NPafi202105MIN

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Maig del 2021

El nombre d'afliliats a la Seguretat Social augmenta a totes les comarques excepte a la Ribera d'Ebre i a la Terra Alta a 31 de maig, respecte a un any enrere

query_builder   9 juny 2021 10:01

event_note Nota de premsa

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Maig del 2021

El nombre d'afliliats a la Seguretat Social augmenta a totes les comarques excepte a la Ribera d'Ebre i a la Terra Alta a 31 de maig, respecte a un any enrere

MapaNPafi202105

El nombre d’afiliats a la Seguretat Social a Catalunya, a 31 de maig, augmenta un 3,3% respecte a l’any anterior i se situa en 3.286.172 persones, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). L’augment interanual d’afiliats es produeix a totes les comarques i Aran, excepte a la Ribera d’Ebre i a la Terra Alta (-1,5% i -1,3%, respectivament). Els creixements interanuals més intensos es presenten a la Cerdanya (10,3%), el Pallars Sobirà (9,7%) i el Baix Empordà (9,5%).

En relació amb el mes d’abril, el nombre d’afiliats ha augmentat un 1,4% al conjunt de Catalunya  i només ha disminuït a la Terra Alta (-2,2%). Els augments més elevats s’han registrat a l’Aran (4,4%), al Baix Empordà (4,3%), al Pallars Sobirà (3,6%), al Tarragonès (3,5%), al Segrià (3,4%), a la Selva (3,4%), a l’Alt Empordà (3,2%) i al Baix Ebre (3,0%).

L’augment interanual del nombre d’afiliats és lleugerament més elevat en el cas de les dones (3,3%) que en el dels homes (3,2%), al mes de maig

Al mes de maig i respecte del mateix període de l’any anterior, el nombre de dones afiliades a la Seguretat Social augmenta lleugerament per sobre del d’homes (3,3% i 3,2%, respectivament) al conjunt de Catalunya.

L’augment més elevat del nombre d’afiliades que d’afiliats s’ha traslladat a 25 de les 41 comarques i Aran. Cal destacar la Terra Alta, on les afiliades han augmentat (1,4%), mentre que els afiliats han disminuït (-3,4%).

Al conjunt de Catalunya, el 53,3% de les persones afiliades al maig són homes i el 46,7%, dones. El Barcelonès és la comarca on hi ha més paritat entre homes (51,1%) i dones (48,9%). Per contra, el Priorat i la Noguera són les comarques on la proporció de dones afiliades és menor (41,5%).

El nombre d’afiliats augmenta per a tots els grups d’edat

Per edats, al maig del 2021 el 15,6% dels afiliats residents a Catalunya són menors de 30 anys; els de 30 a 44 anys representen el 37,3%; els de 45 a 54, el 28,5%, i els de 55 anys o més, el 18,7% del total.

El col·lectiu més nombrós, el de 30 a 44 anys, ha augmentat molt lleugerament (0,1% al conjunt de Catalunya), en relació amb el mateix període de l’any anterior, i disminueix a 14 comarques entre les quals hi ha les més poblades de Catalunya: el Barcelonès (-0,5%), el Vallès Occidental (-1,1%) i el Baix Llobregat (-1,9%).

Pel que fa a la resta de grups, destaca l’augment dels menors de 30 anys (8,0%), que es reprodueix a totes les comarques. Els afiliats de 45 a 54 anys augmenten un 4,1% al conjunt de Catalunya i també a totes les comarques, excepte a la Ribera d’Ebre i la Terra Alta. Per últim, els afiliats de 55 anys o més, que augmenten un 4,8% al conjunt de Catalunya, només disminueixen a la Ribera d’Ebre i a les Garrigues.

L’augment interanual del nombre d’afiliats estrangers (7,3%) és més elevat que el d’afiliats de nacionalitat espanyola (2,6%)

Al maig del 2021, el 84,9% dels afiliats a Catalunya són de nacionalitat espanyola, mentre que els estrangers representen el 15,1% del total. L’augment interanual dels afiliats estrangers és més intens que el de les persones de nacionalitat espanyola al conjunt de Catalunya (7,3% i 2,6%, respectivament) i a totes les comarques i Aran excepte a tres. Les úniques comarques on l’augment dels afiliats de nacionalitat espanyola supera el de la població estrangera són la Cerdanya, on els afiliats estrangers augmenten el 2,1% i els de nacionalitat espanyola l’11,6%, seguida del Solsonès i el Berguedà.

