Treball, Afers Socials i Famílies allibera 1.753 places de residències de gent gran reservades per fer aïllaments, que es destinaran a nous ingressos de persones en llista d'accés

La reserva de places no ocupades per sectoritzacions es redueix de 3.016 a 1.263 davant la baixa incidència de la covid-19 a les residències gràcies a la vacunació, en gran mesura

query_builder   25 abril 2021 12:30

event_note Nota de premsa

Treball, Afers Socials i Famílies allibera 1.753 places de residències de gent gran reservades per fer aïllaments, que es destinaran a nous ingressos de persones en llista d'accés

La reserva de places no ocupades per sectoritzacions es redueix de 3.016 a 1.263 davant la baixa incidència de la covid-19 a les residències gràcies a la vacunació, en gran mesura

La reducció de la llista d’accés a una plaça residencial pública és una prioritat per al Departament. De juny de 2020 a març de 2021 s’han produït 13.040 ingressos, dels quals 4.884 des del mes de gener

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha publicat una resolució amb efectes a partir del dia 1 de maig que permetrà l’“alliberament” de 1.753 places de residències de gent gran a tot Catalunya que es mantenien buides perquè els centres poguessin fer sectoritzacions i aïllaments davant de casos probables o confirmats de covid-19. Per tant, aquestes places es podran destinar a realitzar nous ingressos de persones que es troben en llista per accedir a una plaça pública.

El juny del 2020, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el de Salut van impulsar un Pla de contingència per fer front a la covid-19 a les residències que tenia com a objectiu posar en marxa de manera anticipada un conjunt d’actuacions i mesures per fer front a una segona onada o rebrots, i que les persones que viuen en aquests centres, que són les més vulnerables a la malaltia, estiguessin el màxim de protegides possible. Una de les actuacions més importants va ser la reserva de 3.016 places buides, el 5,66% del total de places finançades públicament a Catalunya.

Ara que la incidència de la covid-19 ha disminuït de manera dràstica i generalitzada als centres residencials gràcies a la vacunació, a tota la feina prèvia que s’ha realitzat (protocols, plans de contingència, formació als treballadors) i al compromís dels i les professionals, el Departament ha decidit reduir aquesta reserva de places buides per fer aïllaments a 1.263, que representen el 2,1% del total de places públiques. És a dir, es redueixen en un 58,2% les places reservades.

Tal com diu la resolució, en cas que sigui necessari per l’evolució de la pandèmia, aquest nombre de places lliures d’ocupació es podrà ampliar o actualitzar. Cal recordar que, tant abans com ara, el Departament ha pagat aquestes places no ocupades a les entitats proveïdores, concretament el 85% del preu mitjà ponderat de la Cartera de serveis socials de caràcter residencial de gent gran, des de l’1 de setembre i fins que duri la situació la situació d’emergència derivada de la covid-19.

Reduir la llista per accedir a una plaça residencial, una prioritat per al Departament

La reducció de la llista per accedir a una plaça residencial pública és una prioritat per al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i l’alliberament de 1.753 places fins ara buides és una mesura que hi ha de contribuir en les properes setmanes.

Durant els primers mesos de la pandèmia no es van permetre nous ingressos  a les residències per protegir la salut i la vida de les persones residents, però a partir de l’estiu aquests es van reprendre. De juny de 2020 a març de 2021 s’han produït 13.040 ingressos en places amb finançament públic.

És durant el primer trimestre de l’any quan s’ha produït el nombre més elevat d’ingressos en places públiques. L’administració de la vacuna ha comportat una reducció encara més important de la incidència i de la mortalitat per covid-19, actualment les residències són espais segur i això ha permès una recuperació progressiva de la normalitat. Entre els mesos de gener i març s’han produït 4.884 ingressos, el 66% del quals són en residències amb plaça pública i la resta amb places amb prestació econòmica vinculada (PEV). A més, el Departament considera que davant l’evidència que les residències són espais segurs i que s’està recuperant la normalitat convivencial, a partir d’ara es produirà una acceleració de les entrades.

Les persones residents han estat un col·lectiu prioritari en l’estratègia de vacunació de la Generalitat, com també les persones que es troben en llista d’accés, fet que facilitarà que podran entrar sense aïllament previ.

La llista per accedir a una plaça pública a una residència de gent gran a 1 de març és de 17.543 persones. Aquestes persones no estan desateses, ja que poden disposar d’altres prestacions derivades de la llei de dependència o del sistema públic de serveis socials. Els serveis que poden rebre comprenen tant l’assistència a centres de dia, atenció domiciliària, prestació de cuidadors no professionals o teleassistència. A més, de les 17.543 persones en llista d’accés, 7.071 (un 40%) han renunciat una vegada o més a les diverses propostes de places residencials (fins a 24 vegades algunes persones).