Mon

El Govern aprova la creació del Consell de la Catalunya Exterior, l'òrgan de consulta i participació dels catalans residents a l'estranger

query_builder   27 juliol 2021 14:57

event_note Nota de premsa

El Govern aprova la creació del Consell de la Catalunya Exterior, l'òrgan de consulta i participació dels catalans residents a l'estranger

 • Estarà adscrit al Departament d’Acció Exterior i Govern Obert i l’integraran representants de diferents àmbits de l’Administració de la Generalitat, de les comunitats catalanes a l’exterior i d’entitats i institucions que treballen a l’estranger 
 • Es posarà en marxa abans d’acabar l’any i esdevindrà el mecanisme de consulta, assessorament i participació dels catalans i catalanes residents a l’exterior  
 • La creació del Consell s’emmarca en el compromís del Govern de regular el marc de relacions de la Generalitat, les seves institucions i la societat de Catalunya amb aquest col·lectiu

El Govern ha aprovat el Decret de creació del Consell de la Catalunya Exterior, l’òrgan de consulta i participació institucional i civil dels catalans residents a l’estranger. Integrat per representants de l’Administració de la Generalitat, de les comunitats catalanes a l’exterior i d’altres entitats i institucions que treballen en l’àmbit exterior, esdevindrà el mecanisme de consulta, assessorament i participació dels catalans i les catalanes que resideixen a l’exterior. La previsió és que es posi en marxa abans d’acabar l’any.

La creació del Consell de la Catalunya Exterior s’emmarca en el compromís del Govern de regular el marc de relacions de la Generalitat, les seves institucions i la societat de Catalunya amb els catalans i les catalanes que resideixen a l’exterior. L’objectiu és intensificar i facilitar l’atenció cap a aquest col·lectiu.

L’elaboració d’aquest Decret s’ha allargat més d’un any, ja que, a més de tots els requeriments preceptius, s’han fet tres períodes de participació pública. De fet, el text recull peticions i esmenes de diverses comunitats catalanes a l’exterior i d’entitats municipalistes, entre d’altres.

Funcions i composició

El Decret aprovat avui pel Govern regula les funcions, la composició, el funcionament, l’organització i l’adscripció del Consell.

Les seves funcions són assessorar el Govern sobre les línies generals, els objectius i les iniciatives específiques que desenvolupi en les seves relacions amb els catalans i les comunitats catalanes a l’exterior; elaborar informes sobre l’estat, la situació i l’evolució de les relacions dels catalans i les comunitats a l’exterior amb Catalunya; fomentar les relacions mútues entre les comunitats els catalans a l’exterior, el Govern i les institucions del país, o proposar accions i programes relacionats amb les comunitats catalanes i els catalans a l’exterior, entre d’altres.

El Consell es compon d’una presidència, una vicepresidència i 21 vocalies, amb representació de les comunitats catalanes a l’exterior, d’altres departaments de la Generalitat amb activitat i projecció internacional, d’entitats municipalistes, i d’altres organismes i institucions que desenvolupen la seva tasca en l’àmbit de l’acció exterior.

Està adscrit al Departament d’Acció Exterior i Govern Obert. El president de la Generalitat n’ostenta la presidència, mentre que la consellera d’Acció Exterior i Govern Obert n’exerceix la vicepresidència. Les 21 vocalies es reparteixen de la manera següent:

 • 5 vocalies amb rang orgànic de secretari/ària general, director/a general, o càrrecs assimilats, a proposta de les persones titulars dels departaments de l’Administració de la Generalitat competents en matèria d’acció exterior, migracions, cultura, educació i salut.
 • 1 vocalia en representació de l’Agència per a la competitivitat de l’empresa (ACCIÓ).
 • 1 vocalia en representació del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC).
 • 1 vocalia en representació de l’Institut Ramon Llull (IRL).
 • 1 vocalia en representació de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC).
 • 1 vocalia en representació dels consorcis que tinguin com a objectiu impulsar iniciatives que permetin el coneixement directe de Catalunya en l’àmbit internacional.
 • 1 vocalia en representació de les agrupacions, associacions o federacions de municipis de Catalunya.
 • 10 vocalies en representació de les comunitats catalanes a l’exterior, federacions de comunitats catalanes a l’exterior i comunitats catalanes virtuals oficialment reconegudes (3 en representació de les comunitats d’Europa, 2 d’Amèrica del Sud, 2 d’Amèrica Central, Mèxic i el Carib, i d’Amèrica del Nord, 1 de la resta del món, 1 de les federacions de comunitats catalanes a l’exterior i 1 de les comunitats catalanes virtuals).

En el termini de tres mesos s’han d’elegir les vocalies del Consell en representació de les comunitats catalanes a l’exterior. L’òrgan es posarà en marxa abans d’acabar l’any.

El Consell es reunirà de manera ordinària una vegada a l’any, per bé que es podran convocar reunions extraordinàries a petició de la presidència o d’un terç dels membres. Es podran crear comissions de treball per tractar qüestions específiques, i que podran ser de caràcter permanent.