JOsoc

El Departament de Cultura obre la convocatòria pública d'adquisicions 2021 per a la Col·lecció Nacional d'Art Contemporani

query_builder   19 març 2021 12:41

event_note Nota de premsa

El Departament de Cultura obre la convocatòria pública d'adquisicions 2021 per a la Col·lecció Nacional d'Art Contemporani

  • Per l’emergència sanitària, aquesta campanya està adreçada a artistes vius i en actiu, l’obra dels quals suposi una aportació en criteris de risc i d’experimentació
  • Enguany es prioritzaran les obres d’autores dones i es tindran en compte les propostes d’artistes de col·lectius minoritaris
  • Poden presentar propostes galeries d’art de Catalunya amb obres que no formin part del seu fons, artistes que no estiguin representats per cap galeria de Catalunya i que no hi col·laborin de manera habitual i centres d’art o altres entitats que hagin participat en la producció
JOsoc

El Departament de Cultura, en el marc del Pla Integral de les Arts Visuals, obre la convocatòria pública per a la recepció de propostes d’adquisició d’obres per formar part de la Col·lecció Nacional d’Art Contemporani. La convocatòria del 2021 dotada en el pressupost prorrogat de la Direcció General de Creació, Acció Territorial i Biblioteques amb 250.000€, estableix el termini per a la presentació de propostes entre el 19 de març i el 19 d’abril de 2021.

Enguany, la convocatòria vol contribuir a mitigar les afectacions de la greu crisi econòmica ocasionada per la COVID-19 en el sector de les arts visuals. Per això, i amb l’objectiu que la Col·lecció Nacional d’Art Contemporani de Catalunya compti amb peces d’interès patrimonial i sigui un reflex de l’actualitat creativa de tot el territori de Catalunya, es valoraran exclusivament:

  • Obres rellevants i referencials en la trajectòria dels/de les artistes en actiu que suposin una aportació en criteris de risc i d’experimentació.
  • Propostes que arribin d’artistes que no estiguin representats/des per cap galeria catalana o que no hi treballin habitualment. Una o un artista no es podrà presentar alhora a través de la seva galeria i individualment. 
  • Obres proposades per galeries d’art de Catalunya. Sempre que l'artista estigui representat per una galeria catalana o hi treballi habitualment, la compra es realitzarà a través de les galeries que tinguin seu a Catalunya. Per tal de garantir que les ajudes arribin al màxim nombre de beneficiaris, l’obra o obres presentades hauran de ser propietat de l’artista, és a dir, que s’exclouen aquelles obres que formin part del fons de la galeria.
  • Obres a proposta de centres d’art o altres entitats que hagin participat en la producció de l’obra proposada.
  • Es prioritzaran les obres d’autores dones i es tindran en compte les propostes d’artistes de col·lectius minoritaris

A més, en aquesta campanya es donarà prioritat a la compra d'obres d’artistes a qui no s’ha adquirit obra per a la Col·lecció Nacional d’Art Contemporani en els darrers dos anys. Igualment, s’evitarà adquirir més d’una obra a una mateixa galeria, així com a un/a mateix/a artista.

Es valorarà l’equilibri territorial dels/de les artistes en actiu que hagin treballat en el seu àmbit de referència, així com el repartiment equitatiu dels dipòsits en els diferents museus de la Xarxa de Museus d’Arts de Catalunya que disposin de col·lecció d’art contemporani.  

Només podran incorporar-se per ser valorades per la Comissió en la darrera fase aquelles propostes d’adquisició d’obra que, en el cas de ser seleccionades, comptin amb el compromís d’acceptació del dipòsit d’una institució museística de la Xarxa de Museus d’Art de Catalunya. Aquest compromís podrà ser previ o posterior a la presentació de les propostes i podrà ser gestionat, si és el cas, per la pròpia Comissió, però sempre haurà de portar data anterior a la de la proposta definitiva de compra. En el cas del MACBA, les propostes passaran sempre pel seu Comitè d’adquisicions per a la seva acceptació i, en el cas de la Xarxa de Museus d’Art de Catalunya, les propostes presentades hauran de ser validades en el marc de la política d’adquisicions de cada museu. Es prioritzarà l’equilibri territorial dels dipòsits corresponents.

La comissió encarregada de valorar els treballs està formada per representants del Departament de Cultura i l’ICEC; d’equipaments culturals com el MACBA, el MNAC, la Xarxa de Museus d’Arts de Catalunya, els Centres Territorials d’Arts Visuals de Catalunya, així com per persones expertes en art contemporani, sense interessos econòmics en el sector.

 

Col·lecció Nacional d’Art Contemporani

La Col·lecció Nacional d’Art Contemporani constitueix una col·lecció amb personalitat pròpia dins de la Col·lecció Nacional d’Art. Aquesta està integrada per fons i obres d’art contemporani de titularitat nacional o gestionades per institucions a les quals les lleis d’Arxius, Biblioteques i Museus, respectivament, atorguen la categoria i rang de nacionals. Inicialment, formen part de la Col·lecció Nacional d’Art, els béns culturals mobles que avui integren l’anomenat Fons d’Art de la Generalitat, amb independència del seu lloc d’ubicació, i els integrants de les col·leccions del MNAC, l’Arxiu Nacional de Catalunya i la Biblioteca de Catalunya.

A més, el Pla Integral de les Arts Visuals estableix que la Col·lecció Nacional d’Art Contemporani s’anirà reactivant i ampliant amb l’adquisició d’obres d’artistes catalans o vinculats al context de la creació contemporània de Catalunya, per tal de nodrir les col·leccions públiques.

 

El Pla Integral de les Arts Visuals

 El Departament de Cultura impulsa el Pla Integral de les Arts Visuals per generar un projecte compartit per tot el sector que pugui donar resposta a les necessitats actuals i de futur. El Pla s’estructura a partir de vuit objectius estratègics consensuats dels que es deriven 21 objectius operatius i 92 accions per assolir-los. El conjunt dibuixa un escenari que permet actuar en la formació, recerca, creació, producció, exhibició i consum de les arts visuals; en la patrimonialització, col·leccions i conservació del pa­trimoni contemporani; en la  millora de la seva difusió; així com en l’accés de tots els ciutadans a l’art contemporani. El desplegament del Pla s’organitza en base a programes de mesures i accions concretes que s’estableixen en funció de les prioritats acordades per consens. La continuïtat és possible gràcies al compromís explícit entre institucions i tots els agents privats i, en definitiva, a la suma de voluntats que contribueix, en paral·lel, a reforçar l’articulació del sector.