Miniatura FEE

Estadística de filials d'empreses estrangeres. 2018

Les filials d'empreses estrangeres amb establiments a Catalunya han generat el 31,1% del total del volum de negoci empresarial l'any 2018

L'Idescat difon, per primera vegada, informació sobre les filials d'empreses estrangeres dels sectors industrials, del comerç i dels serveis de mercat no financers

query_builder   18 març 2021 10:34

event_note Nota de premsa

Estadística de filials d'empreses estrangeres. 2018

Les filials d'empreses estrangeres amb establiments a Catalunya han generat el 31,1% del total del volum de negoci empresarial l'any 2018

L'Idescat difon, per primera vegada, informació sobre les filials d'empreses estrangeres dels sectors industrials, del comerç i dels serveis de mercat no financers

GràficFEE2018

El nombre de filials d’empreses estrangeres amb establiments a Catalunya és de 5.408 l’any 2018, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Aquestes empreses han facturat un volum de negoci de 125.029 milions d’euros, han generat ocupació per a  402.898 persones i un valor afegit brut de 28.491 milions d’euros. Les filials d’empreses estrangeres representen l’1,3% de les empreses, però suposen el 31,1% del volum de negoci, el 18,2% de les persones ocupades i el 27,6% del valor afegit brut del total d’empreses amb establiments a Catalunya dels sectors investigats.

El sector industrial és on les filials d’empreses estrangeres amb establiments assoleixen una quota més elevada sobre el total d’empreses del sector, tant en el volum de negoci, 40,5% del total del sector, com en el nombre de persones ocupades (27,8%) i en el valor afegit brut generat (37,3%).

L’Idescat ofereix, per primera vegada, l’Estadística de filials d'empreses estrangeres a Catalunya, amb els resultats dels anys 2015 a 2018 en els sectors industrial, del comerç i dels serveis de mercat no financers. En aquesta estadística el concepte d’empresa utilitzat coincideix amb el d’unitat legal.

En aquest període ha augmentat el nombre de filials, que han passat de les 4.795 el 2015 a les 5.408 el 2018, així com també les principals variables d’ocupació i de facturació. En concret, el 2018 les filials han augmentat un 4,6% en relació amb el 2017, el nombre de persones ocupades un 3,8%, el volum de negoci el 4,2% i el VAB el 4,3%.

Per sector d’activitat
Pel que fa al nombre de filials, els sectors del comerç i els serveis agrupen (cadascun), el 39,8% del total de filials d’empreses estrangeres amb establiments a Catalunya, mentre que el 20,4% restant correspon al sector industrial.

Respecte al volum de negoci, les filials industrials amb 59.518 milions d’euros representen quasi la meitat del volum de negoci (47,6%) del total de filials d’empreses estrangeres amb establiments a Catalunya dels sectors investigats, enfront del 36,7% del comerç i del 15,5% dels serveis.

Les filials del sector serveis són les que generen ocupació a més persones (167.739), el 41,6% del total, seguides de la indústria (135.555 persones i 33,6%) i en darrer lloc el comerç (99.604 persones i 24,7%).

Finalment, pel que fa al valor afegit brut (VAB), les filials del sector industrial  amb un 43,8% són les que generen més VAB, seguides del comerç (31,7%) i els serveis (24,4%).

Per branques d’activitat
Pel que fa a la distribució del volum de negoci de les filials per branques d’activitat, destaquen la de Comerç a l’engròs i intermediaris, amb el 24,7%, la de Fabricació de vehicles de motor i altres materials de transport, amb el 13,6%, i la de les Indústries químiques i de productes farmacèutics, amb el 9,4%.

Grandària de les empreses
La grandària en ocupats de les filials d’empreses estrangeres amb establiments a Catalunya és clarament superior a la del conjunt d’empreses. Així, el 35,1% de les filials són empreses mitjanes o grans (tenen 50 ocupats o més), mentre que en el conjunt de les empreses amb establiments només ho són l’1,5%

La presència de les filials és molt significativa en el cas de les empreses de major grandària (250 ocupats o més), on representen el 41,9% del total d’aquestes empreses amb establiments a Catalunya.

Principals països inversors segons el valor afegit generat
Les  filials d’empreses estrangeres amb més presència a Catalunya són les que tenen l’empresa matriu a Alemanya, amb 754 filials, i alhora són les que aporten una major proporció del volum de negoci (25,6%) i generen més valor afegit, 5.907 milions d’euros, que representa el 20,7% del total generat per les filials amb establiments a Catalunya dels sectors investigats. En el cas del sector industrial, el VAB generat per les empreses alemanyes arriba al 28,6% del VAB de les filials en aquest sector.

Les filials amb l’empresa matriu a França tenen un nombre de filials similar (718), però un valor afegit  de 3.597 milions d’euros, que les situa en la segona posició, amb un 12,6% del total del VAB generat per les filials a Catalunya. Les segueixen les filials d’empreses dels Estats Units (10,5%), Itàlia (7,9%) i Suïssa (7,6%).

Principals indicadors comparatius entre les filials estrangeres i el total establiments
La productivitat per ocupat (quocient entre el valor afegit i el nombre d’ocupats) és més elevada en les filials estrangeres (70.716 euros per ocupat) que en el conjunt d’empreses amb establiments a Catalunya (46.665 euros per ocupat). Passa el mateix amb les despeses de personal per assalariat, amb 44.937 euros per assalariat en les filials i 34.401 euros per assalariat en el conjunt de Catalunya.

Finalment, les filials també venen a l’estranger una major proporció del seu volum de negoci (27,7%, enfront del 20,1% del total d’empreses). Així mateix, el percentatge d’empreses que exporten és molt superior entre les empreses filials (47,0%) que entre el conjunt d’empreses amb establiments a Catalunya (4,0%).

2  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 121

Taules

Taules
XLSX | 25