de la crisi generada per la covid-19 amb mirada de gènere

La crisi sanitària causada pel covid-19 va afectar més l’ocupació de les dones treballadores que la dels homes l’any 2020, segons l’informe “Dones i treball” corresponent al quart trimestre de 2020 elaborat per l’Observatori del Treball i Model Productiu del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

El balanç anual assenyala que l’ocupació femenina es va reduir un 4,1% i la dels homes un 3,9%.

Tot i així, la major afectació de la covid-19 sobre l’ocupació de les dones es va veure mitigada al quart trimestre de l’any 2020, quan l’ocupació femenina es va incrementar un 1,3% (20.800 dones ocupades més) mentre que la masculina va disminuir un 0,2%.

L’atur estimat per l’EPA mostra un increment interanual de l’atur més acusat entre les dones (+37,1%) que entre els homes (+28%), que s’explicaria pel comportament desigual de l’activitat: augment de dones actives i descens d’homes actius.

Les conseqüències econòmiques fruit de la pandèmia estan afectant més les dones que els homes en el mercat de treball, on tradicionalment les dones presenten taxes d’activitat i d’ocupació menors, pateixen pitjor qualitat de l’ocupació amb més temporalitat i parcialitat; i es veuen afectades tant per un atur més alt com de llarga durada.

Per això, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant la Direcció General d’Igualtat, el Consell de Relacions Laborals i el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), ha pres diferents iniciatives per a intentar sortir de la crisi sanitària amb perspectiva de gènere.

L’objectiu del Departament és tractar de contrarestar el fet que les dones continuïn sent les més afectades per l’impacte econòmic de la crisi, sobre tot en l’ocupació.

Principals actuacions del Departament a favor de la igualtat de dones i homes en el treball

La Direcció General d’Igualtat va destinar 1.305.000 euros l’any 2020 a l’impuls de plans i actuacions de suport a les empreses i entitats públiques i privades destinats a incorporar la igualtat d’oportunitats de dones i homes en les seves organitzacions.

La implantació de plans d’igualtat a les empreses i administracions públiques, juntament amb la prevenció i actuació davant l’assetjament sexual i per raó de sexe i la lluita contra la bretxa salarial, són considerats elements clau per lluitar contra la discriminació laboral que pateixen les dones.

Els plans d’igualtat són el principal instrument de transparència i de gestió de persones per avançar en igualtat a les empreses, sent la igualtat retributiva un dels aspectes principals que ha de tractar un pla d’igualtat. 

A més, l’any passat 127 empreses es van beneficiar d’una línia extraordinària d’ajuts, que es va sumar als ja existents, per elaborar plans d’igualtat a les empreses, dotada amb un total de 472.605 euros. L’objectiu ha estat donar suport a les petites i mitjanes empreses en un moment en el que la crisi sanitària estava afectant severament el teixit productiu, i per tal d’evitar que la situació esdevingués un obstacle més per la igualtat.

D’altra banda, recordem que la Direcció General d’Igualtat va posar en marxa l’any passat l’eina de registre salarial, un recurs en línia que permet donar compliment a la normativa laboral que estableix que totes les empreses estan obligades a portar un  registre salarial. Aquesta eina està integrada en la plataforma per a l’elaboració i implantació de plans d’igualtat que el Departament té a disposició de les organitzacions i empreses al seu web.

Actualment, s’està portant a terme l’actualització de l’eina de registre salarial amb l’objecte d’adequar-la als continguts que determina l’RD 902/2020, de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva de dones i homes. Estarà disponible en la pàgina web del Departament la primera quinzena del mes de març. A partir d’aquell moment, es realitzaran cinc tallers pràctics a través de plataforma digital, que permetran a les empreses elaborar el seu propi registre.

D’altra banda, també està previst incloure properament a la plataforma per elaborar el pla d’igualtat els fulls de càlculs específics per a realitzar l’auditoria retributiva a la que obliga el RD 902/2020.

La Direcció General d’Igualtat també ha portat a terme altres iniciatives, com per exemple:

 • Creació de nous continguts formatius per aprofundir en les causes de la bretxa i les mesures per eradicar-la. En concret, s’ha elaborat el curs Igualtat retributiva, auditoria salarial i registre salarial, de 30 hores, que. s’impartirà la primera edició durant el primer semestre de l’any.
 • Realització d’accions d’assessorament i d’acompanyament grupal i personalitzat a empreses en l’anàlisi de la bretxa salarial a les seves organitzacions.
 • Elaboració del document Trencant mites sobre la bretxa salarial de gènere , en el si de la Comissió d’igualtat i temps de treball (CITT), del Consell de Relacions Laborals.
 • Redacció d’un document de Recomanacions per gestionar l’impacte de la covid-19 en el mercat laboral des de la perspectiva de gènere en el si de la Comissió d’igualtat i temps de treball (CITT), del Consell de Relacions Laborals.
 • Realitzades 331 hores lectives, en 26 accions formatives, sobre igualtat de dones i homes les empreses, durant 2020.
 • Elaboració de diferents campanyes i materials de promoció i difusió en l’àmbit de la igualtat d’oportunitats a l’empresa, la prevenció de l’assetjament sexual i temps de treball i coresponsabilitat.

 

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC)

Pel que fa a actuacions del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), cal destacar que s’han destinat 10 milions d’euros a la línia DONA del programa Treball i Formació per a dones en situació de violència masclista i/o més grans de 52 anys i en risc d’atur de llarga durada.

Cal recordar que en els programes de polítiques actives d’ocupació, el 50% de les persones participants ha de ser, com a mínim dones.

