adv

El Departament d'Acció Climàtica fomenta els sistemes de lluita alternatius per combatre les plagues de les plantes

query_builder   25 juny 2021 10:52

event_note Nota de premsa

El Departament d'Acció Climàtica fomenta els sistemes de lluita alternatius per combatre les plagues de les plantes

Fruiters

Ha fet ja el pagament dels ajuts en matèria de sanitat vegetal a les Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV) per valor d’1.714.942 €

Les Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV) són entitats privades sense ànim de lucre que agrupen persones agricultores i que tenen com a objecte col·laborar amb l’Administració per lluitar de manera col·lectiva contra les malalties dels vegetals. Això ho fan d’acord amb els principis de la Gestió Integrada de Plagues i la utilització racional dels productes fitosanitaris i a través d’un programa d’actuació i la contractació de personal tècnic assessor en Gestió Integrada de Plagues. Per poder avançar i mantenir aquestes agrupacions repartides per tot Catalunya, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (ACC) concedeix un total d’1.800.000 € repartits entre 99 ADV per a la prestació de serveis d’assessorament tècnic per prevenir o lluitar contra plagues, malalties i males herbes, i aplicar els principis de la Gestió Integrada de Plagues (GIP) corresponents a la convocatòria de 2020.

Aquest abril també es va publicar la concessió d’1.900.000 € de subvenció per a actuacions que s’estan realitzant durant aquest 2021 amb un increment de 100.000€ respecte la convocatòria de l’any passat.

 

Les ADV constitueixen una peça clau per assolir els reptes del Pacte verd europeu (Green Deal)

L’assessorament en Gestió Integrada de Plagues i en la utilització de sistemes de lluita alternatius a la lluita química que promouen les ADV esdevé un element imprescindible per a la prevenció de plagues, malalties i males herbes dels vegetals, tenint en compte el medi ambient i la salut humana dins d’un context d’agricultura sostenible. En aquest sentit, les ADV constitueixen una peça clau per assolir els reptes que marca el Pacte verd europeu, amb l’estratègia per restaurar la biodiversitat i l’estratègia De la granja a taula per a un sistema alimentari just, saludable i respectuós envers el medi ambient, que insta a la reducció de l’ús dels productes fitosanitaris. El coneixement i l’assessorament en Gestió Integrada de Plagues són la clau que permet a tots els actors de la cadena alimentaria fer que aquesta cadena sigui sostenible. Els productors primaris tenen una necessitat particular de serveis d’assessorament objectius i fets a mida.

Les ADV també representen un pilar imprescindible per desplegar els reptes de la nova estructura verda de la futura Política Agrària Comuna. La implementació de sistemes de lluita col·lectiva contra plagues mitjançant el foment de sistemes alternatius a la lluita química (captura massiva, confusió sexual, lluita biològica...) i la digitalització de l’agricultura, imprescindibles per assolir els objectius del Pacte verd europeu, requereixen un bon sistema d’assessorament imparcial i de qualitat.

Així doncs, el foment de les ADV és una de les prioritats del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural en matèria de sanitat vegetal. L’especialització que requereix la protecció vegetal, amb la introducció constant de noves plagues foranes i la restricció europea d’ús dels productes fitosanitaris, necessita cada dia tècnics amb coneixements profunds i experiència contrastada sobre el territori, la qual cosa s’aconsegueix a través de la formació constant i el treball de camp.

Adv

Les ADV, una eina imprescindible a Catalunya per assessorar i lluitar contra les plagues i malalties dels vegetals i les males herbes

Les ADV col·laboren amb el Servei de Sanitat Vegetal del Departament d’Acció Climàtica en el desplegament del Pla anual de vigilància de plagues, principalment de  les considerades prioritàries, cosa que requereix un seguiment específic programat del foc bacterià i el virus de la sharka dels fruiters, la flavescència daurada de la vinya o l’Halyomorpha halys, i també d’aquelles que, tot i no haver-se detectat a Catalunya, requereixen d’un estat d’alerta especial com ara els bacteris Xylella fastidiosa o l’HLB dels cítrics. Les ADV també col·laboren amb les Estacions d’Avisos en el seguiment de les diferents plagues i malalties i per esbrinar els moments més idonis dels tractaments fitosanitaris, i en el seguiment i la lluita contra les noves plagues que, a causa de la globalització i el canvi climàtic, s’estan introduint al nostre territori.

Les ADV participen en els assajos i les activitats en comú que duen a terme els serveis territorials i també col·laboren amb centres de recerca i el sector dins dels programes Fruit.Net i Horta.Net.

Actualment, hi ha registrades 118 ADV amb 177 tècnics/iques que assessoren prop de 23.000 agricultors, cosa que representa el 35% dels declarants de la DUN l’any 2020, i 216.640 ha dels principals cultius, és a dir, el 29% dels conreus més importants: arròs, cereals i farratgeres, vinya, fruiters, olivera, fruiters de closca, cítrics, hortalisses, plantes ornamentals i vivers.

Si voleu conèixer més dades sobre les ADV, podeu entrar al web del DARP agricultura.gencat.cat/sanitatvegetal, i també a través de l’enllaç següent: http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/agricultura/dar_sanitat_vegetal_nou/dar_adv/dar_adv_caracteristiques_entitats_i_dades

Aquells agricultors que estiguin interessats a formar part d’una ADV també poden consultar al web la relació de les 118 ADV actualment registrades a Catalunya.

 

2  

Imatges

Inversió Agrupacions de Defensa Vegetal

Inversió Agrupacions de Defensa Vegetal 2631

Fotografia d'una zona assessorada per una ADV

Fotografia d'una zona assessorada per una ADV 459