FGC

Sant Cugat acull un projecte europeu per fomentar la intermodalitat entre bici i tren

query_builder   5 juliol 2021 13:37

event_note Nota de premsa

Sant Cugat acull un projecte europeu per fomentar la intermodalitat entre bici i tren

  • Es posa en marxa el HUB SANT CUGAT, un espai situat al costat de l’estació d'FGC de Mira-sol, que ofereix una solució integrada de serveis i agrupa nous modes de mobilitat i els serveis de transport públic existents
  • L’espai compta amb un servei de Bicibox (aparcament segur metropolità de bicicletes), dos tricicles de càrrega compartits, endolls per carregar bicis elèctriques, un taulell de reparació i un inflador
FGC


La necessitat de reduir l’ús del vehicle privat tant per alliberar espai a les ciutats com per lluitar contra l’emergència climàtica comporta un canvi en els hàbits de mobilitat. Amb l’objectiu de millorar aquests problemes mediambientals i urbans s’ha desenvolupat una prova pilot, gestionada per l’AMB a través del servei Bicibox, al complex Mira-sol Centre (Sant Cugat del Vallès), que pretén fomentar la intermodalitat entre la bici i el tren en un punt estratègic de la ciutat situat al costat de l’estació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) de Mira-sol. El projecte està finançat per l’EIT Urban Mobility, un organisme de l’European Institute of Innovation & Technology (EIT), finançat per la Unió Europea. 

La prova pilot, batejada com a HUB SANT CUGAT, consisteix en obrir un espai amb un servei Bicibox (aparcament segur de bicicletes), que inclou 18 aparcaments i també el primer espai de Bicibox per a tricicles de càrrega compartits (que es poden demanar en préstec per repartir mercaderies d’últim quilòmetre). També s’ha instal·lat dotze taquilles amb endolls per carregar les bateries de les bicicletes, un taulell de reparació i un inflador.

El HUB SANT CUGAT està pensat com un espai que promocioni la intermodalitat entre l’estació de FGC de Mira-sol i l’ús de les bicicles privades i els tricicles de càrrega compartits. Aquest punt de connexió intel·ligent (smart hub) crea sinergies que impliquen un augment del transport públic i a la vegada faciliten una mobilitat neta i saludable amb vehicles de mobilitat personal i de distribució urbana de mercaderies amb tricicles de càrrega compartits.

Aquest matí s’ha presentat aquest nou espai amb la presència de l’alcaldessa de Sant Cugat, Mireia Ingla; la presidenta de FGC, Marta Subirà; el director de Mobilitat de l’AMB, Joan Maria Bigues; el regidor de Serveis Urbans, Mobilitat i Transport, José Gallardo; la regidora de Sostenibilitat i Comissionada per a l’Emergència Climàtica, Alba Gordó; la directora executiva de Carnet, Laia Pagès; i el director del Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori de la UPC, Estanislau Roca.

Un consorci format per l’AMB, l’Ajuntament de Sant Cugat, FGC, CARNET – CIT UPC i la Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech (UPC) ha tirat endavant aquest projecte, que és d’abast europeu i està finançat per l’EIT Urban Mobility. Es preveu implementar proves pilot com la de Sant Cugat en sis ciutats i metròpolis europees amb l’objectiu de desenvolupar i validar solucions de centres de mobilitat eficaços i econòmicament viables. Amb aquesta iniciativa es buscarà resposta a preguntes com on, com i quines dimensions han de tenir aquests nous espais d’intermodalitat a les ciutats europees. En el marc d’aquest projecte, les ciutats que hi participen proporcionen diferents contextos i necessitats que permeten preveure la implantació adequada dels hubs. A part de Sant Cugat, se n’instal·laran a Portugal (Lisboa i Setúbal) i als Països Baixos (Helmond, Eindhoven i Amsterdam).

FGC


La mobilitat, clau en la lluita contra l’emergència climàtica

En un món greument afectat pel canvi climàtic i amb una pressió creixent sobre l’espai públic de les ciutats, hi ha una clara necessitat d’aplicar solucions de mobilitat innovadores efectives. L’ús de modes de transport compartits com la bicicleta, la bicicleta elèctrica i altres dispositius de mobilitat personalitzada s’està estenent a les ciutats.

Impulsar nous centres de mobilitat als afores de les ciutats o als barris pot ser una solució sòlida per promocionar aquests modes de transport que evitin l’ús del vehicle privat, uns centres que, a més, poden proporcionar serveis secundaris de qualitat. Els hubs de mobilitat ofereixen una solució integrada de serveis, ja que agrupen físicament i geogràficament els nous modes de transport compartit i els serveis de transport públic existents. A més, aquests nodes es troben estratègicament situats a les zones urbanes on la demanda de transport es cobreix amb l’oferta d’alternatives al cotxe privat des d’una perspectiva multimodal. L’Smarthub facilita la intermodalitat, l’ús compartit d’espai per a la mobilitat i promou la integració de serveis tant de caràcter públic com privat.

Aquest projecte europeu preveu recollir tota la informació relacionada amb les sis proves pilot per poder desenvolupar una eina de planificació integrada per a aquest tipus de centres de mobilitat que permeti estendre l’experiència en altres punts de la ciutat.

