COMUNICAT

query_builder   12 juliol 2021 14:23

event_note Nota de premsa

COMUNICAT

  • La web de vacunació covid s’ha dissenyat com un sistema específic per a la gestió de les vacunes, aïllat dels sistemes d’historial electrònic de la ciutadania. L’objectiu ha estat simplificar al màxim els tràmits de reserva de cites per afavorir la vacunació, reduir l’absència i facilitar en la gestió electrònica de les cites. Per tant, en aquest web únicament hi consten les dades específiques de citació al procés de vacunació.

 

  • Donada la visibilitat i transcendència del web se’n fa un seguiment continu. En el curs d’aquestes actuacions de monitoratge es van identificar sol·licituds d’accés per part de tercers fora del flux definit i que han estat objecte d’anàlisi.  S’ha apostat per garantir un nivell de ciberseguretat adequat amb un seguiment proactiu de qualsevol vulnerabilitat tecnològica o operativa que pogués afectar al seu funcionament.

 

  • El Departament de Salut ha estat treballant conjuntament amb l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya per identificar potencials incidents i aplicar millores en l’aplicació. En el curs d’aquestes actuacions, s’ha tingut coneixement d’un incident, relacionat amb l’aplicació, ja que s’han detectat peticions d’informació fora del que és habitual.

 

  • Les recomanacions de l’Agència Ciberseguretat de Catalunya es van aplicar de forma immediata per reforçar la seguretat d’aquesta aplicació. Aquesta situació va ser notificada a l’APDCAT dintre de les 72h perceptives tal i com marca la normativa vigent.

 

  • De l’anàlisi detallat posterior s’ha constatat l’existència d’una vulnerabilitat a un dels components de la solució que comportava d’un risc d’exposició de dades identificatives de les persones i de les cites de vacunació. Aquesta vulnerabilitat també ja s’ha corregit per l’empresa informàtica aplicant les accions indicades per la l’Agència de Ciberseguretat.

 

  • S’està aprofundint amb els diferents proveïdors quines han estat les causes i quines millores i controls cal incorporar als protocols per minimitzar els riscos de seguretat informàtica.

 

  • En paral·lel i com es perceptiu s’actualitzarà tota la informació a l’Agència Catalana de Protecció de Dades.