NpCLEMmòdul2021T1

Enquesta de clima empresarial. Mòdul d'actualitat empresarial. Primer trimestre del 2021

El 55,3% dels establiments empresarials de Catalunya es declaren afectats per la crisi sanitària al primer trimestre del 2021

query_builder   6 maig 2021 10:00

event_note Nota de premsa

Enquesta de clima empresarial. Mòdul d'actualitat empresarial. Primer trimestre del 2021

El 55,3% dels establiments empresarials de Catalunya es declaren afectats per la crisi sanitària al primer trimestre del 2021

GràficNPclemMòdul2021T1

El 55,3% dels establiments empresarials de Catalunya es declaren afectats per la crisi sanitària de la covid‑19 al primer trimestre del 2021, 8,3 punts percentuals menys que al trimestre anterior, segons l’Idescat i la Cambra de Comerç de Barcelona. Per sectors d’activitat, tots han vist reduïda l’afectació encapçalats per la construcció amb el 37,2% dels establiments (‑13,2 punts). A l’altre extrem, l’hostaleria és el sector que menys ha vist millorar la seva situació (2 punts menys que el trimestre anterior) i persisteix l’elevat grau d’afectació amb el 93,4% dels establiments. La resta de sectors d’activitat han reduït el nivell d’afectació amb valors més propers al conjunt de Catalunya: a la indústria és del 50,3% (‑8,5 punts), al comerç és del 58,9% (‑9,3 punts) i, a la resta de serveis és del 55,3% (‑7 punts).

La reducció d’establiments afectats és acompanyada d’una millora de la majoria d’indicadors relacionats amb l’impacte de la covid‑19 en aquests establiments. Únicament empitjora el percentatge dels que declaren haver disminuït la facturació (79,8%), que havia anat millorant des de l’inici de la pandèmia, i que ara és 3,6 punts percentuals més elevat que al trimestre anterior. En canvi, són menys els que han tingut impacte en l’ocupació (45,0%), els que han patit una aturada total de l’activitat (11,5%) i els que han tingut problemes de liquiditat (27,1%).

També ha seguit millorant el percentatge de disminució de la facturació dels establiments afectats per aquest impacte, que se situa en el ‑33,7% al primer trimestre del 2021. En el cas de l’hostaleria, la reducció mitjana de la facturació arriba al ‑61,6%, seguida de la resta de serveis (‑33,8%), el comerç (‑30,1%), la construcció i la indústria (‑28,6% i ‑25,9%, respectivament). Per grandària de l’establiment, els que tenen menys treballadors declaren les caigudes més elevades: els de menys de 10 treballadors (‑38,2%), els de 10 a 49 ocupats (‑36,4%) i els de 50 ocupats o més (‑28,1%).

En relació amb l’impacte sobre l’ocupació, el 45,0% dels establiments empresarials afectats per la crisi sanitària han tingut impacte en el primer trimestre del 2021, 3,8 punts menys que el trimestre anterior (48,8%). Els percentatges més elevats corresponen als sectors de l’hostaleria i la indústria (75,9% i 45,1%, respectivament).

Els principals impactes dels establiments afectats en l’ocupació són la no contractació prevista de treballadors (61,5%) i la suspensió temporal d’ocupació (50,5%). Els segueixen la no renovació de contractes temporals (44,4%), la reducció permanent de la plantilla (31,8%) i l’augment del nombre de treballadors (11,5%). El sector de hostaleria és el que declara més impacte en l’ocupació: el 77,0% dels establiments d’aquest sector han suspès treballadors temporalment, el 76,4% no han dut a terme la contractació de treballadors que tenien prevista i el 62,2% no han renovat contractes temporals.

Pel que fa a la previsió de recuperació de la facturació, entre els establiments que l’han vist reduïda, un 49,9% no preveu recuperar-la abans d’un any, percentatge que representa un augment de 4,2 punts en relació amb les previsions del quart trimestre del 2020. En el cas de l’hostaleria, la proporció arriba al 71,0%. D’altra banda, el percentatge d’establiments que veuen difícil recuperar el nivell habitual de facturació o creuen que no el recuperaran i hauran de tancar ha augmentat i ha passat de l’11,2% al quart trimestre del 2020 al 15,8% al primer trimestre del 2021.

Entre les mesures adoptades pels establiments en relació amb la crisi sanitària, la majoritària ha estat la reorganització i flexibilització de la jornada de treball (63,4% dels establiments afectats) al primer trimestre del 2021. Altres mesures rellevants són la implantació del teletreball o l’increment, si ja en feien (58,6%), la inversió en digitalització i noves tecnologies (43,8%), la sol·licitud d’ajut econòmic o financer (38,9%) i la introducció de nous canals de venda (30,6%).

Altra informació d’actualitat empresarial

Al primer trimestre del 2021, el mòdul d'actualitat empresarial centra l'atenció en l'impacte de la covid-19 en l'activitat empresarial, les mesures que els establiments hi han aplicat, la importància estratègica per als negocis de les àrees geogràfiques de destinació de béns i serveis, la seva presència a Internet i les xarxes socials i la venda a través d’Internet.

Importància estratègica de les àrees geogràfiques de destinació dels béns o serveis

Les àrees geogràfiques estratègiques per al negoci en la destinació de béns o serveis considerades majoritàriament com a molt importants són Catalunya i l’àmbit local (66,2% i 65,9%, respectivament), seguides de l’àmbit estatal (44,6%) i de l’àmbit internacional (27,7%). Aquest patró no es compleix al sector de la indústria, en què l’àrea estratègica principal és l’àmbit estatal amb un 58,3%, seguida de l’àmbit català (58,1%), l’àmbit internacional (50,9%) i, finalment, l’àmbit local (41,7%).

Presència a Internet

El 51,5% dels establiments valoren com a molt important disposar d’un lloc web institucional o de presentació, seguit de disposar del catàleg de productes a Internet (46,7%), de la presència del negoci a les xarxes socials (43,6%) i de la venda en línia (20,3%). Els establiments comercials i els de menys de 10 ocupats consideren com a molt important disposar d’un lloc web amb el catàleg de productes (56,0% i 41,8%, respectivament) per davant d’un lloc web institucional o de presentació (53,4% i 40,6%, respectivament).

Més de 2/3 dels establiments disposen de pàgina web en dues o més llengües (67,3%), el 19,9% només en una única llengua i el 12,7% no en disposa. L’opció més freqüent de llengües de la pàgina web és la de català i castellà alhora, amb 1 de cada 4 establiments (25,0%).

El 15,6% dels establiments han venut productes o serveis a través d’Internet en el primer trimestre del 2021. En mitjana, les vendes per Internet d’aquests establiments representen el 17,8% del total de les vendes.

2  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 179

Taules

Taules
XLSX | 53