recomanacions sobre el tractament informatiu d'infants i adolescents per garantir els seus drets

Treball, Afers Socials i Famílies participa en l'elaboració de les recomanacions sobre el tractament informatiu d'infants i adolescents per garantir els seus drets del CAC

El document proposa utilitzar un llenguatge inclusiu, evitar etiquetes, impulsar la seva participació en els mitjans i establir condicions adients per entrevistar-los

query_builder   22 març 2021 10:00

event_note Nota de premsa

Treball, Afers Socials i Famílies participa en l'elaboració de les recomanacions sobre el tractament informatiu d'infants i adolescents per garantir els seus drets del CAC

El document proposa utilitzar un llenguatge inclusiu, evitar etiquetes, impulsar la seva participació en els mitjans i establir condicions adients per entrevistar-los


 • El president del CAC, Roger Loppacher, ha destacat que la protecció dels infants és un dels eixos vertebradors del CAC i que en el nou entorn audiovisual es fa més necessari que mai defensar i garantir els seus drets

 • El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, ha remarcat que “quan es tracta de drets de la infància, cal fer una mirada global, i el tractament mediàtic de la informació sobre els menors d’edat, o els continguts adreçats a nenes i nens també han d’ajustar-se als seus drets més elementals”

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), amb la participació de la Secretària d'Infància, Adolescència i Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, del Col·legi de Periodistes de Catalunya, de l’Associació Diomira, del Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya, i del Síndic de Greuges, ha elaborat unes recomanacions sobre el tractament informatiu d’infants i adolescents amb l’objectiu de garantir els seus drets.

En concret, es proposa utilitzar un llenguatge inclusiu, evitar les etiquetes relacionades amb la procedència, la filiació o la tutela, impulsar la seva participació activa en mitjans i en les xarxes socials i establir condicions adients per entrevistar-los.

El document parteix del principi que els infants i els adolescents són ciutadans i ciutadanes actives de la societat amb veu pròpia, tal com estableix la Convenció sobre els Drets de l’Infant de les Nacions Unides.

En aquest sentit, les recomanacions volen esdevenir una guia per fomentar un tractament mediàtic que respecti l’interès superior de la infància i l’adolescència, amb l’objectiu que cap acció comunicativa pugui contravenir els seus drets universals. Amb el propòsit que quan s’informi sobre infants i adolescents o quan aquest sector de la població participi en l’esfera mediàtica sigui amb perspectiva de drets.

Els mitjans de comunicació poden actuar com a altaveu dels drets de la infància i l’adolescència, col·laborar a mostrar infants i adolescents com a persones que gradualment prenen decisions sobre les seves vides i facilitar que les seves opinions siguin escoltades en la presa de decisions i en els processos que els afecten. A més, n’han de garantir la dignitat, la privadesa i la intimitat, respectar-ne els drets a la pròpia imatge i a l’honor, i vetllar per protegir-ne les dades personals.

La guia també s’adreça a les plataformes d’intercanvi de vídeos i a les xarxes socials, atesa la importància assolida pel que fa al consum audiovisual i al seu caràcter col·laboratiu. La facilitat de creació, de difusió i de rèplica d’aquests serveis pot afavorir la presència de continguts perjudicials per a infants i adolescents.

El president del CAC, Roger Loppacher, ha destacat que “la protecció de la infància és un dels eixos vertebradors del CAC i que en el nou entorn audiovisual es fa més necessari que mai defensar i garantir els seus drets”.

Per la seva banda, el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani ha destacat que és una iniciativa molt necessària, i més després de la pandèmia. “Una de les queixes que té la infància del nostre país és que durant el confinament no vam adreçar-nos a elles o la informació no estava pensada per tal que la poguessin ni entendre ni captar la seva atenció. És un deure per tant i un aprenentatge, que les persones adultes i les institucions al capdavant, construïm continguts respectuosos amb els seus drets.”

Els principis que regeixen aquestes recomanacions s’inspiren en la Convenció sobre els Drets de l’Infant i, de manera particular, se centren en: l’interès superior de l’infant com a principi fonamental que ha de prevaldre davant de qualsevol altre (article 3);  l’infant té dret a expressar la seva opinió i que aquesta sigui tinguda en compte en tots els assumptes que l’afectin (article 12); tot infant té dret a la llibertat d’expressió, a cercar, rebre i difondre informacions i idees de tota classe (article 13), i, finalment, el dret a l’accés a la informació. En aquest sentit, els mitjans de comunicació social acompleixen una funció social cabdal pel que fa a la difusió d’informació destinada als infants, que tingui com a finalitat promoure el seu desenvolupament i el seu benestar social i cultural (article 17). 

El tractament mediàtic d’infants i adolescents s’ha de fer amb enfocament de drets, tant en les informacions properes com en aquelles en relació amb temes més llunyans.

En el document complet (adjunt a aquesta nota) s’hi desenvolupa cada un dels epígrafs amb diverses consideracions. Els deu epígrafs de les recomanacions són els següents:

 1. Respectar i fomentar els drets, els interessos i el benestar dels infants i els adolescents.
 1. Incloure la perspectiva de la infància i l’adolescència als continguts.
 1. Contextualitzar i recórrer a fonts expertes.
 1. Fer servir un llenguatge respectuós i inclusiu.
 1. Evitar les etiquetes relacionades amb la procedència, la filiació o la tutela.
 1. Impulsar la participació activa d’infants i adolescents en els mitjans i les xarxes socials.
 1. Establir les condicions adients per entrevistar-los de manera curosa.
 1. Protegir el dret a la intimitat i a la pròpia imatge de l’infant o l’adolescent.
 1. Fomentar un increment de programació infantil i juvenil de qualitat i adequada a la seva edat i maduresa.
 2. Contribuir a l’educació mediàtica dels infants i els adolescents.

1  

Fitxers adjunts

Recomanacions sobre el tractament informatiu d'infants i adolescents per garantir els seus drets

Recomanacions sobre el tractament informatiu d'infants i adolescents per garantir els seus drets
PDF | 356