RS Girona

La COVID-19 dispara a la Regió Sanitària Girona els usuaris i els accessos a La Meva Salut

query_builder   30 abril 2021 12:09

event_note Nota de premsa

La COVID-19 dispara a la Regió Sanitària Girona els usuaris i els accessos a La Meva Salut

  • Més de la meitat de les 207.660 persones registrades a l’aplicatiu ho van fer durant el 2020
La pandèmia de la COVID-19 ha portat noves maneres de d’interactuar i l’àmbit sanitari no n’ha sigut una excepció. L’espai digital de La Meva Salut (LMS), a través del qual la ciutadania pot relacionar-se de manera no presencial amb el Sistema de Salut de Catalunya, ha patit un important augment en el nombre de nous usuaris registrats a la Regió Sanitària Girona durant el 2020, en comparació amb els dels anys anteriors. Dels 207.660 registres d’usuaris gironins produïts entre el 2014 i el 2020, més de la meitat corresponen a l’any passat: 126.553 (el 60,9%). Així doncs, fins l’any 2019 hi havia en total 81.107 persones de la Regió Sanitària Girona inscrites a La Meva Salut, una xifra que es va disparar amb la pandèmia.

Anualment, els nous registres anuals han experimentat un lleuger increment que ha sigut progressiu, passant dels 16.333, de l’any 2016, als 20.297 de l’any 2019. És en el 2020, coincidint amb la COVID, quan es produeix un punt d’inflexió, i els nous autoregistres es multipliquen per sis respecte l’any anterior, assolint la xifra de 126.553.

Pel que fa al nombre d’accessos, també s’ha experimentat un important augment. Des del 2014, s’han produït més de 2 milions d’entrades, la meitat de les quals (1,1 milions) corresponen a l’any 2020, amb una mitjana de 6 accessos per usuari. Aquest fet s’atribueix a l’impuls que s’ha produït en l’atenció telemàtica durant la pandèmia, especialment al llarg de la primera onada.
RS Girona
L’octubre, el mes amb més registres

La tendència a l’alça s’ha mantingut durant tot el 2020 i, si es desglossa per mesos, el pic de nous usuaris es va produir durant el mes d’octubre, amb 32.741 persones i 317.622 accessos. Precisament entre setembre i novembre és quan es va detectar el volum més elevat de registres i entrades a La Meva Salut, amb 73.063 usuaris i 637.328 entrades. Aquest increment coincideix en el temps amb la segona onada de COVID-19, així com amb diversos cribratges poblacionals en el marc de l’estratègia de gestió de la pandèmia, el resultat dels quals es podia consultar a través del portal.

L’increment dels nous registres ha continuat creixent en els primers mesos del 2021. Al tall d’exemple, entre gener i març d’enguany, un total de 46.344 persones han completat l’autoregistre a La Meva Salut i s’han produït 748.125 accessos. En canvi, en el mateix període de l’any passat es van completar 8.182 registres i es van produir 106.498 entrades.
RS Girona
La Meva Salut ha permès a la ciutadania interactuar amb els seus professionals sanitaris amb una major comoditat i autonomia i accedir al propi historial clínic a tan sols un clic. En el context de pandèmia que vivim, l’eina ha pres un rol rellevant en la relació entre metges i pacients perquè ha permès optimitzar l’ús dels recursos sanitaris i ha facilitat una primera atenció no presencial”, explica el cap de la Unitat d’Atenció al Ciutadà de la Regió Sanitària Girona, Xavier Burjons.

La COVID-19 ha obligat a adaptar molts dels nostres hàbits i la manera com interactuem amb el sistema sanitari no n’ha quedat al marge. La Meva Salut ens permet consultar els resultats de proves diagnòstiques de COVID-19, la cartilla de vacunació i fer consultes als professionals” destaca. En plena campanya de vacunació contra la COVID-19, el portal adquireix un rol encara més rellevant. Permet accedir al justificant de vacunació i gestionar les dades personals. És important que es revisi que la informació de contacte que hi consta (telèfon, mòbil i adreça electrònica) està actualitzada per rebre correctament la convocatòria de vacunació. En cas que no s’estigui donat d’alta, es pot fer a través de la pàgina web lamevasalut.gencat.cat

Els serveis de La Meva Salut

La Meva Salut és un espai personal de salut digital que facilita als seus usuaris la consulta d’informes clínics, diagnòstics i resultats d’anàlisis clíniques i proves que formen part de la seva història clínica. També es pot accedir al Pla de medicació vigent per anar directament a la farmàcia, demanar visita d’atenció primària i accedir a diversos serveis d’atenció no presencial com l'eConsulta, que permet fer consultes sanitàries als professionals de salut, fer tràmits i enviar documents. Els pares, mares o responsables legals de persones poden demanar l’accés a La Meva Salut dels seus fills menors de 18 anys i dels tutelats. A La Meva Salut s'hi pot accedir des del web lamevasalut.gencat.cat i també descarregant-se l’app. La iniciativa va néixer el 2014 com a prova pilot i es va implantar l’any següent a tots els Equips d’Atenció Primària amb l’objectiu d’afavorir l’accessibilitat de la ciutadania en la prevenció I cura de la salut.


Girona, 30 d’abril de 2021