Fotografia

L'INCASÒL s'adhereix als acords Acció Climàtica en el marc d'una estratègia sostenible per a les persones i el planeta

query_builder   27 abril 2021 10:27

event_note Nota de premsa

L'INCASÒL s'adhereix als acords Acció Climàtica en el marc d'una estratègia sostenible per a les persones i el planeta

  • Les primeres accions han estat la reducció d’emissions de GEH en la seu i la flota de vehicles

L’Institut Català el Sòl, INCASÒL, ha pres el compromís de sumar-se i adherir-se als compromisos d’Acció Climàtica declarats en la 1ª Cimera Catalana d’Acció Climàtica que va tenir lloc fa un any. Durant aquesta cimera, es va acordar un full de ruta per tal d’afrontar des del sector públic i privat, a curt i mig termini, polítiques de mitigació i adaptació al canvi climàtic.

L’INCASÒL s’adhereix, en aquesta primera fase, a 27 dels 32 compromisos generals proposats a través de la Cimera Catalana d’Acció Climàtica, així com a d’altres 8 compromisos sectorials, d’una banda, com a empresa del sector de l’urbanisme, l’arquitectura i la construcció i, d’altra banda, com a empresa del sector primari en totes aquelles activitats vinculades a la preservació el patrimoni natural.

Primeres accions

Entre les primeres accions que s’han posat en marxa de manera immediata ha estat l’adhesió als Acords voluntaris de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, fet que suposa el ferm compromís de l’INCASÒL en la reducció de les emissions de Gas d’Efecte Hivernacle, GEH, a les activitats que realitza. Una adhesió que es fa, en primera fase, a través de la seu corporativa i la flota pròpia de vehicles, però amb la voluntat d’incorporar en breu les emissions indirectes derivades de la seva activitat.

 

En els darrers anys, l’INCASÒL ha donat impuls de la transició energètica en la seu corporativa amb la incorporació de mesures d’eficiència energètica i s’hi sumarà en breu la renovació de la façana de l’edifici, acció que suposarà una millora en la seva eficiència energètica i en la salubritat de l’edifici. A l’interior de l’edifici, es realitzaran també diferents canvis en el model d’espais de treball com espais més oberts i zones lliure de wifi, entre d’altres, que permetran millorar la categoria de certificació energètica de l’edifici on es treballa. Pel que fa a reducció de l’impacte climàtic de la mobilitat generada per la pròpia flota de vehicles, durant l’exercici 2020 l’INCASÒL va substituir 12 dels seus cotxes per híbrids automàtics.

Els compromisos

INCASÒL afronta els reptes establerts a través de la Cimera amb una visió posada en un futur immediat més sostenible per a les persones i el planeta. Amb aquesta convicció i compromís,  participa activament en totes i cadascuna de les 12 taules de treball que s’han constituït per a l’elaboració de l’Agenda Urbana de Catalunya. Aquest treball per a un futur millor, es mostra en l’exposició itinerant “INCASÒL 40. 40 anys, 40 raons” que ja s’ha pogut visitar a Barcelona i Girona i que el proper mes de maig es traslladarà a Manresa.

A l'INCASÒL es treballa de manera sistemàtica i amb una filosofia de millora contínua per tal que els processos i activitats siguin el màxim respectuosos amb les persones i el planeta.

Compromesos amb la societat i amb els reptes de futur que han de permetre afrontar de manera sostenible l’emergència climàtica, l’estratègia de l’empresa s’alinea amb els principis i objectius de l’Agenda 2030, vinculant la presa de decisions a paràmetres tant econòmics, com ambientals i socials. És així com INCASÒL manifesta el seu compromís amb la declaració d’emergència climàtica establerta per Acord del Govern de Catalunya el 14 de maig de 2019, i declarada a nivell mundial per diferents organitzacions.

Aquest compromís i acció en l’emergència climàtica es vehicula a través d’accions en:
  1. Transició energètica: D’acord amb els principis de l’Agenda Urbana de Catalunya, vetllar per la implantació d’un model energètic postcarbònic, que sigui descentralitzat, connectat en xarxa, universal i es basi en energies renovables. En aquest sentit, l’INCASÒL està realitzant proves pilot, tant en l’àmbit d’edificació com de sòl, que han de permetre obtenir uns resultats per a estandarditzar la implantació d’instal·lacions d’autoconsum elèctric amb aprofitament d’energies renovables a les promocions, amb l’horitzó posat en els sectors i edificis de consum gairebé nul.
  2. Economia circular: Disposem hores d’ara d’un banc de preus amb gairebé 500 partides amb materials reciclats. Així mateix, els nostres plecs administratius d’obres d’edificació i urbanització incorporen criteris mediambientals puntuables en les adjudicacions per tal de garantir el menor impacte ambiental i l’eficiència en l’ús de recursos. En totes les nostres intervencions, treballem en la millora contínua per a la valorització dels residus generats, contribuint, d’aquesta manera, a transitar cap a una economia circular i promovent models de producció sostenibles i de consum responsable.
  3. Canvi Climàtic: L’INCASÒL disposa, de fa més de 10 anys, d’un Sistema de Gestió Ambiental, amb l’objectiu d’integrar en la planificació, l’execució i el control les mesures adequades que permetin reduir la vulnerabilitat al canvi climàtic. S’està avançant en l’anàlisi del cicle de vida dels diferents programes així com en l’assoliment de certificacions ambientals dels sectors, un conjunt de mesures encaminades a millorar la gestió del risc, incrementar la capacitat d’adaptació dels sectors socioeconòmics i dels sistemes naturals i reduir l’exposició de la població, els sistemes i les regions vulnerables.
  4. Salut i Qualitat de l’aire: Amb actuacions i mesures que han de permetre una mobilitat més sostenible, assolint una reducció en els efectes nocius de la contaminació i el soroll en la salut i en el medi ambient.
  5. Biodiversitat: L’INCASÒL desenvolupa actuacions per a la protecció del Patrimoni Natural, en el marc de la Xarxa Natura 2000. Així mateix, du a terme la gestió i restauració d’espais d’interès naturals i promocionem la gestió sostenible dels boscos vinculats al nostre patrimoni.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 62