Logo autoconsum

ENERGIA

Catalunya publica el balanç energètic de l'any 2019 i el balanç elèctric del 2020

query_builder   10 març 2021 18:08

event_note Nota de premsa

ENERGIA

Catalunya publica el balanç energètic de l'any 2019 i el balanç elèctric del 2020

·     Els documents permeten avançar que es complirà l’objectiu del Pla de l’Energia i Canvi Climàtic 2012-2020 pel que fa a estalvi i eficiència energètica

 ·     La lluita contra la Covid-19 va provocar una reducció del 6,2% en el consum d’electricitat, del 8% en el de gas natural i del 17,9% en el de carburants d’automoció l’any 2020

L’Institut Català d’Energia (ICAEN) ha publicat els balanços energètics de Catalunya corresponents als anys 2018 i 2019 i el balanç elèctric corresponent a l’any 2020. Els documents, que caracteritzen el consum d’energia i actualitzen la seva evolució des del 1990, permeten avançar que es complirà l’objectiu del Pla de l’Energia i Canvi Climàtic 2012-2020 pel que fa a estalvi i eficiència energètica, que era disminuir un 20% el consum d’energia final respecte la tendència prevista.

Segons les dades elaborades per l’ICAEN, durant l’any 2019 el consum d’energia primària (és a dir, segons l’origen de l’energia) va ser de 25.371,2 ktep (milers de tones equivalents de petroli), xifra que reflecteix un creixement interanual de l’1,8% des de l’any 2014, quan va finalitzar la crisi econòmica. Més d’un 30% d’aquesta energia primària es va destinar a usos no energètics –producció de productes químics, etc.- i a consums propis del sector energètic. Del total de l’energia primària consumida a Catalunya, un 46% ha estat petroli, un 24,5% nuclear i un 22,9% gas natural. Les energies renovables han suposat un 5,4% de l’energia primària consumida a Catalunya.

Gràfic: consum d'energia primària 2019

Pel que fa al consum d’energia final (és a dir, l’energia que consumeixen els usuaris finals), a Catalunya l’any 2019 es van consumir 14.446,7 ktep, un 49,8% dels quals van ser productes petrolífers, un 25,1% energia elèctrica i un 20,4% gas natural. En el període 2014-2019 es constata una tendència al creixement del consum d’energia final, que es deu fonamentalment a l’increment de la demanda de combustibles per al transport, en especial per a l’aviació.

Consum d'energia final per formes d'energia

El principal sector consumidor d’energia va ser el transport, amb un 45,1% del total, mentre que la indústria va absorbir el 25,5% del demanda d’energia final, el sector domèstic un 14,7%, els serveis un 13,1% i el primari, un 1,6% del total.

El balanç energètic de l’any 2019 també indica que ja s’està complint l’objectiu fixat pel Pla de l’Energia i Canvi Climàtic 2012-2020 pel que fa a estalvi i eficiència energètica, que es marcava com a fita disminuir un 20,2% el consum d’energia final respecte la tendència prevista. Com a resultat de la tendència decreixent de la intensitat energètica primària (l’energia necessària per generar una unitat de PIB), el consum d’energia primària sense usos energètics ja es va situar el 2019 en 22.138,2 ktep, gairebé un 23% menys del que hauria estat si s’hagués seguit la tendència prevista. El document també indica que la contribució de les energies renovables al consum brut d’energia final va ser del 9,9% (segons el criteri de la Directiva europea). Des de l’any 2014 no hi ha hagut una incorporació significativa d’energies renovables en el mix elèctric català, però tot i això el pes de les renovables ha crescut lleugerament els darrers anys, des del 7,3% de l’any 2014, gràcies al creixement de la biomassa per a ús tèrmic o dels biocarburants.

El balanç inclou un primer avanç sobre les xifres de consum d’energia de l’any 2020, que ha estat marcat pels efectes de la lluita contra la Covid-19. Les dades indiquen que el consum d’electricitat va disminuir un 6,2%, el de gas natural va reduir-se un 8% i el de combustibles va caure un 17,9%; per sectors, el consum en la indústria es va reduir un 7,9% i en els serveis un 12,2%, mentre que en l’àmbit domèstic va créixer un 1,9%.

Balanç elèctric de l’any 2020

Pel que fa al balanç elèctric de l’any 2020, la producció bruta d’energia elèctrica a Catalunya l’any 2020 va ser de 45.315,2 GWh. L’energia nuclear va ser la principal font per a la producció d’electricitat i va generar el 54,9% del total, seguida dels cicles combinats (12,2%) i les centrals hidroelèctriques (12%).

La producció d’electricitat amb energies renovables ha assolit el 19,8% del total. Tot i que el gruix de la generació renovable segueix recaient en les hidroelèctriques i malgrat l’estancament en la potència instal·lada d’energia eòlica (que ha generat un 5,8% de l’electricitat total), l’any 2020 s’ha caracteritzat per un gran increment de les instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic: es van posar en marxa 5.869 instal·lacions, 3,5 vegades més que l’any anterior, que van sumar un potència de 49,5 MW.

Producció bruta d'energia elèctrica a Catalunya (2020)

Tota la informació està disponible en el següent enllaç.   

 

Segueix-nos a les xarxes _________________________________________________________