Aspirants a bombers i bomberes voluntaris efectuen la primera prova del procés d'ingrés al cos

Un total de 1.434 aspirants a bombers voluntaris realitzen la primera prova del procés per cobrir 200 places

Les dones representen un 9,52% dels aspirants

query_builder   8 juny 2021 09:44

event_note Nota de premsa

Un total de 1.434 aspirants a bombers voluntaris realitzen la primera prova del procés per cobrir 200 places

Les dones representen un 9,52% dels aspirants

Un total de 1.434 homes i dones aspirants a una de les 200 places ofertes en la convocatòria 90/20 per a l’ingrés a la secció activa del Cos de Bombers Voluntaris van efectuar dissabte, a les dependències de la Universitat Autònoma de Barcelona, la primera prova selectiva del procés, que preveu l'habilitació de 200 places als parcs de bombers voluntaris de tot Catalunya.

El nombre total de participants a la prova correspon a un 57% dels 2.550 convocats que havien superat els tràmits inicials per presentar-s’hi. Entre el 24 de desembre i el 25 de gener, es van rebre prop de 5.000 sol·licituds d’inscripció a la convocatòria per a l’accés al Cos de Bombers Voluntaris.

La prova de dissabte és de caràcter eliminatori i va consistir en un qüestionari de 60 preguntes i 5 més de reserva sobre aspectes tècnics i administratius relacionats amb l’activitat i el funcionament del Cos de Bombers de la Generalitat. Els aspirats que vulguin exercir el dret a formular al·legacions poden fer-ho fins el proper divendres 11 de juny.

Aquesta és la primera de les 5 avaluacions que conformen la fase de proves i mèrits. Un cop superada la prova de coneixements, els aspirants que, a més d'aprovar l'examen, tinguin reconeguts els mèrits per proximitat d'empadronament respecte del parc on prestaran servei, s’enfrontaran a la d’aptituds físiques. A continuació passaran una avaluació psicològica, que consistirà en un test psicotècnic i una entrevista personal. Superades aquestes fites, els aspirants hauran de passar les proves mèdiques i, en cas que no n’hagin acreditat els coneixements, un examen de coneixements de llengua catalana i castellana.

Totes les proves anteriors són de caràcter obligatori i eliminatori, excepte la prova d’avaluació psicològica, que no té caràcter eliminatori. Els aspirants que superin aquesta primera fase concorreran a la de concurs de mèrits, on es valorarà la tinença de carnets de conducció de vehicles especials.

La segona fase del concurs d’ingrés consistirà en la realització d’un curs de 300 hores de formació a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), que podrà culminar en la qualificació d’apte o no apte. Els qui ho superin, accediran al darrer tram i tercera fase de la convocatòria: 200 hores d’habilitació per a l’activitat operativa i 120 hores de pràctiques. En aquesta darrera fase també caldrà ser declarat apte.

Entre els 2.550 convocats a aquesta primera prova del procés, hi constaven inscrites 282 dones (11,05% dels aspirants) de les quals finalment se n’han presentat 138 (un 9,62% dels examinats). Cal recordar que els Bombers de la Generalitat van engegar i reactivar recentment, un cop superades les etapes més greus de la pandèmia del covid-19, la campanya “Fem equip, suma-t’hi”, amb l’objectiu de de visibilitzar i normalitzar la presència de dones al col·lectiu de Bombers, i augmentar-ne la representativitat.

Cerdanyola del Vallès, 8 de juny de 2021