La Segarra és la comarca on la proporció d’afiliats estrangers és més elevada (30,0%) i dobla la mitjana catalana. L’Alt Empordà (21,8%), el Barcelonès (21,3%) i el Pla d’Urgell (20,6%) també tenen proporcions elevades. En canvi, el Berguedà i l’Anoia són les comarques on la proporció d’afiliats estrangers és més baixa (7,7% i 7,9% respectivament).

Al maig del 2021, hi ha gairebé 100.000 afiliacions més al sector serveis que fa un any, augment que es trasllada a totes les comarques, excepte la Ribera d’Ebre

El sector serveis, que representa el 78,2% de les afiliacions, ha augmentat en 97.432 afiliacions a 31 de maig respecte de l’any anterior, xifra que representa un increment interanual del 3,7%. Totes les comarques excepte la Ribera d’Ebre han augmentat el nombre d’afiliacions als serveis. En nombres absoluts, destaquen els creixements del Barcelonès (12.594) i el Vallès Occidental (11.220), seguit del Baix Llobregat (8.147), mentre que en nombres relatius, el Pallars Sobirà i el Baix Empordà, són els que tenen les taxes més elevades (11,9% i 11,8%, respectivament).

El nombre d’afiliacions al sector industrial ha augmentat en 4.931 al maig del 2021 en relació amb un enrere, xifra que suposa un augment interanual de l’1,0%. Per comarques, hi ha 34 on s’han incrementat les afiliacions, mentre que n’hi ha 8 on ha disminuït. En nombres absoluts, els augments més elevats es localitzen al Vallès Oriental (734) i al Tarragonès (712), mentre que els majors descensos es donen al Barcelonès (388) i al Baix Llobregat (308). En nombre relatius, destaca la Cerdanya amb un creixement del 13,7% i la Terra Alta amb un decreixement del 4,5%.

La construcció amb un increment de 12.360 afiliacions a Catalunya respecte del mateix mes de l’any anterior, ha augmentat un 6,1% interanual, la variació més elevada de tots els sectors. Per comarques, totes augmenten el nombre d’afiliacions, excepte la Ribera d’Ebre i la Terra Alta. En nombres absoluts, destaquen el Barcelonès i el Vallès Occidental, amb augments del nombre d’afiliacions de 3.347 i 1.255 persones, respectivament. En nombres relatius, els increments més elevats es troben a l’Aran, la Cerdanya, la Selva, el Pallars Jussà i el Tarragonès (tots per sobre del 10%).

Pel que fa a l’agricultura, és l’únic sector on s’ha reduït el nombre d’afiliacions a Catalunya (-116 afiliacions i -0,2% interanual). Per comarques, el nombre d’afiliacions ha crescut a 19 comarques i s’ha reduït a 23. En nombres absoluts, destaquen els creixements al Montsià (81afiliats) i el Segrià (68 afiliats), mentre que les disminucions més elevades es registren a les Garrigues (-53 afiliats), la Ribera d’Ebre i la Terra Alta (-40 afiliacions, cadascuna d’elles).

La proporció més elevada d’afiliacions a jornada parcial es registra a la Cerdanya i al Pallars Jussà

El 21,7% de les afiliacions per compte d’altri a 31 de maig del 2021 són a jornada parcial. La Cerdanya i el Pallars Jussà són les comarques on la proporció d’afiliacions per compte d’altri a jornada parcial és més elevada (27,2% i 25,5%, respectivament). Per contra, l’Aran té el grau de parcialitat més baix (16,9%), seguida de l’Alt Camp, la Segarra, l’Anoia i el Pla d’Urgell, totes amb percentatges inferiors al 19%. Cal considerar que les afiliacions estan sotmeses a l’efecte estacional.

Les comarques amb proporcions més elevades de contractes temporals en les afiliacions per compte d’altri són l’Alta Ribagorça, el Baix Ebre i la Ribera d’Ebre

A 31 de maig del 2021, a Catalunya, el 25,1% de les afiliacions a la Seguretat Social per compte d’altri són de caràcter temporal. Les comarques amb un grau de temporalitat més elevat són l’Alta Ribagorça (38,2%), el Baix Ebre (36,6%) i la Ribera d’Ebre (36,5%). Per contra, les que mostren un grau de temporalitat més baix són el Baix Llobregat (21,9%), el Vallès Occidental (23,1%) i el Vallès Oriental (23,4%).

2  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 254

Taules

Taules
XLSX | 55