NPafi2021M06Min

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Dades provisionals. Juny del 2021

Els afliliats a la Seguretat Social augmenten en totes les comarques a 30 de juny, respecte a un any enrere

query_builder   9 juliol 2021 10:10

event_note Nota de premsa

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Dades provisionals. Juny del 2021

Els afliliats a la Seguretat Social augmenten en totes les comarques a 30 de juny, respecte a un any enrere

Mapa AFI2021M06

El nombre d’afiliats a la Seguretat Social a Catalunya, a 30 de juny, augmenta un 4,3% respecte a l’any anterior i se situa en 3.322.256 persones, segons dades provisionals de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). L’augment interanual d’afiliats es produeix a totes les comarques i Aran i els més intensos es presenten a l’Alta Ribagorça (12,1%), al Pallars Sobirà (11,7%) i a la Selva (10,5%). Pel que fa a les 3 comarques més poblades de Catalunya, que agrupen més de la meitat dels afiliats de Catalunya, han registrat increments interanuals inferiors a la mitjana catalana: el Barcelonès (2,4%), el Baix Llobregat (2,8%) i el Vallès Occidental (3,6%).

En relació amb el mes de maig, el nombre d’afiliats ha augmentat un 1,1% al conjunt de Catalunya  i només ha disminuït lleugerament al Baix Llobregat (-0,3%). Els augments més elevats s’han registrat a Aran (8,5%), al Baix Empordà (7,0%), a la Selva (6,8%) i a l’Alta Ribagorça (6,0%).

L’augment interanual del nombre d’afiliats és més elevat en les dones (4,7%) que en els homes (4,0%), a 30 de juny

Al mes de juny i respecte del mateix període de l’any anterior, el nombre de dones afiliades a la Seguretat Social augmenta per sobre del d’homes (4,7% i 4,0%, respectivament) al conjunt de Catalunya.

L’augment més elevat del nombre d’afiliades respecte d’afiliats s’ha traslladat a 34 de les 41 comarques i Aran. Cal destacar el cas de la Terra Alta, on les afiliades han augmentat (5,5%), mentre que els afiliats han disminuït lleugerament (-0,6%).

Al conjunt de Catalunya, el 53,6% de les persones afiliades al maig són homes i el 46,4%, dones. El Barcelonès és la comarca on hi ha més paritat entre homes (51,5%) i dones (48,5%). Per contra, la Noguera i el Priorat són les comarques on la proporció de dones afiliades és menor (41,1% i 41,4%, respectivament).

El nombre d’afiliats augmenta en tots els grups d’edat

Per edats, al juny del 2021 el 16,3% dels afiliats a Catalunya són menors de 30 anys; els de 30 a 44 anys representen el 37,0%; els de 45 a 54, el 28,3%, i els de 55 anys o més, el 18,5% del total.

El col·lectiu més nombrós, el de 30 a 44 anys, és el que menys ha augmentat en relació amb el mateix període de l’any anterior (0,5% al conjunt de Catalunya), i és l’únic que ha registrat variacions negatives a algunes comarques (12), encapçalades pel Baix Llobregat (-2,2%).

La resta de grups d’edat augmenten a totes les comarques i destaca l’augment dels menors de 30 anys (12,3%). Els afiliats de 45 a 54 anys augmenten un 4,5% al conjunt de Catalunya i els de 55 anys o més, un 5,3%.

L’augment interanual del nombre d’afiliats estrangers (8,8%) és més elevat que el d’afiliats de nacionalitat espanyola (3,5%)

Al juny del 2021, el 84,5% dels afiliats a Catalunya són de nacionalitat espanyola, mentre que els afiliats estrangers representen el 15,5% del total. L’augment interanual d’aquests últims és més intens que el de les persones de nacionalitat espanyola al conjunt de Catalunya (8,8% i 3,5%, respectivament) i a totes les comarques (excepte a dues) i Aran. Les úniques comarques on l’augment dels afiliats de nacionalitat espanyola supera el de la població estrangera són la Cerdanya (on els afiliats estrangers augmenten un 5,9% i els de nacionalitat espanyola un 9,5%) i la Segarra (2,8% i 3,3%, respectivament).