Sobre EIT Urban Mobility

SMARTHUB és un projecte amb el support de EIT Urban Mobility.

L’EIT Urban Mobility, una iniciativa de l’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia (EIT), té com a objectiu aportar solucions innovadores i accelerar la transició cap a un sistema de transport realment multimodal, integrat i centrat en l'usuari. En tant que principal comunitat europea d'innovació en mobilitat urbana, l’EIT Urban Mobility treballarà per evitar la fragmentació tot facilitant la col·laboració entre ciutats, empreses, educació, investigació i innovació per resoldre els reptes més urgents de les ciutats. Les ciutats es convertiran en laboratoris vius on les empreses i els centres educatius i d’investigació de la comunitat demostraran com les noves tecnologies poden funcionar per solucionar els problemes reals en ciutats reals a l’hora de transportar persones, béns i residus de manera intel·ligent. Per a més informació, visiteu: www.eiturbanmobility.eu


Sobre els socis

Ajuntament de Sant Cugat

Sant Cugat del Vallès és una ciutat amb 48,2 km2 de terme municipal i una població de 93.000 habitants. Darrerament s’han impulsat diversos projectes per tal de fomentar una mobilitat més neta i saludable. En aquest sentit, en els últims anys s’ha duplicat la xarxa de carrils bici fins arribar a una xarxa de prop de 50 quilòmetres. També és una ciutat amb una forta presència de transport públic (8 estacions de tren i 16 línies d’autobús). L’aposta per fomentar una mobilitat sostenible és un dels eixos estratègics del Pla d’actuació davant l’emergència climàtica, aprovat per l’Ajuntament aquest any i que pretén reduir a la ciutat un 55 % les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle el 2030.

Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

És l'administració pública de la metròpolis de Barcelona, una gran conurbació urbana formada per un total de 36 municipis. Dissenya i planifica la mobilitat metropolitana i gestiona els serveis de transport públic metropolità (autobús, metro i taxi). L’AMB també planifica les mesures, la infraestructura i els nous serveis de mobilitat sostenible. En l’àmbit de la bicicleta, està impulsant la construcció de la Bicivia, la xarxa pedalable que creuarà la metròpolis amb 9 grans eixos; ha creat i gestiona els aparcaments segurs de bicicletes privades, el Bicibox, i ha creat i gestiona també el servei de bicicleta pública elèctrica compartida de la metròpolis, l’e-Bicibox. Per tot aquesta experiència en  la gestió del servei Bicibox, l'AMB està liderant la prova pilot del projecte europeu Smarthub Mira-sol. www.amb.cat

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)

FGC és una entitat adscrita al Departament de la Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya que es dedica a la gestió d’infraestructures i operacions de serveis ferroviaris, així com a la gestió d’estacions de muntanya. És un dels principals actors del sistema de transport públic metropolità de Barcelona amb més de 140 km de línies ferroviàries en trams urbans i suburbans (incloent quatre serveis de metro a la ciutat) i amb 100 milions de viatges a l'any. L’operació d’FGC se centra en la qualitat i els serveis, aconseguint una ràtio de puntualitat superior al 99,6%. És un líder mundial en accessibilitat, amb el 100% dels seus trens i estacions accessibles, en un esforç que combina tecnologia, inversió i estreta cooperació amb les associacions implicades. El seu enfocament en la qualitat i l’excel·lència del servei comporta una participació activa en projectes d’innovació i recerca per oferir sempre el millor servei possible. FGC dóna suport activament a solucions de mobilitat innovadores i sostenibles, d'acord amb la seva agenda estratègica. En aquest sentit, vol afavorir la multimodalitat de les seves estacions, ja que les farà encara més accessibles i afavorirà la transició cap a un model de transport més sostenible a l’àrea metropolitana de Barcelona. www.fgc.cat

CARNET

CARNET, Future Mobility Research Hub, iniciat per SEAT, Volkswagen Group Innovation i la Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech (UPC) i coordinat per CIT UPC, és un centre obert per a socis industrials i acadèmics de les àrees de l’automoció i de la recerca i innovació en mobilitat. Situat a Barcelona i amb una col·laboració basada en projectes d’R+D, treball en xarxa i promoció del talent, la seva recerca se centra en les innovacions i solucions que donen resposta als reptes actuals i futurs de la mobilitat urbana.

Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC)

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) és la institució pública catalana d’educació superior i de recerca especialitzada en els àmbits de les enginyeries i l’arquitectura. Enguany, la UPC compleix el 50è aniversari amb una comunitat acadèmica que comprèn més de 28.000 estudiants entre els cursos de grau i de postgrau repartits en 9 campus, 18 centres docents propis i 30 departaments. Per altra banda, la UPC és la universitat líder de l’Estat en arquitectura, enginyeria civil i tecnologia, entre altres disciplines, i els estudis d’arquitectura i medi construït es situen en la 20ena posició del món d’acord amb el QS (World University Rankings, 2021). La UPC és la universitat líder en inserció laboral amb un índex d’inserció dels seus titulats del 93 %. La UPC col·labora amb el Volkswagen Group Research en la formació del hub acadèmic i industrial sobre recerca i innovació en mobilitat urbana sostenible Cooperative Automotive Research Network CARNET.

2  

Imatges

Foto

Foto 1439

Foto

Foto 1507