Miniatura foto Comitè Seguiment PDR

Balanç molt positiu del grau d'implementació del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2014 - 2022

query_builder   13 juliol 2021 19:10

event_note Nota de premsa

Balanç molt positiu del grau d'implementació del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2014 - 2022

El PDR de Catalunya ha assolit el 70,57% d’execució amb un import global de 572,17 milions d’euros, i s’ha convocat un import de 928,84 milions d’euros des de l’inici del període

Foto web Comitè Seguiment PDR
Oriol Anson, en la reunió d'avui, en què s'ha pogut participar tant de manera telemàtica com presencial

El secretari d’Agenda Rural del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, Oriol Anson, ha presidit, avui, la reunió del Comitè de Seguiment del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2014 - 2022.

Aquest Comitè té com a missió examinar periòdicament els resultats de l’aplicació del Programa en relació al compliment dels seus objectius sobre la base dels documents presentats per l’Autoritat de gestió del Programa, la Secretaria d’Agenda Rural.

En aquest sentit, s’ha analitzat detalladament l’execució general del PDR i de les mesures que el composen per tal d’informar sobre els avenços del programa. A data 30 de juny de 2021, el PDR de Catalunya ha executat el 70,57% dels 810,81 milions d’euros programats inicialment, és a dir, més de 572,17 milions d’euros. L’import executat garanteix la correcta execució dels fons europeus d’acord amb els objectius i fites fixades per la pròpia Comissió Europea.

Pel que fa als imports convocats, s’ha tingut en consideració els imports incorporats a la transició del PDR 2014-2020 per als anys 2021 i 2022. D’aquesta manera, ja s’ha convocat, a data d’avui, 928,84 MEUR, que representen més del 91,08% dels imports programats i destinats a convocatòries d’ajut. Pel que fa als fons del Next Generation, que la UE ha destinat per a la recuperació pels efectes de la Covid-19, ja s’ha convocat 22,95 MEUR dels 28,95 MEUR destinats a convocatòries d’ajuts.

Cal destacar que les mesures que han suposat una major despesa executada són les mesures i/o operacions M13 ‘d’Ajuda a zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques’, amb una execució del 99,33%, M11 d’‘Agricultura i Ramaderia ecològica’ amb un 99,30% d’execució, seguida de la mesura M10 ‘Agroambient i clima’, amb un 96,42% d’execució, respecte els imports programats inicialment.

Quant a altres operacions del Programa, cal destacar el conjunt d’operacions destinades a les estratègies de desenvolupament local Leader, amb una execució del 68,71%, i dins de les mesures adreçades al sector forestal, amb l’operació ‘Organitzacions de productors forestals’, amb una execució del 79,11%.

Pel que fa als indicadors, s’ha assolit totes les fites previstes per a l’any 2020, i en aquest sentit, cal destacar com a dades més significatives el nombre d’expedients executats de primera instal·lació de joves, amb 2.588 explotacions, la superfície agrícola amb contracte agroambiental i d’agricultura i ramaderia ecològica, amb més de 290.192 hectàrees, i la superfície agrícola on s’ha aplicat la modernització de regadius, amb 21.485 hectàrees.

A banda de l’anàlisi del ritme d’execució del Programa, s’ha informat sobre el seguiment de les convocatòries publicades, els criteris de selecció de les operacions, l’estat de les modificacions del programa, i sobre l’informe anual d’execució de 2020.

Aquest any, també s’ha dedicat especial atenció a les actuacions que el Departament ha dut a terme en el context del període de transició de l’actual període de programació durant els anys 2021 i 2022, amb la publicació del Reglament (UE) núm. 2020/2220, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de desembre de 2020, de transició i el Reglament (UE) núm. 2020/2094, del Consell, de 14 de desembre de 2020, amb la incorporació de fons addicionals per a aquest període, provinents del FEADER i dels fons Next Generation per a la recuperació de la crisi de la Covid-19 en el marc del Programa. L’objectiu d’aquestes actuacions ha estat mantenir les ajudes al sector agrari amb una injecció total de 234,4 MEUR de despesa pública total, als que cal afegir 28,95 MEUR provinents dels fons Next Generation. 

Pel que fa a la nova Política Agrària Comuna (PAC) 2023-2027, durant el Comitè s’ha informat els assistents de l’estat dels treballs per al disseny de la futura PAC a Catalunya, així com del calendari i dels propers esdeveniments que s’han de succeir abans de l’aprovació del Pla Estratègic de la PAC (PEPAC).

El Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014 - 2022 compta, per a tot el període de programació, amb un import total de 1.045 MEUR, dels quals un 43% estan cofinançats amb fons FEADER procedents de la Unió Europea, el 50% l’aporta la Generalitat de Catalunya, i el 7% restant prové de l’Administració General de l’Estat. Addicionalment, el PDR compta amb un import de 30,15 MEUR provinents dels fons Next Generation, finançats al 100% per la UE.

La reunió ha comptat amb l’assistència de representants de la Comissió Europea, del Ministeri d’Agricultura, del Fons Espanyol de Garantia Agrària, de diferents representants del Departament i vocals representants de les següents institucions i organitzacions: Departament d’Economia i Hisenda, Departament d’Acció Exterior i Govern Obert, Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, Unió de Pagesos, l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya, el Consorci Forestal de Catalunya, i de l’Associació de Dones del Món Rural.

Per a més informació:

http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/210713_nota_comite_seguiment_pdrcat2020

1  

Imatges

Imatge

Imatge 3357

1  

Fitxers adjunts

Comunicat de premsa

Comunicat de premsa
PDF | 577