La Segarra és la comarca on la proporció d’afiliats estrangers és més elevada (30,3%) i dobla la mitjana catalana. També tenen proporcions elevades l’Alt Empordà (22,6%) i el Barcelonès, el Segrià i el Pla d’Urgell (21,6%, totes tres). En canvi, el Berguedà i l’Anoia són les comarques on la proporció d’afiliats estrangers és més baixa (7,7% i 8,0% respectivament).

Les afiliacions del sector serveis augmenten a totes les comarques a 30 de juny del 2021, en relació amb l’any anterior

El sector serveis, que representa el 78,2% de les afiliacions, ha augmentat en 132.684 afiliacions a 30 de juny respecte de l’any anterior, xifra que representa un increment interanual del 5,1%, el més elevat de tots els sectors. D’altra banda, totes les comarques han augmentat el nombre d’afiliacions als serveis. En nombres absoluts, destaquen els creixements del Barcelonès (20.048) i el Vallès Occidental (13.894), seguit del Baix Llobregat (9.946) i el Maresme (9.378); en canvi, en nombres relatius, les comarques que registren les taxes més elevades són l’Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà (14,1%), seguides de la Selva (13,4%).

El nombre d’afiliacions al sector industrial ha augmentat en 6.971 al juny del 2021 en relació amb un any enrere, xifra que suposa un augment interanual de l’1,5%. Per comarques, les afiliacions a la indústria només han disminuït a la Segarra (-1,8%), el Berguedà (-1,3%) i al Bages (-0,4%), mentre que l’augment més elevat l’ha registrat la Cerdanya (12,9%). En nombres absoluts, els augments més elevats es localitzen al Vallès Oriental (811) i al Tarragonès (671).

La construcció, amb un increment de 9.798 afiliacions a Catalunya respecte del mateix mes de l’any anterior, ha augmentat un 4,8% interanual. Per comarques, totes augmenten el nombre d’afiliacions, excepte la Ribera d’Ebre i la Terra Alta. En nombres absoluts, destaquen el Barcelonès i el Vallès Occidental, amb augments del nombre d’afiliacions de 2.795 i 764 persones, respectivament. En nombres relatius, els increments més elevats es troben a Aran (14,3%) i l’Alta Ribagorça (11,5%).

L’agricultura és el sector que ha crescut menys (382 afiliacions, que representen un augment del 0,6%). Per comarques, el nombre d’afiliacions ha crescut a 28 comarques i s’ha reduït a 13 i a Aran. En nombres absoluts, el creixement més elevat ha estat el del Segrià (286 afiliacions), mentre que la disminució més elevada ha estat la de la Terra Alta (-46 afiliacions).

La proporció més elevada d’afiliacions a jornada parcial es registra a la Cerdanya i al Pallars Jussà

El 21,5% de les afiliacions per compte d’altri a 30 de juny del 2021 són a jornada parcial. La Cerdanya i la Terra Alta són les comarques on la proporció d’afiliacions per compte d’altri a jornada parcial és més elevada (26,6% i 25,4%, respectivament). Per contra, Aran té el grau de parcialitat més baix (14,9%). Cal considerar que les afiliacions estan sotmeses a l’efecte estacional.

Les comarques amb proporcions més elevades de contractes temporals en les afiliacions per compte d’altri són l’Alta Ribagorça, el Baix Ebre i la Ribera d’Ebre

A 30 de juny del 2021, a Catalunya, el 26,2% de les afiliacions a la Seguretat Social per compte d’altri són de caràcter temporal. Les comarques amb un grau de temporalitat més elevat són l’Alta Ribagorça (39,0%), el Baix Ebre (36,8%) i la Ribera d’Ebre (35,7%). Per contra, les que mostren un grau de temporalitat més baix són el Baix Llobregat (22,6%) i el Vallès Occidental (23,9%).

2  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 250

Taules

Taules
XLSX | 55