Qualitat de l'Aire 2020

El 2020 es compleixen els objectius de qualitat de l'aire a totes les zones de Catalunya

query_builder   18 març 2021 15:02

event_note Nota de premsa

El 2020 es compleixen els objectius de qualitat de l'aire a totes les zones de Catalunya

  • Tot i alguna superació puntual, la major part dels contaminants avaluats compleixen els objectius que marca la normativa segons es desprèn de les dades recollides pels equips automàtics de la XVPCA
  • La Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica ha ampliat la seva capacitat d’avaluació aquest 2020 amb un nou equip de mesura de carboni negre

La qualitat de l’aire a Catalunya durant el 2020 ha estat bona segons es desprèn de les dades recollides pels equips automàtics de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic. Dels contaminants avaluats, la gran majoria compleixen tots els seus objectius de qualitat de l‘aire a totes les zones. En concret, s’observa que els nivells de concentració de diòxid de nitrogen, les partícules PM10, les partícules PM2.5, el benzè, el clor, el diòxid de sofre i el monòxid de carboni compleixen els objectius de qualitat de l’aire que marca la normativa, i tenen nivells que es troben per sota dels màxims permesos.

Les restriccions de mobilitat associades a la situació de pandèmia, així com l’aplicació en els darrers anys de plans d’actuacions de reducció de contaminats i de millores tecnològiques en el transport i la industria són el principals causants d’aquesta disminució.

Pel que fa als contaminants H2S (sulfur d’hidrogen) i ozó troposfèric (O3) si han presentat algun incompliment d’algun objectiu de qualitat de l’aire. En el primer cas s’han produït dues superacions al Camp de Tarragona, mentre que en el cas del O3 s’han superat els llindars en vuit ocasions a 6 dels 52 punts de mesurament. També s’han produït superacions del valor objectiu per a la protecció de la salut de les persones en 3 dels 51 punts de mesurament que ha afectat a dues zones, la Plana de Vic i el Prepirineu, i del valor objectiu per a la protecció de la vegetació en 9 dels 28 punts de mesurament. Tot i això, les dades es situen per sota la mitjana d’any anteriors.

Així mateix, durant el 2020 s’han donat 3 episodis de contaminació i en els quals la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic ha activat alguna figura de les que hi ha previstes en el protocol d'episodis ambientals. Es tracta sobretot d’episodis relacionats amb la intrusió de pols d’africana. El primer es va produir entre el 23 i el 27 de gener i el segon, entre el 22 i el 24 d’octubre. El tercer episodi va ser entre el 15 i el 16 de desembre, per una situació meteorològica d’estabilitat atmosfèrica, que va afavorir que els nivells de partícules fossin elevats a la Zona de Protecció Especial i es donessin les condicions per fer un avís preventiu.

La XVPCA disposa de punts de mesura en 75 municipis d’arreu de Catalunya i genera 35,6 milions de dades automàtiques.

 

Nou equip de mesura de carboni negre

Aquest 2020 la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica s’ha dotat d’un nou equip de mesura de carboni negre. Aquest equip s’ha instal·lat al punt de mesurament per a la mesura de la qualitat de l’aire de l’Eixample de Barcelona.

El carboni negre és el component més absorbent de llum de les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 2.5 micres, que procedeix de la combustió incompleta de combustibles fòssils (per exemple, productes derivats del petroli, del carbó, etc.) i no-fòssils (per exemple, biomassa). Es tracta d’un conjunt de contaminants atmosfèrics presents a l’aire ambient i que afecta a la salut humana.

El carboni negre no té valor límit establert segons la normativa relativa a la qualitat de l’aire ambient. Tot i això, les seves mesures són una aportació important en l’avaluació de la qualitat de l’aire ja que són un bon indicador del trànsit. En aquest sentit, les dades mesurades d’aquest contaminant aporten informació complementària per a l'avaluació de la qualitat de l’aire i la caracterització de les fonts emissores dels contaminats.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 269