A més, el SOC està consolidant la Xarxa d’Atenció a les dones en situació de violència masclista, que ofereix atenció personalitzada, especialitzada, de proximitat i confidencial a totes les Oficines de Treball.

 

Consell de Relacions Laborals 

El mes de setembre la Comissió d'Igualtat i del Temps de Treball del Consell de Relacions Laboral de Catalunya va aprovar les “Recomanacions per gestionar l’impacte de la COVID-19 en el mercat laboral des de la perspectiva de gènere”, que es van ratificar en Ple el 15 d'octubre.

Aquestes recomanacions alerten del risc que aquesta nova crisi agreugi les desigualtats entre dones i homes i proposen un abordatge de les conseqüències de la pandèmia  en el mercat laboral que  incorpori la perspectiva de gènere en tots els seus aspectes i que permeti combinar:

 • La reorganització dels temps de treball.
 • La corresponsabilitat i els permisos de cura.
 • La valoració i la millora de les condicions de treball dels sectors feminitzats, fonamentalment les dels treballs de cura, atenció a les persones i manteniment de la vida.
 • L’equitat de gènere en els òrgans de participació i presa de decisions.
 • El teletreball.

 

Informe Dones i Treball del 4rt trimestre de 2020

L’informe de l’Observatori recull les dades de l’Enquesta de la Població Activa del quart trimestre de 2020 i analitza l’evolució del mercat de treball femení a partir de les dades de l’afiliació a la Seguretat Social, contractació laboral i atur registrat a Catalunya.

 • L’any 2020 va acabar amb 1.857.400 dones actives en el mercat de treball català, d’acord amb les estimacions de l’Enquesta de població activa, i representen el 47,9% de la població activa a Catalunya.

Interanualment, les dones actives recuperen el creixement (+0,5%), mentre que el nombre d’homes actius es redueix en comparació amb 2019 (-0,7%). En xifres absolutes, hi ha 8.500 dones actives més que un any abans.

 

 • Les dones representen el 47,3% de les persones ocupades a Catalunya en el quart trimestre de 2020 (1.579.300 dones). Respecte del tercer trimestre, l’ocupació es va incrementar en 16.700 persones (+0,5%); augment que va ser exclusiu de les dones (20.800 més; +1,3%), atès que l’ocupació masculina va disminuïr en 4.100 ocupats (-0,2%).

 

Quant a la qualitat de l’ocupació generada en el quart trimestre, l’ocupació femenina a temps parcial va pujar amb més força que el temps complet (+5,8% davant del +0,2%), i també l’ocupació assalariada amb contracte temporal (+3,9% enfront del +0,5%, de la indefinida).

Aquest increment suposa 18.800 dones ocupades més a temps parcial i 2.000 a temps complet, és a dir, que el 90% de l’augment d’ocupació femenina en el trimestre va ser a temps parcial.

 • Les dones aturades s’estimen en 278.100 d’acord amb l’EPA del quart trimestre de 2020, xifra que suposa el 51,7% del total de la població aturada de Catalunya.

Hi ha 75.200 dones aturades més que un any abans i 56.900 homes aturats més. Pel que fa a la taxa d’atur, la taxa d’atur femenina (15%) es manté per sobre de la masculina (12,9%), ambdues registren el mateix increment trimestral, però la femenina (+4 punts) creix més que la masculina (+2,9 punts) en relació amb el 2019.

Interanualment, l’augment de l’atur ha estat més fort entre les dones que entre els homes (+37,1% i +28%, respectivament). En ambdós casos, la reducció de l’ocupació ha estat d’intensitat força similar. Així, el major creixement de l’atur entre les dones s’explica per l’increment de dones actives (+0,5%) que no han trobat una ocupació, mentre que en el cas dels homes, ha disminuït el nombre d’actius (-0,7%), el que ha afavorit una menor expansió de l’atur.

 • La Seguretat Social a Catalunya tanca el 2020 amb 1.586.533 dones afiliades (dades a últim dia de l’any); xifra que representa el 47,3% del conjunt de l’afiliació catalana en el total de règims de la Seguretat (3.354.589 afiliacions).

 

Aquestes dades inclouen les persones afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació, així com les persones treballadores per compte propi que hagin sol·licitat el cobrament de la prestació per cessament d’activitat, atès que la normativa estableix que han de continuar d’alta a la SS.

En el conjunt de 2020, s’han perdut 37.823 afiliacions de dones (-2,3%); aquest descens ha estat un xic més intens que el de l’afiliació masculina (-2,1%; 38.389 menys). L’afiliació va patir una caiguda força pronunciada d’abril a juny, i la resta de 2020 ha estat més moderada.

L’any 2020 va finalitzar amb 172.735 persones treballadores afiliades a la Seguretat Social en situació d’ERTO a Catalunya,  de les quals 85.058 són dones i 87.677, homes. Per tant, les dones representen el 49,2% de les persones en ERTO, proporció dos punts superior al seu pes en el conjunt de l’afiliació (47,3%).

 

 • En el conjunt de 2020 les dones han formalitzat 1.057.900 contractes laborals, xifra que representa el 47,2% de la contractació laboral a Catalunya (2.239.613).

Respecte de 2019, la contractació femenina s’ha reduït un terç (-33,9%; 543.055 contractes menys); aquest descens ha estat un xic més intens que en el cas dels homes (-32,3%; 563.587 menys) amb un diferencial d’1,6 punts.

Una de les diferències més significatives entre la contractació femenina i masculina és el pes més elevat dels contractes d’interinitat en les dones (16,9% davant del 6,9% dels homes). Aquesta tipologia de contracte ha mostrat en 2020 una evolució més negativa en les dones (-28,7% enfront del -21,8% dels homes).