Miniatura 2 CP Balaguer Camí amb franja ambiental

Finalitzades les obres de la concentració parcel·lària del terme municipal de Balaguer, del reg Algerri-Balaguer

query_builder   10 juny 2021 10:41

event_note Nota de premsa

Finalitzades les obres de la concentració parcel·lària del terme municipal de Balaguer, del reg Algerri-Balaguer

Foto web 2 CP Balaguer Camí amb franja ambiental
Camí amb franja ambiental

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya ha donat per finalitzades, aquest mes de maig, les obres derivades de la concentració parcel·lària de Balaguer, del regadiu de l’Algerri-Balaguer, les quals van iniciar-se l’any 2011, i que, per motius pressupostaris, s’han anat executant en diferents fases tenint en compte les prioritats manifestades pel territori així com el desenvolupament de les obres en part de la zona concentrada. La zona concentrada compta amb 2.300 hectàrees, corresponents a 273 propietaris.

Aquesta darrera fase de les obres, que va començar de manera efectiva el març de 2020, ha estat executada per l’empresa José Antonio Romero Polo SAU, i ha suposat una inversió de gairebé 1,8 milions d’euros.

Durant aquesta fase s’ha executat 30,8 km de camins entre principals, secundaris, i terciaris; 1,3 km de drenatges soterrats, i, en compliment de la Declaració d’Impacte Ambiental de la concentració parcel·lària de Balaguer, s’ha executat un seguit de mesures correctores de l’impacte ambiental com són actuacions de restauració paisatgística mitjançant plantacions i hidrosembres, i altres com la creació d’una bassa per a amfibis, diverses actuacions per a la millora de la biodiversitat a l’entorn de la Font del Bonic, i la remodelació d’esculleres i baixants per la fauna al desguàs del Prat.

Bona part d’aquesta zona concentrada, 1.340 hectàrees, es troba dins dels espais protegits de Xarxa Natura 2000, Secans de la Noguera, i és en aquesta zona on s’ha dut a terme el procediment atenent els criteris de l’ecoconcentració, una concentració parcel·lària que compatibilitza els treballs de reparcel·lació amb la conservació dels hàbitats i el paisatge. Així, per exemple, s’ha intentat adaptar la nova xarxa de camins a la ja existent, s’ha establert una franja ambiental a banda i banda dels camins, el tall de les finques s’ha intentat fer coincidir amb els límits amb marges existents o camins, els drenatges existents s’han mantingut oberts i els trams nous creats també són oberts.

Els treballs de la concentració han permès una reducció molt significativa del nombre de parcel·les que inicialment aportava cada propietari al procediment, la qual cosa ha facilitat la constitució d’explotacions agrícoles més viables, ja que s’ha pogut disposar de forma contigua les propietats dels diferents membres de les explotacions familiars, produint-se, així, un efecte multiplicador en el procés d’agrupament de finques. De la mateixa manera, s’ha pogut integrar en les explotacions resultants les parcel·les que els propietaris han adquirit durant el procediment de reparcel·lació, així com les d’aquells propietaris que les han volgut traslladar al costat de les explotacions dels seus cultivadors.

1  

Imatges

Imatge

Imatge 5243